Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926080

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Willebroek : Notaris krijgt commentaar van Morsum Magnificat bij openbare verkoop-MM-270-01
07 december 2017
Notaris Yves Van Noten tegengesproken over conformiteit elektrische installatie.


Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.077.600
Willebroek / Rillaar 05 december 2017.

MM_270_01_Tildonk.pdf

--- Update 1
Keuringsverslag AIB/Vinçotte 

Notaris Yves Van Noten heeft op verzoek bereidwillig het keuringsverslag overgemaakt. Dat verslag van Aib/Vinçott,e dateert wel van 17 april 2000! Er zijn volgens dat verslag geen opmerkingen, maar schema's -eendraad en situatieschets- zijn er niet bij. Morsum Magnificat blijft dus bij haar opmerkingen, de installatie ziet er op het eerste gezicht niet gevaarlijk uit, maar er zijn wel degelijk opmerkingen.

Keuring volgens artikel 270 ongeldig.

De installatie werd destijds in 2000 gekeurd overeenkomstig artikel 270 maar dat is in casu voor de verkoop niet geldig, de installatie had moeten gekeurd worden overeenkomstig artikel 276 Bis van het AREI.
--- einde update 1 17:58 10/12/2017  

Er is in Willebroek een verdeling van een erfenis aan de gang die niet van een leien dakje loopt en waarbij de familie S. bij wijze van spreken, met getrokken messen tegenover mekaar staan, de inzet is, wat dacht je ; geld!!. In dat kader werd op 4 december 2017 om twee uur door notaris Yves Van Noten een publieke verkoop van een huis  aan de Mechelsesteenweg 444 te 2830 Willebroek georganiseerd. Voorafgaand, op 2 december was er gelegenheid om dat huis, in feite een chalet, te bezichtigen, een bezoek waarvan Morsum Magnificat ook gebruik maakte. 

Wet van 1 april 2006.

Het is Morsum Magnificat die na een brand op 25 maart 2002 wegens elektrische oorzaak in een woning te Betekom waar het OCMW van Tremelo de elektrische installatie had gewijzigd, een dossier indiende bij Marc Verwilghen om een wet op te maken die een keuring van de elektrische installatie verplicht bij verhuring. De wet is er op 1 april 2006 ook gekomen. Maar de minister heeft zich laten inpakken door de Notarissen en het Brussels gewest. Ondertussen is die materie in artikel 276bis van het AREI terecht gekomen. Van de oorspronkelijke opzet zoals door Morsum Magnificat bij Verwilghen op tafel gelegd, blijft er quasi niets meer over. De wet van 1 april 2006 werd aangepast met diverse andere wetten, zoals het KB van 1 juli 2008, en ondertussen blijft het qua beteugeling van niet conforme elektrische installaties, dweilen met de kraan open, de grote schuldige is de -p-overheid, meer bepaald de FOD Economie, de Algemene Directie Energie en BELAC.


Notaris Yves van Noten - 2e van rechts- tijdens de publieke verkoop in Brasserie Penneke Dop te Tisselt

Voldoet aan het AREI.

Tijdens het bezoek aan de woning van 2 december 2017 stelt Morsum Magnificat vast, dat de elektrische installatie er niet gevaarlijk uit ziet, maar dat er toch een aantal inbreuken voorkomen, zo zijn de kringen in het laagspanningsbord niet gemerkt, is er geen schema en ook geen keuringsverslag. Het verwonderde Morsum Magnificat tijdens de publieke verkoop dat Notaris Yves Van Noten resoluut en zelfverzekerd verklaarde dat de elektrische installatie conform het AREI is en de koper wat dat betreft, geen kosten zou moeten maken. Morsum Magnificat plaatste daarover een opmerking die door een familielid en een, sinds één jaar, schoonzuster -een gewezen kroegbazin- niet gewaardeerd werd.

Bedreigingen.

Naar aanleiding van de opmerkingen aan de Notaris werden wij bedreigd en dat zal zoals altijd bij Morsum Magnificat een averechts effect hebben

Meer volgt. 

Artikel n° : 12/17-6989
Geplaatst : 8:55 7/12/2017

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
Laatste update ( 12 december 2017 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.