Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926392

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
HaZoDi Klokkenluiders klagen burgemeester Hilde Claes effectief aan_Update1
09 oktober 2012
Advocaat Sven De Baere bevestigde de klacht op burgerlijk vlak.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 1.851.200
Hasselt / Lanaken 8 oktober 2012

--- Update 1  22:44 10/10/2012
Forum in Knack.
Vandaag krijgen de zogenaamde klokkenluiders van de HaZoDi tragedie een forum in Knack, dat was ook op 28 september 2012 waar we deze merkwaardige passage lezen " .. een gerechtelijk onderzoek leverde
geen strafbare feiten op ...", nogal wiedes wanneer een Procureur als Marc Rubens persoonlijk tussenkomt om brieven te schrijven en vooral onderzoeken te torpederen, ondermeer recent opdracht gaf aan de fraudecel van de FGP met haar onderzoek te stoppen, op die manier komen de strafrechtelijke feiten natuurlijk nooit aan het licht.

Verzekeringsfraude.
Ook de andere piste rond de verzekeringsfraude van Rodolphe Vyncke wordt langs alle kanten afgeremd, er verdwijnen stukken en het Comité P. belooft al maanden om haar rapport dat uit de dossiers werd gehaald,
aan de klagende partij te bezorgen, dat wordt ons door de advocaat Adam Moszkowicz bevestigd. In dit dossier werd, volgens goed ingelichte bron, het "skelet" van een Proces Verbaal tot vier maal toe gewijzigd.

Zaak Francis Balaes
Volgens Vera Vrancken en in ons bezit zijnde documenten, verhindert Hilde Claes de rechtsgang om verjaring te bekomen. Francis Balaes, vervangend korpschef zou onterecht motorvergoeding hebben ontvangen en
de advocaat van Eubelius zou aan het politiecollege voorstellen om de vergoeding in te trekken. Francis Balaes verliet het toneel -want dat is het- door met pensioen te gaan, volgens Vera Vrancken was Balaes tijdens Pukkelpop als hoofd security te zien op de loonlijst van Chokri Mahassine.

Resem andere feiten en gegevens.
In de totnogtoe gepubliceerde artikels ontbreken een resem belangrijke gegevens en feiten, ondermeer het feit dat Inne Driesen -OCMW Raadslid te Hasselt- op 16 augustus 2012 als juriste werd aangeworven bij de
PZ HaZoDi, raadslid voor de SP.a is en nu ook op n° 22 van de kiezerslijst van Hilde Claes te vinden ... Binnenkort leest u alles wat nog niet gepubliceerd werd in Morsum Magnificat, even geduld, goed werk kost tijd.

Lonen klokkenluiders correct uitbetaald.
In een e-mail van 9 oktober 2012 bevestigt Robert Elsen van het secretariaat van de geintegreerde politie -SSGPI-, dat de lonen van Vera Vrancken correct werden ingeschaald, de e-mail begint met " Op basis van de
elementen die aanwezig zijn in uw geldelijk dossier, dat in het bezit is van het SSGPI, kunnen wij U meedelen dat U correct werd ingeschaald ", Vera Vrancken kreeg van de korpschef in 2008 ook nog een positieve evaluatie er valt haar dus niets te verwijten.
--- einde update 1

Wat we vorige week al online plaatsten werd vandaag door advocaat Sven De Baere bevestigd, Vera Vrancken, Mary-Ann Vonckx en Anita Vanoppen dienen een klacht in tegen burgemeester Hilde Claes van Hasselt. De klacht komt er na de uitspraken van Hilde Claes in de media, ondermeer in Het Belang van Limburg, De Tijd en TV Limburg dat de klokkenluiders schuldig zouden zijn. De klacht is gebaseerd op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Schuldig.
De uitspraken van burgemeester Hilde Claes over de schuld van de klokkenluiders zijn waarschijnlijk ingegeven door een artikel in Het Belang van Limburg van 22 juni 2012 gebracht door Nancy Vandebroek -die we
kennen uit de moordzaak rond Wilfried Houben-. In dat artikel doet de journaliste volgens Vera, Anita en Mary-Ann de waarheid geweld aan en worden de klokkenluiders in feite beschuldigd zichzelf in een hogere loonschaal geprijsd te hebben.

Het tegendeel is bewezen.
Echter uit het uittreksel van het register der beraadslagingen van het politiecollege van 20 oktober en 17 november 2008, en het dossier van de baremische bevordering calog personeel van het 1ste trimester 2008,
blijkt dat er met de verloning van Vera Vrancken niets mis is. In een brief van 6 november 2008 schrijft Korpschef Michel Beckers over Mary-Ann Vonckx aan de Algemene inspectie van de federale politie dat de aanwerving en de verloning van Mary-Ann Vonckx door het bureau Deloitte en Touche is doorgelicht en voldoet aan de wettelijke voorschriften, korpschef Michel Beckers schrijft "Betrokkene werd ingeschaald volgens de wettelijke voorschriften", einde citaat.

Fraudecel moet stoppen.
Ondertussen blijkt uit betrouwbare informatie dat de Hasseltse Procureur Marc Rubens, die de stoorzenders wil afbreken, nu ook de speurders van de fraudecel van de federale politie heeft afgebroken, zij mogen hun
speurwerk naar fraude niet verder zetten. Het is niet de eerste keer dat de federale speurders door Procureur Rubens een voetje worden gelicht, dat gebeurde ook in het onderzoek naar de vermeende lozingen van radioactief materiaal op het Remo stort te Houthalen. Hoe lang kan Procureur Rubens het openbarsten van de zweer -ondertussen een negenoog-, in Hasselt nog verhinderen?

Nieuws.
Voor de woordvoerster van Hilde Claes -Ann Louwet-, was ons bericht over de nieuwe klacht wegens laster en eerroof kaderend in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, echt nieuws. Dat de media nog weinig
aandacht heeft voor deze affaire ligt volgens Ann Louwet aan het feit dat de lezers het een welles, nietes spelletje vinden, journalisten vinden dat er geen nieuws meer te vinden is in wat de klokkenluiders te vertellen hebben. Morsum Magnificat is zich nog aan het inwerken in het dossier, maar zegt nu al tegen de klassieke pers "wat baten kaars en bril, als de uil niet zien en wil" en uiteraard is de klassieke pers op één of andere manier aan politieke partijen gebonden, hun beroepsvereniging wordt door de politiek immers financieel flink gesteund. Ingrid Lieten koopt bij wijze van spreken kleine verenigingen met subsidie om, om ze vervolgens in het gareeltje te laten lopen. Een voorbeeld daarvan is de Vlaamse Journalisten Vereniging vzw -een clubje van niets-, dat door Lieten als minister van media flink disproportioneel financieel gesteund wordt. 

Meer volgt.

Artikel n° : 10/12/4660
Geplaatst : 22:56 8/10/2012

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck ©

Laatste update ( 11 oktober 2012 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.