Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16925776

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Handhaving richting burgers is plotseling heel simpel geworden en strikt toegepast-update1
22 november 2020
Politie moet ogen sluiten voor veel politiek onpopulaire misdrijven, nu is het poepsimpel.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 6.569.100
Redactie 22 november 2020

Morsum Magnificat in november 2020 naar 350.000 paginabezoekers

-- Update 1
Een eenvoudig MB Is onwettig.

Het moet blijken dat TSCHELDT een verzoekschrift bij de Raad Van State heeft ingediend tegen diverse MB's die de Regering in het kader van de COVID-19 heeft genomen. Het zou blijken, maar daarvan geen bevestiging, dat de vijf "Middelen" die bij de RVS werden aangewend zouden zijn verworpen. Het is wel zo dat een Ministerieel Besluit de laagste vorm van wet is en onwettig is om handhaving -etc- af te dwingen zoals dat nu het geval is. Ondertussen heeft de RVS al enkele "Beslissingen" genomen waarbij de verzoeken in het kader van de COVID-19 werden afgewezen. De RVS verwijst naar de expliciete adviezen van deskundigen waarmee het zorgvuldigheidsbeginsel is nagekomen.

Zesde Middel 

Volgens Professor -Em.- Luc Lamine, Doctor in de Rechtsgeleerdheid, is er nog een VIe Middel dat bij de RVS in een verzoekschrift kan worden aangewend, dat bestaat uit: 
" VI.   Het zesde middel:  schending van artikel 3 van het EVRM en van het privéleven van de burgers door onevenredige beperking ervan, daar de horeca volledig wordt gesloten en iedereen in zijn bewegingsvrijheid beperkt bij gebrek aan beschikbaar sanitair (schending van de artikelen 10, 11, 22 en 23 van de Grondwet en artikel 8 van het EVRM, alsook van het recht op menselijke waardigheid en het universeel erkende recht op betaalbare sanitaire voorzieningen in alle sferen van het leven- "   meer bij
 
-- einde update 1
19:50 23/11/2020

Wijziging
19:41 22/11/2020

Het "Systeem", massaal door de klassieke pers ondersteund, gaat, om de burgers letterlijk te pakken, steeds driester te werk. We keuren het "meppen" op de politie niet goed, maar de politie moet beseffen wat hun echte job is en niet alleen als slippendragers van de burgemeesters fungeren, zij moeten onder toezicht van die burgemeesters de ogen voor veel misdrijven sluiten, maar nu is, vanwege de eenvoud van de vaststelling, het hek van de dam. Het al dan niet dragen van een muilkorf is voor de flikken heel simpel om vast te stellen en daar pinnen ze zich nu op vast, terwijl er nog veel andere zaken zijn die ze niet mogen zien! We zijn bij deze redactie benieuwd hoe lang het systeem die verregaande en systematische handhaving nog zal kunnen blijven doordrukken, het "Volk" dat zonder weerstand te bieden zal blijven ondergaan.

Openbaar domein.

De politie is ook bevoegd voor onveilige situaties op het openbaar domein zoals deze onveilige elektrische openbare netten in de Braamstraat - en elders - in Aalter, maar dat is iets te moeilijk voor de politie, of erger, ze mogen het van hun broodheren niet zien! Burgers zonder muilkorf pakken is veel makkelijker!

De pers.

Tien jaar geleden was in de deontologie van de journalisten nog opgenomen dat journalisten de politie niet voor de kar mochten spannen, omgekeerd mocht de politie dat ook met de journalisten niet. Tegenwoordig hebben politie en parket woonstkeuze bij VTM gemaakt, grote -?- Faroek zijn neus krolt er van.  

Meer volgt, we zijn de gazet niet, worden ook niet financieel ondersteund en we hebben evenmin een politieke kleur.

Artikel: 11-20-7909
Geplaatst: 15:20 22/11/2020

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur
Verantwoordelijke uitgever
Laatste update ( 23 november 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.