Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16925980

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
-p-Overheid informeert "het volk" niet over zeer gevaarlijke stoffen bij slopen van gebouwen
29 augustus 2018
Sloopopvolgingsplan vervangt de vroeger sloopinventaris.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.342.100
Brussel  / Rillaar 28 augustus 2018

-p-Overheid houdt belangrijke informatie achter voor "Het Volk".

De Gyproc producten van de jaren zeventig, het zogenaamde fosforgips, bevat het zeer gevaarlijke Radium 226. Morsum Magnificat heeft in 2006 daarvan in het gebouw van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in samenwerking met de directeur Patrick vanden Berghe een staal genomen en in het Nederlandse laboratorium van NRG in Petten laten onderzoeken. Het rapport van 13 april 2006 was vernietigend voor die producten. De directie van de RVJ schakelde Controlatom in die niets anders kon dan het NRG rapport bevestigen. De Vlaamse -p-Overheid en het FANC hebben voor zover bij deze redactie bekend, nog steeds niets ondernomen. Mail aan FANC, OVAM en Omgeving Vlaanderen van 29 augustus 2018.

Meest giftige radioelement.

Radium 226 is een gamma straler met een halfwaardetijd van 1602 jaar en is botkanker verwekkend, Radium 226 is veel gevaarlijker van asbest. 

In het kader van een duurzaam materialenbeheer bestaat er bij de sloop van gebouwen en constructies al sinds 1995 het "uitvoeringsplan bouw- en sloopafval". Vervolgens werd in 2009 de sloopinventaris ingevoerd dat in juni 2018 werd opgevolgd/vervangen door het sloopopvolgingsplan. Morsum Magnificat bracht over het selectief sloopbestek in 2012 al een artikel. Maar over radioactief materiaal in bouwmaterialen heeft de Vlaamse -p-Overheid voor zover bij deze redactie bekend nog steeds geen wetgeving! Gyproc materiaal van de jaren '70 bevatten Radium 226, noch Marc Dillen, noch OVAM ondernemen iets om daar iets aan te doen.

Selectief slopen.

Wanneer gebouwen en constructies afgebroken worden, ontstaan er materialen die rechtstreeks of na verwerking hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. De kwaliteit van de materialen bepaalt of ze nadien gebruikt kunnen worden voor de constructie van nieuwe gebouwen of in andere toepassingen. Om materialen opnieuw te kunnen gebruiken moet de kwaliteit van de herwonnen grondstoffen vergelijkbaar zijn met de primaire grondstoffen die ze vervangen. Dat kan alleen als gebouwen en constructies selectief gesloopt worden. De afvalstoffen worden dan in zuivere fracties ingezameld, of achteraf goed uitgesorteerd. Selectief slopen is een noodzakelijke en nuttige stap naar een duurzaam materialenbeheer. Bij selectief slopen verwijdert de sloper eerst ramen, deuren, hout- en dakwerk, leidingen, verlichting en nutsinstallaties en niet dragende, niet-inerte structuren -zoals binnenmuren van gips of karton- voor hij het karkas zelf sloopt. Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals astbesthoudende materialen is wettelijk verplicht. 

Het sloopopvolgingsplan.  

Voor bepaalde sloop- ontmantelings- en renovatiewerken stelt de OVAM, om het selectief slopen te stimuleren, het opstellen van een sloopopvolgingsplan verplicht. Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor alle niet-residentiėle gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³.  Deze verplichting geldt voor aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend vanaf 5 juni 2018. Zoals aangehaald vervangt het sloopopvolgingsplan de vroegere sloopinventaris. Een sloopinventaris ingediend bij aanvragen voor die datum blijft geldig en dient niet te worden aangevuld met gegevens vereist in een sloopopvolgingsplan.

Detail.

In opdracht van de aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling voor afbraak-, ontmantelings- of renovatiewerken van bepaalde gebouwen, infrastructuur of wegen, wordt het sloopopvolgingsplan opgesteld. Dit plan omvat de identificatie van de bouwplaats en de lijst van alle afvalstoffen die mogelijk zullen vrijkomen.  Per afvalstof wordt de benaming, de bijhorende code uit de bijlage 2.1 van het VLAREMA -EURAL-code-, de vermoedelijke hoeveelheid uitgedrukt in kubieke meter en in ton, de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt en de verschijningsvorm aangeduid. Het plan bevat naast de inventaris van de afvalstoffen een advies over hun hergebruiks- en de verwerkingsmogelijkheden. 

Richtlijnen.

Er zijn uiteraard richtlijnen voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan, dit dient te gebeuren volgens de richtlijnen in een standaardprocedure, goedgekeurd bij Ministerieel besluit. De aannemer of bouwheer kan bijkomend kiezen voor een sloopopvolging door een erkende sloopbeheerorganisatie. Dergelijke sloopopvolging is een vrijwillige mogelijkheid in tegenstelling tot het sloopopvolgingsplan dat een verplichting is.


Bron: OVAM
Bewerking: jvds

Artikel n° : 08/18-7162
Geplaatst : 8:42 29/08/2018

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur

Laatste update ( 29 augustus 2018 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.