Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926400

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Elf nieuwe bebossingsprojecten goed voor 68 hectare bijkomend bos.
23 juli 2012
Kwaliteitsvolle bebossingsprojecten kunnen blijven rekenen op steun van Schauvliege.

Bezoekers website Morsum Magnificat : 1.769.100
Brussel / Lanaken 23 juli 2012

Elf nieuwe bebossingsprojecten werden door Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege goedgekeurd. Het gaat projecten die werden ingediend door gemeenten en provincies die daarmee reageerden op een oproep in februari 2012 van het Agentschap voor Natuur en Bos -ANB- om een project in te dienen voor de aankoop van nog niet eerder beboste terreinen. Daarvoor reserveerde Minister Schauvliege 1,67 miljoen euro uit het Bossencompensatiefonds. Vlaanderen krijgt er dus binnenkort 68 hectare bos bij, ruim dubbel zoveel bosuitbreiding als bij eenzelfde projectoproep in 2011.

24 Aanvragen.
In het kader van de oproep 2012 ontving ANB 24 projectaanvragen waaruit een jury elf laureaten selecteerde. Projecten die stadsrandbossen, lokale bosuitbreidingsinitiatieven of speelbossen versterken, kregen voorrang. De laureaten zijn: Rumst, Zedelgem, Brugge, Eeklo, Maldegem, Oostende, Herent, Waasmunster, de provincie Antwerpen, de provincie Oost-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Vijf projecten zijn stadsrandbossen, drie projecten gaan om lokale bosuitbreiding en drie zijn uitbreidingen van speelbossen. Het gaat in totaal om een oppervlakte van 68 hectare en een bedrag van 1,67 miljoen euro. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,55 ha en het grootste 13,3 ha.

Bossencompensatiefonds.
De middelen voor deze projecten komen uit het Bossencompensatiefonds. In Vlaanderen is ontbossing gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren, dat kan in natura, door compenserende bebossing, of door het storten van een bosbehoudbijdrage in het Bossencompensatiefonds. Het is de opdracht van de Vlaamse overheid om, ter compensatie van de vergunde ontbossingen, met de middelen uit dat fonds gronden aan te kopen en te bebossen.

Meer groen en toegankelijk.
Met haar natuurbeleid wil Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege niet alleen meer groen in de woonomgeving maar ook meer toegankelijke bossen. De huidige projecten geven gemeenten en provincies een financieel duwtje in de rug bij hun bosuitbreidingsprojecten. De grote bosuitbreiding die met deze editie gerealiseerd wordt, illustreren dat de projectoproep een doeltreffende hefboom is om de middelen van de bossencompensatie goed en gericht te besteden. Om het instrument nog slagvaardiger in te zetten, stelt de minister voor om de volgende oproep te verruimen naar terreinbeherende verenigingen en privé-eigenaars. Alleszins kunnen kwaliteitsvolle bebossingsprojecten op de steun van minister Schauvliege blijven rekenen.

Bron : Vlaams minister Schauvliege
Bewerking : jvds

Artikel n° : 07/12/4846
Geplaatst : 22:04 23/07/2012
Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel


© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.