Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926238

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Werchter : Live Nations Festivals gaat steeds driester te werk.
18 juni 2016
Debiet Tarwelandbeek wordt met stalen rijplaat afgeremd, gedupeerde landbezitters gaan actie voeren.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.525.200
Werchter / Tremelo 18 juni 2016.

Bij de poging om de watertoevoer naar de festivalweide een halt toe te roepen, heiligt het doel de middelen, de burgemeester van Rotselaar Dirk Claes -CD&V- werd vandaag door een boze landbouwer aangeklampt. Aanleiding is het opwerpen van een dam aan de doorsteek van de Tarwelandbeek ter hoogte van het Tarweland. Door die onwettelijke stremming stijgt het waterpeil op andere percelen en de eigenaars daarvan zijn het daar uiteraard niet mee eens.

Live Nation Festivals overtreedt de wet.

Het opwerpen van een dam om het debiet van een waterloop te stremmen is strijdig met de wet over onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967, die wet zegt onder meer :
Art. 23 § 1. De provinciale raden zijn ertoe gehouden hun provinciale reglementen betreffende de onbevaarbare waterlopen in overeenstemming te brengen met deze wet en met de ter uitvoering ervan getroffen besluiten.
Zij zijn er eveneens toe verplicht in die reglementen regelen te stellen betreffende de waterlopen die niet onder de gelding vallen van deze wet, onder meer wat betreft:
De ruiming, het onderhoud en de herstelling ervan,
De buitengewone werken van verbetering of wijziging van de bedding of het tracé van de waterloop;
De vereiste machtigingen voor het aanleggen, het verwijderen of het veranderen van bruggen, sluizen, stuw- of keerdammen, overwelvingen of andere tijdelijke of bestendige kunstwerken,
De vereiste machtigingen voor beplantingen en voor het oprichten van gebouwen langs de waterloop;
Het verbod de loop van het water op enigerlei wijze te belemmeren of de normale staat van het water van de waterloop, van zijn oevers of van de werken die er zich op bevinden, te beschadigen.

Etc.

Live Nation Festivals.

Voor de zoveelste keer contacteren wij Live Nations Festivals, maar de grote -?- dame, Yo Van Saet, verstopt zich, is nooit te bereiken en reageert ook niet op e-mails, nogal wiedes, bij Morsum Magnificat maakt zij, in tegenstelling tot bij de kontlikpers, de dienst niet uit. Morsum Magnificat is ook niet geďnteresseerd in gratis tickets, vreten of zuipen.

Hoe "Groen" is Groen?


Tie Roefs gedeputeerde van Groen voor de Provincie Vlaams Brabant voor Milieu hier achter op de fiets, helaas niet onderweg naar de verzopen weide van Werchter

Deputé Monique Swinnen.

Morsum Magnificat heeft wel een e-mail MM1606929 gestuurd naar gedeputeerde Monique Swinnen -CD&V- en ook naar een resem ambtenaren die Morsum Magnificat er van beschuldigt onder meer milieumisdrijven in stand te houden, dat komt omdat de ambtenaren artikel 29 WsV onder druk van hun politieke broodheren, vergeten toe te passen. 

MM_251_10_Werchter_Tarwelandbeek.pdf

Artikel n° : 06/16-6557
Geplaatst  : 15:40 18/06/2016

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck - Hoofdredacteur

Laatste update ( 18 juni 2016 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.