Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926372

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Lanaken moet dringend de wet openbaarheid van bestuur doornemen-Update1
23 april 2013
Voor de vierde keer op een rij werd Lanaken door Kanselarij teruggefloten.


Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 2.044.000
Lanaken 23 april 2013

--- Update 1 20:15 24/04/2013   
Nalatig Lanaken.
Tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2013 verwees burgemeester Marino Keulen nog eens extra naar de gemeentesecretaris die jurist is, nogal wiedes, Marino Keulen zou wegens het feit dat hij vroeg zijn vader verloren heeft, amper diens humaniora hebben afgemaakt. Hoe dan ook, de gemeente Lanaken is binnen een periode van enkele maanden, al vier keer teruggefloten door de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en dit wegens nalatigheid, de laatste keer op 22 april 2013

Schending privacy.
Nu Lanaken het bewuste document moest overmaken, staat de deur open om een dossier in te dienen bij de privacycommissie -CBPL- waarna verdere stappen kunnen gezet worden tegen de ambtenaar van de dienst bevolking die haar boekje te buiten ging, de CBPL zal zich over de vraag die werd gesteld dienen te buigen.

Discriminatie.

Lanaken discrimineert individuen als deze geen blijk geven bij het Open Vld kraam te kopen. Zo heeft Morsum Magnificat zich in januari 2010 bij de dienst communicatie aangemeld, maar nooit werden we voor enig evenement uitgenodigd of geļnformeerd, pure discriminatie en Marino Keulen dictatuur.
--- einde update 1 20:24 24/04/2013 


De dienst bevolking van Lanaken schrijft de auteur van dit artikel van ambtswege in in de bevolkingsregisters en brengt daarvan meneer B. op de hoogte, die meneer kan in het verleden in Lanaken misschien een politieke betekenis gehad hebben, maar had in casu geen uitstaans met de beslissing van het college. Toch stuurde Graziella W. van de dienst bevolking van Lanaken het bericht van de inschrijving van ambtswege naar meneer B.

Lanaken kent duidelijk een reeks wetten niet.
Wanneer de -p-overheid, in casu Lanaken, iemand van ambtswege inschrijft dan moet de administratie de betrokken personen overeenkomstig artikel 9 van de wet op de bevolkingsregisters van 16 juli 1992 na inschrijving daarvan op de hoogte brengen, maar uitgerekend dat deed Lanaken niet. Lanaken stuurde die kennisgeving bewust naar meneer B omdat die de hand heeft in de verhuring van een chalet waar betrokkenen van ambtswege werden ingeschreven wat volgens de Vlaamse wetgeving niet zou mogen. De bedoeling was duidelijk om de betrokkenen een hak te zetten zodat de huur niet verlengd zou worden en in dat opzet is Lanaken geslaagd.

Wet openbaarheid van bestuur.
Wanneer betrokkenen de brief die Graziella W. aan B. stuurde, opvraagt, weigert Lanaken aan die vraag te voldoen. Nadat de diensten van de Kanselarij worden ingeschakeld, gaat Lanaken ter zake voor de 4e keer op de bek en Lanaken moet de brief overhandigen.

Schending privacy.
Met die brief bewijst Lanaken dat zij de privacy van de betreffende personen heeft geschonden, Lanaken en ook Bpost in Lanaken zullen daarover bericht ontvangen van de CBPL -privacycommissie-. Lanaken kent, ondanks de beschikking over enkele juristen, de wetten duidelijk niet.

Wordt vervolgt in MM_213

Artikel n° : 04/13/4922
Geplaatst : 10:00 23/04/2013 

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck ©

Laatste update ( 28 april 2013 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.