Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
8765122

Laatste artikelen
Regering verlengt enkele maatregelen tot einde september 2020.
Morsum Magnificat beklaagt zich via 1700 over Ombudsman Bart Weekers
Het "Volk" en de "Politiek" die ze kiezen en verdienen !
Morsum Magnificat: Activiteiten nog steeds op een laag pitje.
Morsum Magnificat stopt activiteiten vanuit Herzele.
Woon- en huurmarkten : Politieke ogen dicht en zakken open.
25 juni 2011
Itinera Institutie leverde uitstekend denk- en doe werk; een les voor de politiek.


Bezoekers website Morsum Magnificat : 1.094.200
Brussel / Lanaken 25 juni 2011.

Het Itinera team van Professor Marc Devos moeten we al lang niet meer voorstellen, het Instituut is vanwege haar doorgedreven onderzoeken en het uitwerken van mogelijke oplossingen bekend bij overheid, instellingen en vele belanghebbenden. Op 23 juni 2011 stelde het Instituut een nieuw boekwerk voor waarin de situatie van de woningmarkt vanaf 2004 tot 2020 in detail wordt bekeken, Itinera noteerde voor die voorstelling -Dexia Pachecolaan 44- niet minder dan 250 geïnteresseerden, waaronder advocaten, SVK's, OCMW's en diverse anderen uit immobiliënsector. Ook de politiek mocht weer niet ontbreken, behalve diverse afgevaardigden van kabinetten, onder meer van Freya Van Den Bossche, waren er ook volksvertegenwoordigers onder meer Mieke, alias Mie Vogels, Patricia De Waele van LDD was grote afwezige. Ook Wouter Beke, dé grote man van de CD&V, was ingeschreven maar stuurde zijn kat.

Beleidsaanbevelingen.
Behalve dat Itinera probleemgebieden onderzoekt geeft het ook beleidsaanbevelingen die door de diverse regeringen van dit landje kunnen worden gebruikt als leidraad voor het zoeken naar oplossingen. Itinera
Institute is actief op het vlak van armoede en ongelijkheid, economie en innovatie, energie en milieu, gezondheidszorg, migratie en integratie, onderwijs, overheid en belastingen, vergrijzing en pensioenen en werk. Kortom op elk vlak dat van belang is voor de welvaart van het land en haar bewoners.vlnr : Ir.Rob Van Hoofstat - Prof. Marc De Vos, Prof Nicolas Bernard, Johan Albrecht 

De scheefwoners bezetten onterecht 57.000 sociale huurwoningen.
Tegen 2020 moeten 43.000 nieuwe sociale huurwoningen worden gerealiseerd, dat is niet alleen een druppel op een hete plaat, maar het verhoogt ook het aantal scheefwoners. Wie vandaag een sociale huurwoning
betrekt, heeft daar, ongeacht de evolutie van de inkomsten of van het vermogen, in principe levenslang recht op. Uitgaande van de belastbare inkomens van sociale huurders blijkt, dat 20 procent van de sociale huurders geen nood heeft aan een sociale huurwoning omdat deze, gezien het inkomen, een woning kan huren op de private huurmarkt. Daardoor zouden woningen  vrijkomen voor de armsten die echt recht hebben op een sociale huurwoning en niet op de private huurmarkt terechtkunnen. De scheefwoners bezetten in Vlaanderen 26.000 sociale huurwoningen, wanneer we dat doortrekken op het nationale vlak dan gaat het om 57.000 sociale huurwoningen die zouden kunnen worden vrijgemaakt. Zo moet blijken dat het mogelijk is om in niet EU landen, zoals Turkije, een bloeiende handelszaak en eigendommen te bezitten en hier een sociale woning te betrekken en dit omdat de sociale verhuurkantoren dat vermogen niet kunnen aanwenden om een sociaal huurcontract af te wenden!

Conformiteitsattest verplichten en het toezicht
op sociale woningmaatschappijen moet verscherpt.
Tijdens de voorstelling van het boek hebben we eigenaars ontmoet die het volmondig eens zijn met ons dat het conformiteitsattest kracht van wet moet krijgen, op die manier zullen minder woningen ongeschikt of
onbewoonbaar kunnen worden verklaard. Het feit dat de lokale politiek te veel invloed heeft op de sociale huurmarkt is in het boek spijtig genoeg niet bekeken. We missen ook een onderzoek naar de malfunctie van inspecties als RWO, die onderbemand zouden zijn, ook de VMSW zou haar job véél beter moeten doen. Sociale woningmaatschappijen ontsnappen te veel aan controles, hun personeel is vaak onbekwaam en via politieke weg toegekend.  

                         Als gepensioneerde Rechters de wet niet respecteren
                         wat moeten we dan van de Justitie denken?

Sociaal rechter -Em.- verhuurt ongeschikte woning.
Wanneer we het verhaal vertellen dat een gewezen Rechter TK van de Arbeidsrechtbank -Tongeren- een woning verhuurde die in feite onbewoonbaar was, ondermeer door elektrocutiegevaar, ondertussen, ondanks
enkele uitgevoerde herstellingen, de elektrische installatie van de woning uit puur geldgewin van de eigenaar -Rechter- nog steeds niet voldoet aan de wettelijke voorschriften en een verzoek bij de Vrederechter te Maasmechelen werd ingediend, is nogmaals aangetoond dat het wettelijk verplichten van een conformiteitsattest moet worden doorgevoerd. Als een gewezen rechter de wet aan zijn laars lapt, dan moeten we ons niet afvragen hoe pover het met onze justitie is gesteld.

Huisvesting in tijden van schaarste.
In het boek "Huisvesting in tijden van schaarste" dat op 23 juni 2011 werd voorgesteld snijdt Itinera een teer onderwerp aan temeer een groot deel van de Belgische bevolking met dit probleem te kampen heeft. Het
volledige 304 bladzijden tellende werk legt de vinger op de politieke wonde, de bal ligt nog maar eens in het kamp van de politiek die de burgers in de steek laat. U vindt daarover meer op  

http://www.itinerainstitute.org/sites/default/files/books/pdf/itinera_nl_def_lr.pdf
    
Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
ever ©

Laatste update ( 30 januari 2015 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.