Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
9766198

Laatste artikelen
Tienen: Wat hapert er aan de visie over de toepassing van de veiligheid?
Tienen: Dit is het werk van een verhuurder! MM-312-03
Tienen: Burgemeester verklaarde slechts één appartement ongeschikt voor bewoning.
Raad van State fixeert terechtzitting van het beroep tot nietigverklaring MB Diependaele.
Europol: Spaanse politie arresteert 5 jihadisten.
Justitiepaleis Leuven : Personeel klaagt steen en been-Update1
20 juli 2015
Werken in de kelderruimte met behulp van licht van GSM.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.156.500
Leuven / Tremelo 20 juli 2015.

--- Update 1
De elektronische kassa.
Restaurants worden verplicht om een elektronische kassa te gebruiken, maar Vrouwe Justitia moddert gewoon verder met de ouderwetse praktijken. Wanneer de prijs van een hoger beroep uiteindelijk bekend is, mag dat cash aan de balie betaald worden. Wie denkt daarvoor een ontvangstbewijs te krijgen, denkt verkeerd, de bediende kan of mag zo'n ontvangstbewijs niet afleveren. Mits wat aandringen wordt op een briefje van 10 x 15 centimeter met de hand geschreven dat er op 20 juli een bedrag van honderd euro is betaald, meer kon men niet doen!

Nagestuurd.
De persoon noteert met een geel post-it plakbriefje op het neergelegd document dat de betrokkene een bewijs wenst. Inderdaad, twee dagen later stuurt Justitie een document van enkele regeltjes betreffende de betaling. Een handtekening of een stempel die de echtheid van het document moet bevestigen, ontbreekt.

Efficiëntie.
We tonen hier aan, hoe ouderwets, onefficiënt en arbeidsintensief Justitie werkt, briefje schrijven, briefje typen, briefje verzenden, terwijl het met een elektronische kassa zó geregeld zou zijn geweest. Justitie is zoals de Processie van Echternach en erger. Het personeel dat om den brode in zo'n vierkant draaiend systeem moet werken is begrijpelijkerwijze gefrustreerd.
--- einde update 1 13:30 24/07/2015  

Werken bij Justitie te Leuven moet geen sinecure zijn, dat hebben personeelsleden geweten toen vorige week het computersysteem plat lag. Sinds enkele maanden draait Justitie vierkant, dat manifesteerde zich bij de reorganisatie van de organisatiestructuur van de registratiekantoren die op 24 maart en 18 december 2014 zijn ingevoerd. Niemand bij de griffie wist in maart 2015 hoe de vork in de steel zat en de gerechtsdeurwaarders sakkerden omdat de registratie van hun documenten stagneerde.

Rolrechten.
Nu is er onduidelijkheid over de rolrechten bij het indienen van beroep. Er dient nu een pro-fiscoverklaring te worden ingevuld, maar ook hier is men bij de Griffie niet in staat om bij het indienen van het beroep, het bedrag van het rolrecht meteen te bepalen. Alom onduidelijk, alom geklaag over de wijze waarop Justitie hervormd wordt.

Geen verlichting.
Op maandag 13 en dinsdag 14 juli 2015 lag het computersysteem van het Leuvense justitiepaleis plat, reden zou zijn dat een batterij van een systeem -UPS?- in kortsluiting zou zijn gekomen, ook het telefoonverkeer lag anderhalve dag plat. Personeel dat dan toch op het kantoor niet kon presteren, werd naar de kelder gestuurd om daar ander werk te doen dat bij de normale gang van zaken toch niet kan. Personeelsleden trokken met een kar geladen met papier naar de kelder, maar stelden vast dat het licht niet brandde. Ze dienden zich te behelpen met het licht van hun GSM!

Lift.
Vervolgens namen de personeelsleden met hun kar en documenten de lift die al snel defect geraakte. Er was, gezien de panne, geen mogelijkheid om te bellen, ook de GSM werkte als gevolg van het effect van de Kooi van Faraday niet. De aandacht werd dan getrokken met roepen wat na verloop van tijd lukte waarna de deur werd open gebroken. Het personeel kwam er met de schrik vanaf.

Veiligheid.
Het komt ons over dat hier voor het personeel een veiligheidsprobleem is en daarom contacteerden wij de arbeidsauditeur, maar deze is met vakantie. We kregen substituut Nathalie H. aan de telefoon en stelden vragen over de veiligheid van het personeel bij de uitvoering van hun werk -arbeidswet van 4 augustus 1996-. De substituut was wel op de hoogte van de panne, maar niet van de problemen met de verlichting in de kelder. Normaal moet er als de verlichting uitvalt, toch een noodverlichting in werking treden?

Hitte.
Een ander probleem is er wanneer de temperatuur buiten tot 35 graden stijgt, de hitte in de kantoren. "Het is hier dan zoals in een sauna" reageerde men bij deze redactie en "schrijf er maar iets over, hoe meer er over geschreven wordt hoe beter". We hebben hen verzekerd dat wij dat zullen doen en dat is bij deze dan ook gebeurd.

Bliksemafleider.
Het justitiepaleis is voorzien van een bliksemafleider van het type Melsens tegen directe inslag, maar de daalleidingen die vlak naast de regenpijpen werden aangelegd, zijn noch boven noch onderaan verbonden. Toch is dat overeenkomstig artikel 3.2.3.1 van de NBN C18-100 verplicht. Dit is wel een probleem waarvoor de Regie der Gebouwen verantwoordelijk is, maar van die dienst weten we dat ze niet vies zijn -of waren- van corruptie en dat de incompetentie er ook welig tiert, is al dertig jaar geweten.   

  
De regenafvoerbuizen moeten bovenaan en onderaan op een elektrisch geleidende manier met de daalleiding verbonden worden, zo staat het in de NBN C18-100 die mede de wet van 19 december 1997 kracht van wet heeft. Justitie die de wet niet toepast ...!!

Artikel n° :  07/15/6063    
Geplaatst : 16:03 20/07/2015

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel.
Erik Verbeeck © - Hoofdredacteur

Laatste update ( 24 juli 2015 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.