Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
9766078

Laatste artikelen
Tienen: Wat hapert er aan de visie over de toepassing van de veiligheid?
Tienen: Dit is het werk van een verhuurder! MM-312-03
Tienen: Burgemeester verklaarde slechts één appartement ongeschikt voor bewoning.
Raad van State fixeert terechtzitting van het beroep tot nietigverklaring MB Diependaele.
Europol: Spaanse politie arresteert 5 jihadisten.
Federale Politie na een maand niet in staat te antwoorden op vragen over veiligheid-Update1
27 juli 2015
Voldoen sommige commandowagens niet aan de wettelijke voorschriften
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.160.600
Brussel / Tremelo 27 juli 2015.

--- Update 1
Wipic antennes.
Auteur van dit artikel was destijds importeur van Wipic antennes -Zurich- maar kreeg geen enkele kans bij de Rijkswacht. De "Zwaantjes" -WPR- sukkelden met hun mobiele antennes, Wipic had de geknipte professionele antennes voor de motoren, maar de Rijkswacht wilde zelfs geen proefmodel uitproberen, ze schermden met de veiligheid wanneer iemand met de motor zou vallen en zich door de antenne kwetsen! Grotere onzin kon de Rijkswacht niet uitkramen.
--- Einde update 1 9:54 28/07/2015

Op 18 juni 2015 hield de federale politie in het kader van de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo een persconferentie. De organisatie verliep ter plaatse niet volgens planning waardoor wij, afgeladen met fotomateriaal, te voet, van de ene kant van de site, naar de andere kant dienden te lopen. Onderweg ontmoetten we Michaël Jonniaux en Agnes Reis maar die vertelden ons niet over de wijziging van de planning. Dat vernamen we pas van Tinne Hollevoet toen we op de plaats van de afspraak verschenen waardoor we het parcours nog eens te voet dienden af te leggen. Het moet achteraf blijken dat de klassieke, vooral Franstalige pers -waaronder RTL- het beter uitkwam om de persconferentie te houden op de locatie tegenover het gebouw waar de internationale persconferentie voordien plaats had. 
 

Commandowagens.
Aangezien Morsum Magnificat "Ander Nieuws" brengt en altijd en overal oog heeft voor veiligheid, hebben wij onze twijfels over de conformiteit van de technische installaties van de commandowagens van de federale politie. We hebben namelijk ernstige twijfels of de elektrische installaties van die -mobiele- commandowagens volgens de wettelijke voorschriften, zoals in het AREI zijn beschreven, gebouwd werden. Ook vragen wij ons af, of die installaties alvorens in dienst te worden gesteld gekeurd werden -art. 270 - 271 AREI KB 10 maart 1981-.

Na een maand nog geen uitsluitsel.
Dat Michaël Jonniaux - directeur WPR- of Tinne Hollevoet -pers- ter plaatse niet in staat waren om op de vragen van Morsum Magnificat te antwoorden, willen we nog begrijpen. Maar dat de interne preventiedienst van de federale politie meer dan een maand na onze schriftelijke vragen van 21 juni 2015, geen uitsluitsel kan geven, komt ons zeer vreemd over.

NSPV.
We hebben dan maar contact opgenomen met de politievakbond NSPV die ons bij monde van Alain Peeters laat weten dat de zaak deze week tijdens het overleg op de agenda is geplaatst. Het is dus afwachten om te weten of installaties in de commandowagens van de federale politie voldoen aan de regels van het AREI, wat wij betwijfelen. We denken dat de elektrische toestellen -automaten- die werden ingebouwd niet voldoen aan artikel 104 van het AREI. Er dient ook bepaald of die installaties niet moeten vergeleken worden met foor installaties waardoor artikel 97 van het AREI van toepassing wordt.

Leverancier.
Aangezien de federale politie die installaties -hopelijk- niet zelf bouwt, dat door een privéfirma gebeurt, vragen we ons af, hoe die installaties in de lastenboeken worden beschreven. Bij deze redactie heeft de federale politie uit de tweede helft van de jaren tachtig, een zeer kwalijke reputatie. Toen werden antennes aangekocht waarvan de merknaam en zelfs het typenummer in het lastenboek werden opgenomen, dat is strijdig met de wet- en verordeningsbepalingen -Codex-. Er werd destijds bij het HCT een klacht geplaatst tegen de toenmalige Rijkswacht -Hogere Directie Logistiek -, waarbij de namen van Kapitein H, en Adjudant B, werden genoemd. Het HCT "rommelde" toen bij het Ministerie van Openbare Werken -BEE-, maar de Rijkswacht werd niet echt aangepakt, ze bleven antennes van het merk Kathrein op een dubieuze manier aankopen. Ook hun geliefkoosde installateur CBT bleef de huisleverancier. Na een klacht over de antennemast van de Rijkswacht aan de Korte Vlierstraat te Antwerpen, mocht CBT zijn onprofessioneel werk overdoen.

Wipic antennes.

Auteur van dit artikel was destijds importeur van Wipic antennes -Zurich- maar kreeg geen enkele kans bij de Rijkswacht. De "Zwaantjes" -WPR- sukkelden met hun mobiele antennes, Wipic had de geknipte professionele antennes voor de motoren, maar de Rijkswacht wilde zelfs geen proefmodel uitproberen, ze schermden met de veiligheid wanneer iemand met de motor zou vallen en zich door de antenne kwetsen! Grotere onzin kon de Rijkswacht niet uitkramen. 

Aanvaarding werken.

Als de commandowagens door een externe firma worden uitgerust, moeten de nodige keuringen gebeuren en moet de federale politie een "voorlopige oplevering" opmaken, er blijft dan gedurende een jaar een waarborg van tien procent van de aanneming geblokkeerd, die waarborg kan dan een jaar later, wanneer alles in orde is, betaald worden. Is dat hier allemaal gebeurd? Wat is het probleem van de federale politie om open kaart te spelen? Zijn ze misschien niet in orde met de wet? Dat zou voor hen, die vele anderen controleert en verbaliseert, zeer vreemd overkomen.    

Artikel n° :  07/15/6067     
Geplaatst : 8:35 27/07/2015

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel.
Erik Verbeeck ©- Hoofdredacteur 
Laatste update ( 28 juli 2015 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.