Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926609

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Gevaarlijke LS netten : Burgemeesters zijn gewaarschuwd!
25 december 2012
Morsum Magnifcat start nieuwe inspecties

PERSBERICHT 14:01 25/12/2012
Gevaarlijke LS  netten : Burgemeesters zijn gewaarschuwd!
Het moet blijken dat de eigenaars van de LS netten, de Distributie Net Beheerder en de werkmaatschappijen,absoluut geen aandacht schenken aan het KB van 24 maart 2003 dat er na onze grote inspectie in 2000 - 2003 gekomen is. De instructies die de FOD economie met haar schrijven van 1 augustus 2002 aan alle DNB's stuurde blijven duidelijk dode letter. Schrijnend voorbeeld is het dodelijk ongeval van 16 augustus 2012 te Laakdal, Walter DH werd toen onthoofd, maar daarover zou normaal gezien met een normaal werkende justitie het laatste woord nog niet gezegd mogen zijn. 
Ondergetekende had de "technische" hand in de resultaten van de rechtszaken wegens elektrocutie van Leo Roland -Meslin L'Evęque- en Georges Wittevrongel -Sijsele- waar in beide gevallen de DNB op het technische vlak door mijn knowhow in het ongelijk werden gesteld, dat weten ze maar al te goed.
Vanaf 1 januari 2013 zal ik in het kader van het algemeen belang een nieuwe grote inspectie van de netten starten, dat was recent tot groot ongenoegen van de  burgemeester Huub Broers, reeds het geval in Voeren. Werkmaatschappij ORES diende meteen ook de gegrondheid van luttele aangegeven tekortkomingen te bevestigen. Omdat blijkt, dat de politiek in haar boosheid blijft volharden, zullen thans tussentijdse rapporten
aan de Parketten worden overgemaakt. Twee politici en een advocaat hebben aangegeven hun medewerking te willen verlenen om een einde te stellen aan de voortgang van het in stand houden van niet conforme, de facto gevaarlijke laagspanningsnetten waarvoor burgemeesters in het kader van art.135.1 van de nieuwe gemeentewet ook verantwoording dragen.
Erik Verbeeck
Onafhankelijk onderzoeksjournalist.
Hoofdredacteur - verantwoordelijke uitgever - houder merkenrecht
www.morsum-magnificat.be
Postadres : Postbus 57  3620 Lanaken
Redactie 089 24 37 14 –tijdelijk nummer- GSM 0473 76 25 73
Laatste update ( 31 december 2012 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.