Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926337

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Vlaams minister van leefmilieu begaan met de natuur.
22 mei 2014
Subsidies, interne maatregelen en weigering stortvergunning moeten dat illustreren.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 2.584.200
Brussel / Tremelo 22 mei 2014

Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur, neemt, naar onze ervaring, haar job ernstig en tracht met diverse projecten onze toch al fragiele natuur een handje te helpen.

Subsidies voor topnatuur.
300.000 euro onder de vorm van subsidies, is het bedrag dat minister Schauvliege veil heeft voor 14 projecten die unieke Europese topnatuur creëren en beschermen. Het zijn niet alleen gemeenten en/of verenigingen die een subsidie kunnen aanvragen voor een z.g. "quick-win" project, ook landbouwers en private eigenaars komen in aanmerking. Quick-win projecten zijn projecten die snel uitvoerbaar zijn en waarmee Vlaanderen bijdraagt aan de Europese natuurdoelen zoals deze door de Vlaamse regering op 23 april 2014 werden goedgekeurd.    

De projecten.
Het gaat om 14 volgende projecten:
Uitbreiden vennen en herstel hydrologie Scherpenberg-De Hutten in Meerhout, herstel duingrasland en ven Heihuizen in Malle, het fort van Koningshooikt, herinrichting historische vijver Duras in Sint-Truiden, graslandherstel Merlemont in Diepenbeek, mergelkuilen van Vechmaal, natuur in Hamont-Achel, bosomvorming en biotoopherstel in de Zwalmvallei,
habitatherstel Maldegemveld, boskant Wetteren, IJskelders als winterverblijf voor vleermuizen in Lovenjoel en Kampenhout, inrichting Elzenbroek Sint-Andriesveld in Brugge, zandpanne in De Haan, bosomvorming bovenbos Van Parys in Anzegem.

Nieuw.
De 14 projecten worden uitgevoerd door verschillende verenigingen of privé-eigenaars en dat is nieuw. Waar het vroeger voornamelijk natuurverenigingen waren, kunnen nu dankzij het nieuwe natuurdecreet, ook landbouwers, privé-eigenaars, bosgroepen en regionale landschappen projecten uitvoeren.

Broeikasgasuitstoot verminderen.

Op vrijdag 16 mei 2014 stemde de Vlaamse regering, in uitvoering van het Vlaams Klimaatplan 2013-2020, in met vijf nieuwe interne maatregelen. Het gaat om een bedrag van 1,528 miljoen euro die betaald worden door het Vlaams Klimaatfonds.

De maatregelen.

- Uitbreiden van het aanbod aan elektrische laadpalen op de parkeerterreinen van het Vlaams Gewest – 500.000 euro. Het betreft de uitrusting van de carpoolparkings en Park&Rides.
- Inzet van energieconsulenten in de land- en tuinbouwsector – 390.000 euro. Voor sensibilisering, vorming en begeleiding over het energiegebruik in de land- en tuinbouw.
- Structurele inschakeling van gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed – 363.750 euro.
- Uitbreiding van logistieke consulenten – 250.000 euro. Dit is bijkomende mankracht om bedrijven te ondersteunen bij de duurzame en kostenefficiënte uitbouw van hun logistieke stromen.
- Invoering van een telemetriesysteem in het gemeenschapsonderwijs – 25.000 euro.

Weigering stortvergunning.

Na het ongunstige advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie en de OVAM, dat stelt dat er geen nood is aan bijkomende capaciteit voor categorie 2-stortplaatsen, heeft minister Schauvliege beslist geen vergunning te verlenen aan de NV OB&D voor een stortplaats in Ronse. Daarmee wordt de beslissing van de deputatie van Oost-Vlaanderen van 28 april 2011 bevestigd. Ook de stad Ronse was gekant tegen een eventuele vergunning voor het storten van afvalstoffen en steunde het actiecomité in zijn verzet tegen de stortplaats.

Put vullen.
Joke Schauvliege hoopt dat het bedrijf bereid is om de resterende put op te vullen met niet- verontreinigde uitgegraven bodem en bagger- en ruiminginspecie zoals gebeurd is voor het aangrenzende stortvak, zodat de nabestemming snel gerealiseerd kan worden en het gebied een mooie uitbreiding vormt voor het aangrenzende Muziekbos.

Bron : Persdienst Joke Schauvliege.
Bewerking : jvds

Artikel n° : 05/14/5373
Geplaatst : 15:09 22/05/2014
Redactie Morsum Magnificat Professioneel


© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.