Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16925624

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Provincie Limburg bezorgd over de aanwezigheid van wolven-MM-303-08
23 november 2021
Focus op sensibilisering en samenwerking met Wolf Fencing Team B.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 10.018.400
Hasselt 23 november 2021.


Deze namiddag vond een online-overleg plaats omtrent de "Wolf in Limburg" waarbij de deelnemers tot de vaststelling kwamen dat volgende punten belangrijk zijn om op een goede manier samen te leven met de aanwezige wolven, we vatten het overleg hierna kort samen. We hebben tevergeefs getracht om zowel bij ANB het kabinet van Zual Demir te weten te komen of het onderwerp van de keuring van de wolvenschrikdraadinstallaties, onderwerp van gesprek is, maar geen van beiden had het fatsoen om te antwoorden, nogal wiedes, het systeem is bang van competentie en integriteit!  

Samenvatting.
- Informatie moet op gestructureerde wijze worden gedeeld;
- Verscheidene bezorgdheden moeten worden belicht en zijn prioritair verder op te nemen: 
protocol probleemwolven, aanpak preventie, communicatie en sensibilisering;
- Gouverneur neemt coördinatie op zich tbv gestructureerde infoverschaffing en communicatie-aanpak.

Professioneel ?


Foto uit een presentatie van het Wolf Fencing team .... dat is de aarding voor de apparatuur voor wolvenschrikdraden .... geen verder commentaar!  

Subsidiëring.
Vanuit landbouw en natuur staan er diverse subsidieregelingen op stapel, burgemeesters en de diensten Leefmilieu zullen worden verwittigd bij de definitieve goedkeuring.

Schadepreventie.
Burgemeesters en diensten Leefmilieu worden periodiek op de hoogte gehouden over:
- Bottom-up-initiatieven en info- of demomomenten;
- Er zal een periodieke briefing zijn over responsgraad per gemeente;
- Tevens moet er samenwerking zijn tussen de provincie en gemeenten, de mogelijkheden van samenwerking zullen worden onderzocht en een gezamenlijke agenda afgesproken. 
 
Wolf Fencing Team Belgium.
- Het belang van professionele ondersteuning aan veehouders wordt nogmaals onderstreept;
- Er is nood aan versterking van de capaciteit;
- Er wordt afgesproken dat door de gouverneur en gedeputeerde voor Leefmilieu wordt nagegaan wat de mogelijke aanpak kan zijn.

Protocol probleemwolven.
- De burgemeesters/diensten leefmilieu worden dit najaar daarover aangeschreven;
- In dit schrijven wordt de reeds ontvangen input eveneens meegenomen.

Meer volgt asap, we zijn de gazet niet, we werven geen abonnees, we worden niet financieel gesteund en politici maken bij Morsum Magnificat de dienst niét uit, Morsum Magnificat is exclusief en verdient meer steun.

Bron: Provincie Limburg
Bewerking: jvds

Artikel: 11-21-8226
Geplaatst: 20:10 23/11/2021

Erik Verbeeck - hoofdredacteur - verantwoordelijke uitgever

Laatste update ( 25 november 2021 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.