Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926281

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
OVAM en stad Antwerpen ondertekenen samenwerkingsverband.
21 januari 2016
Steden en gemeenten kampen met complexe milieuvraagstukken die de lokale overheid overstijgen.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.362.600
Mechelen / Tremelo 20 januari 2016.

Omdat steden en gemeenten, ook Antwerpen, vaak te kampen hebben met complexe milieuvraagstukken die hun kennis overstijgen gaan de stad Antwerpen en OVAM nauwer samenwerken. Daartoe ondertekenden zij vandaag een samenwerkingsverband. Er zal worden samengewerkt rond diverse projecten zoals afvalbrengsystemen, circulaire mode maar er wordt bovenal gewerkt om te komen tot een klimaatneutrale stad.

Diverse projecten.
Ondermeer op het vlak van afval-, materialen- en bodembeleid zullen de OVAM en de stad Antwerpen gaan samenwerken en dit om een aantal projecten effectief te realiseren binnen een gesteld timing en binnen de voorziene en afgesproken budgetten, aldus Antwerps schepen voor Leefmilieu, Nabilla Ait Daoud. Antwerpen en de OVAM werken onder andere samen rond :
- Afvalbrengsystemen
- Circulaire mode in het project 'Fashion Flows'
- Het vervolledigen van de gemeentelijke inventaris van risicogronden.
- Het uitwisselen van expertise over afval-, materialen- en bodembeleid op internationaal niveau.
- Een proefproject rond de aanpak van asbesthoudende isolatieleidingen.
- Een klimaatneutraal Antwerpen in 2050.

Afvalbrengsystemen.
Een leertraject zal worden opgestart waarbij burgers hun afval naar een afvalcontainer -of sorteerstraat- in hun buurt brengen wat als voordeel heeft dat burgers hun selectief gesorteerd afval kunnen wegbrengen als het hen uitkomt.

Circulaire mode.
Het betreft hier het innovatieproject 'Fashion Flows' van Stadslab2050, een stedelijk platform dat de omslag naar een duurzaam Antwerpen wil versnellen. Het doel daarvan is om circulaire mode vanuit Antwerpen, modestad van Vlaanderen, op gang te trekken. Concreet draag de OVAM aan dit project bij door een projectsubsidie en bovendien deelt zij haar ervaring met ecodesign, textielrecyclage, de kringwinkelsector en duurzaam materialengebruik in het algemeen.

Risicogronden.

Bedoeling is dat de OVAM tegen 2017 volledig zicht heeft op alle potentieel vervuilde percelen in Vlaanderen. Het doel is om alle risicogronden in Antwerpen in kaart te brengen om op die manier alle brownfields en stadskankers vroeg op te sporen én werk te maken van de herontwikkeling.

Uitwisselen expertise.
Er zal ook worden samengewerkt tussen de OVAM en de stad Antwerpen door hun expertise over afval-, materialen- en bodembeleid op internationaal niveau uit te wisselen. Buitenlandse delegaties zullen te gast zijn in de stad en beleidsmedewerkers van de stad zullen deelnemen aan buitenlandse missies.

Asbesthoudende isolatieleidingen.
De Vlaamse regering gaf in 2014 haar principiële goedkeuring aan het asbestafbouwbeleid onder coördinatie van de OVAM. Voor de verwijdering van asbesthoudende isolatieleidingen werken de stad Antwerpen en de OVAM samen een aanpak uit.

Klimaatneutraal.
Tegen 2050 wil de stad Antwerpen klimaatneutraal zijn. Daarbij is een strategisch energiebeleid één van de speerpunten. Het energiepotentieel van lokaal te winnen biomassa is vandaag nog een blinde vlek. De OVAM wil samen met de stad Antwerpen een realistisch toekomstbeeld schetsen.

Win-Win.
De samenwerking zorgt alleszins voor een win-win situatie. De OVAM realiseert haar beleid en de stad vindt een passende oplossing voor haar lokale problemen. Bovendien kunnen beide partners een beroep doen op elkaars kennis en expertise.
 
Bron : OVAM
Bewerking : jvds

Artikel n° : 01/16-6328
Geplaatst  : 7:42 21/01/2016
Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
 

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.