Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926471

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Vette communautaire vis is mager beestje voor maatschappelijke problemen.
18 oktober 2010
Eerste reactie door LDD op voorstel van Bart De Wever
Pagina bezoekers website Morsum Magnificat : 768.500
Genk / Gent 18 oktober 2010.

LDD heeft akte genomen van de verduidelijking die Bart De Wever(N-VA) heeft gestuurd naar de 7 partijen die mee onderhandelen om een nieuwe regering te vormen. In de tekst is eten en drinken voor alle partijen, met een aantal belangrijke verschuivingen in de bestuurlijke en financiële organisatie van België. Bovendien vindt LDD in de ethische voorstellen een aantal van haar eigen speerpunten terug, om de politiek te zuiveren van belangenvermenging en achterkamertjespraktijken.

Jean-Marie Dedecker, Kamerlid LDD:
“Het lijkt me een eerlijke poging om de bevoegdheden en de  verantwoordelijkheden naar de bestuursniveaus te brengen waar ze thuishoren, dat wil zeggen dat gewesten en de gemeenschappen meer het heft in handen krijgen. Bovendien wordt ook een aanzet gegeven om de belastingen te heffen op het niveau dat het overheidsgeld wordt besteed, en wordt het kiesarrondissement B-H-V effectief gesplitst. Wij kunnen daar niet tegen zijn. Maar met dit voorstel zijn de echte problemen nog niet van de baan. 

Dringende problemen blijven liggen. 
LDD stelt vast dat 4 maanden na de verkiezingen nog maar nauwelijks is gepraat, laat staan onderhandeld over de thema’s waar de politici in heel Europa echt om bekommerd zijn, en waarvoor al onze buurlanden acties ondernemen. 

Lode Vereeck, voorzitter LDD :
“In de nota heerst een ‘flou artistique’, of staat er helemaal niets over de maatregelen die zich opdringen om de stroom van asielzoekers en zuiver economische migranten in te dijken. Ook de besparingen die noodzakelijk zijn om de overheidsschuld en de begroting weer op orde te krijgen, en het concurrentievermogen van Vlaanderen te herstellen, vinden we niets terug. Over de financiering van de pensioenen is evenmin iets te bespeuren. Het is op deze beslissingen dat de bevolking zit te wachten. Hoelang nog, mijnheer De Wever?
--- einde bericht LDD 

NVDR : Deze redactie heeft steeds gezegd en blijft zeggen, dat de drie "D's" -De Winter, De Wever, Dedecker- voor Vlaanderen geen goede zaak is. Vlaanderen barst van de huichelaars die mekaar messen in de rug steken, óók bij LDD weet men daar alles van. Walen slaan bij caféruzies mekaar ook op het gezicht, maar ze komen wel als één naar buiten, daardoor zijn ze -alhoewel minder in aantal- sterker dan de Vlaamse gatlikkers van hun eigen maar al te vaak gecorrumpeerde en incompetente en machtsmisbruikende politici. De Wever zal uiteindelijk wegens onsamenhangend Vlaanderen dat binnen de politiek barst van intriges ook op de bek gaan.

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
EVER ©


Laatste update ( 18 oktober 2010 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.