Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16927581

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Morsum Magnificat heeft haar job in het algemeen belang correct uitgevoerd-Update1
25 november 2010
Correctionele Rechtbank verklaart zich terecht onbevoegd.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 780.300
Genk / Begijnendijk / Aarschot 25 november 2010

Update 1 19:40  25/11/10:
Brief van stad Aarschot de bevestiiging dat de gevel een publiek gevaar was, of burgemeester Schellens uitleg over de bron diende te geven is een andere vraag, burgers die politici of een gemeente aanschrijven zijn bij deze gewaarschuwd!
--- einde update 1

De Rechter te Leuven heeft, door te stellen, niet bevoegd te zijn, correct geoordeeld, er is daarover voldoende rechtspraak, persmisdrijven dienen beoordeeld door het Hof Van Assisen, zo stond het ook te lezen in de besluiten van meester Eline Tritsmans die tijdens de zitting van de Raadkamer te Leuven werden neergelegd. Daarbuiten dient de vraag ook gesteld of deze zaak voor de Correctionele Rechtbank had moeten komen?

Politieke afrekening.
De artikels over het OCMW van Begijnendijk zijn er gekomen na drie klachten van bewoners van Begijnendijk
die door het OCMW onder Voorzitterschap van Lisette Verbeeck en Patricia Stevens op zijn zachtst gezegd onheus werden behandeld. Nadat het OCMW van Begijnendijk ook drie keer op een rij ongelijk kreeg bij de Arbeidsrechtbank, zelfs tot in Beroep te Brussel, had de redactie van Morsum Magnificat 120 bladzijden bewijsmateriaal verzameld. Over de verhalen tussen Lisette Verbeeck en wijlen Bčreke Verhaegen heeft Morsum Magnificat met niet minder dan 4 interviews, inclusief met de weduwe van Bčreke Verhaegen de bevestiging dat er een vriendschapsband tussen die twee moet zijn geweest, iedereen in Begijnendijk weet dat. Morsum Magnificat schreef over een vriendschap en schreef nooit dat zij een verhouding hadden. De klachten die in Begijnendijk bij "hun" politie werden geplaatst, zijn niets minder dan een politieke afrekening, leden van de Begijnendijkse oppositie hadden daarvoor zelfs herhaaldelijk gewaarschuwd : ".. pas op, want ze -doelend op
MGB- zullen niet stoppen en u met geld van de gemeentekas blijven achtervolgen .. ", einde citaat.

Grote schade, grote schande.
Dat Julien Debontridder mee op de kar sprong, is niet toevallig. De parketexpert woont in Begijnendijk en sloeg
bij een grote elektrische schade in 70 woningen in buurgemeente Booischot, waardoor ook het huis van de familie IJsschol gedeeltelijk uitbrandde, de bal lelijk mis ten voordele van zijn broodheer Iverlek / Electrabel. Ingenieur GVB bij de FOD Economie kon zich geen enkele theorie voorstellen die een verklaring geeft voor de
bevindingen van de expert, maar ook diverse getuigen spreken Debontridder tegen.

De Federale Overheids Dienst -Algemene Directie Energie- kon zich geen enkele theorie voorstellen van wat de Parketexpert als oorzaak van de grote schade had opgegeven !!


Dat bewijsmateriaal werd nooit onderzocht ! Op de koop toe stelt de Parketexpert zich nog Burgerlijke Partij ! Tijdens de zitting van 27 november werd dat stuk nog eens aan de Rechter overhandigd.

Gevel onstabiel.
Dat de puntgevel van het eigendom van Tuerlinkcx onstabiel, dus een publiek gevaar was, werd door de architect
van de stad Aarschot en een bouwkundig ingenieur bevestigd, de omgeving van de woning werd zelfs met nadar
afsluitingen afgebakend, ook personeel van de drukker beklaagde zich over de werkomstandigheden.

Bewijsmateriaal genoeg.
Tijdens de zitting overhandigde Morsum Magnificat in de zaak van de drukker uit Aarschot en de expert uit
Begijnendijk slechts twee documenten die de Rechter wellicht overtuigden, omtrent het OCMW van Begijnendijk, dat ook nog de steun kreeg van de Gouverneur, bezitten we nog een paar honderd bladzijden bewijsmateriaal
die niet onderzocht zijn.

Andere rechtszaken.
Vonnis 1   -Tonnelier-    Vonnis 2   -Gent-    Vonnis 3   -Pyis-
Ook in twee zaken tegen 't Scheldt te Antwerpen reageerde de Correctionele Rechtbank op dezelfde wijze : "niet bevoegd", de Leuvense Rechter heeft dus juist geoordeeld. 

Ondermaats onderzoek.
Na de klachten werd het onderzoek overwegend ŕ charge gevoerd, de politie van Begijnendijk stelde zich
partijdig op, daarom besliste de Onderzoeksrechter op een bepaald moment om het onderzoek in een andere zone te laten verder zetten. Maar met de 120 bladzijden bewijsmateriaal die aan de onderzoeksrechter werden overgemaakt is niets gedaan, ook het bewijsmateriaal rond het omstreden rapport van Debontridder omtrent de oorzaak van de grote schade, werd niet onderzocht, zelfs een speurder drukte daarover zijn verwondering uit. Mocht deze zaak verder gaan, staat deze redactie klaar met minstens duizend bladzijden uit haar
onderzoekswerk.

Nepjournalisten.
Journalisten van Corelio hebben door hun op de voor Begijnendijk afgestemde berichtgeving aangetoond wie de
"Nepjournalisten" en slippendragers van de lokale -klein burgerlijke- politiek zijn.

Zaak Wuyts.
Het is ook de burgemeester van Begijnendijk Willy Michiels -MGB- die Rita Wuyts had aangepord om naar "hun" politie te stappen en in het OCMW spoor te -laten- lopen, als de Leuvense Justitie is belast, dan moeten zij zich de vraag stellen wie daarvan de oorzaak is, ze moeten niet op de pianist schieten.

Erik Verbeeck ©
Onafhankelijk onderzoeksjournalist
Hoofdredacteur - verantwoordelijke uitgever - houder merkenrecht Morsum Magnificat ®.

Laatste update ( 25 november 2010 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.