Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926441

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Flanders Care Invest durfkapitaalfonds voor zorgsector.
30 mei 2011
Lieten en Vandeurzen zetten gezamenlijk schouders onder nieuw investeringsfonds.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 842.400
Brussel / Lanaken 30 mei 2011

Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen lanceerden vrijdag een nieuwe durfkapitaalregeling voor ondernemingen in de zorgsector: Flandersí Care Invest. Dat is een nieuw durfkapitaalfonds voor startende bedrijven die voor de zorgsector innovatieve producten, technologieŽn en diensten ontwikkelen. Flandersí Care Invest beschikt over 20 miljoen euro. Het is de verwachting dat het fonds ook zorgactoren zal stimuleren om samen met ondernemers nieuwe initiatieven te nemen.

ViA.
De Vlaamse regering creŽerde, in samenwerking met de Participatie Maatschappij Vlaanderen -PMV-, Flanders' Care dat is bedoeld om innovatieve doorbraken te realiseren in de zorgsector met het oog op de steeds
ouder wordende bevolking. Tegen 2030 zal de Vlaamse bevolking voor meer dan 25 procent uit 65-plussers bestaan en ook de ouderen worden steeds ouder. De groep van 80-plussers neemt het sterkst in aantal toe. Met deze uitdaging in het vooruitzicht is het van belang dat ook de zorg verbeterd wordt echter ondernemerschap en kapitaal zijn zeer schaars binnen deze sector. Het is vanuit dat oogpunt dat Flanders' Care in het leven werd geroepen, het fonds beschikt over een budget van 20 miljoen euro.

Doelgroepen.
Flandersí Care Invest zal investeren in ondernemingen op een moment dat commerciŽle investeerders nog drempelvrees tonen en is een hefboom voor versnelde groei. Voorwaarde is wel dat de bedrijven in kwestie
een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen en een uitgewerkt businessplan kunnen voorleggen met hun visie op het productontwikkelingstraject, de commerciŽle aanpak, de inpassing in het regulerende kader en een inschatting van de financiŽle behoeften. De nadruk zal liggen op preventie en gezondheidsmanagement, op de verbetering van de kwaliteit van screening en op vroege diagnose.

Hoe.
Met Flandersí Care Invest investeert PMV samen met co-investeerders voornamelijk met participaties in het vermogen van een onderneming. Per onderneming kan het fonds een maximumbedrag van 2 miljoen euro
leveren.
De opbrengsten van Flandersí Care Invest zullen terugvloeien naar het fonds en opnieuw worden geÔnvesteerd. Op die manier wordt Flandersí Care Invest een rollend fonds. De maximale investeringshorizon bedraagt
zeven jaar.

STRUCTUUR EN OPRICHTING:
Om overtollige kosten en beheerstructuren te vermijden en gezien de relatief weinig middelen, wordt Flandersí Care Invest opgericht als een onafhankelijk investeringsfonds binnen PMV. Het fonds heeft geen eigen
rechtspersoonlijkheid en valt dus onder het toezicht van de raad van bestuur van PMV. De structuur van het fonds dient kostenefficiŽnt en transparant te zijn en moet eenvoudig bestuur toelaten. PMV zal het fonds beheren op basis van een samenwerkingsovereenkomst die vandaag goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering en nu zo snel mogelijk zal ondertekend worden door de opdrachtgevende Vlaamse ministers Lieten en Vandeurzen.

Bron : PMV
Bewerking : jvds

Redactie Morsum ģ Magnificat 


© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ģ - Alle rechten voorbehouden.