Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6647929

Laatste artikelen
Europol: Afvalcriminaliteit in de verwijdering van sanitair afval.
Morsum Magnificat noteert in november meer dan driehonderdduizend paginabezoekers.
Morsum Magnificat: Nieuws nu op laag pitje wegens "Memorie van wederantwoord" Raad van State.
Aalter: Laagspanningsnet is zwaar ziek wegens decennialang wanbeleid.
La santé en lutte organiseert bijeenkomst op 11 december in de Wetsstraat
Praten,vergaderen en toasten lossen de sociale maatschappelijke problemen niet op_Update1
27 april 2012
De sociale klasse moet in debatten de supervisie krijgen, niet de kabinetsmedewerkers.

Bezoekers website Morsum Magnificat : 1.675.900
Brussel / Lanaken 27 april 2012.

--- Update 2 16:07 30/04/2012
Lange teentjes.
Vandaag na de middag "ring, ring" Lot Wildemeersch kabinetsmedewerker van Ingrid Lieten aan de telefoon, ze zijn in verband met onderstaand artikel, over twee dingen absoluut niet te spreken ; "bladvullend gewauwel " en het feit "dat Morsum Magnificat schrijft, de speech niet elektronisch ontvangen te hebben", wat ook zó is. Normaal worden de speeches achteraf aan de pers doorgestuurd en hier was dat niet het geval. 
Uitsluiting.
Morsum Magnificat heeft herhaald geen letter van haar teksten terug te nemen. Het komt er in feite op neer dat men Morsum Magnificat van hun perslijsten wil verwijderen, alsof we daar wakker van zullen liggen, maar het is weer uitsluiting.
Schandalen.
Morsum Magnificat kan zich niet van de indruk ontdoen dat het Dirk Van Melckebeke, in casu de half slapende supervisor, is die achter de maatregel steekt. De frustratie van Lot Wildemeersch lijkt ook groot te zijn, temeer zij Morsum Magnificat twee zaken aanwrijft  die kant noch wal raken, trouwens de socialisten in dit land zijn de laatsten die andere mogen insmeren, voorbeelden genoeg. In acht van tein schandaaldossiers komen de socialisten voor. De "uitsluiting" komt ons niet ongelegen, wegens een overaanbod is Morsum Magnificat toch aan een filtering toe.
--- einde update 1

Update 1 11:31 28/04/2012
MM_201_15_Lieten_Armoede
Bij de aanwezigen noteerden we diverse medewerkers van het kabinet van minister Lieten, vakbondsmedewerkers, de Bond Beter Leefmilieu, Leren Ondernemen vzw en nog wat meer "Rode" rakkers. Het zijn de socialisten die de kleine man in de zakken zitten, om nog te zwijgen van de diverse corruptiedossiers en andere minder fraaie dossiers waarin de socialisten, vooral ook in Wallonië betrokken waren.
--- einde update 1

Vlaams minister van innovatie, overheidsinvesteringen, media en armoedebestrijding Lieten werd vandaag geacht in de bibliotheek Solvay te Brussel aanwezig te zijn voor de eerste rondetafel Sociale Innovatie maar de minister stuurde een medewerker van haar kabinet en een andere medewerker, "kabinetard" Dirk Van Melckebeke, fungeerde in keurig pak en stropdas, als supervisor.

De minister spreekt.
In haar persbericht van 14:57u legt de minister de pers het volgende in de mond : .... Ingrid Lieten zet vandaag een stap verder in
de opbouw van haar beleid sociale innovatie. De Vlaamse minister wil met dat beleid een vlindernet  vormen om de vele goede ideeën die er in onze gemeenschap leven rond het aanpakken van uitdagingen zoals vergrijzing, vergroening en verarming samen te brengen. In dialoog met de gemeenschap worden de beste ideeën uitgevoerd. Op de Rondetafel van vandaag treedt de minister in overleg met de maatschappelijke  spelers over hoe dat vlindernet er moet uitzien, maar ook hoe dat net tot een fabriek van verdere ideeën kan uitgroeien.  “Innovatie moet per slot van rekening niet uitsluitend onze economie en onze bedrijven dienen. Innovatie moet net zo goed onze mensen een kwaliteitsvoller leven bieden ..” zegt Ingrid Lieten ....

              "  .... na afloop pisten ze met z'n allen
                 een grote plas en alles bleef zoals het was ... " 

De sociale klasse moet spreken.
Net als over de "veiligheid", wordt er ook veel over "armoede" gesproken, dat was vandaag in de "chique" bibliotheek Solvay in het
Leopoldspark niet anders, Morsum Magnificat bracht maar één item aan, namelijk er voor zorgen dat het "Conformiteitsattest" kracht van wet krijgt, maar het paste niet hun kraam. Er werden vandaag voor de gelegenheid een tiental werkgroepen opgericht, vakbonden, kabinetiers en andere politiek gevormden mochten niet ontbreken. De armen, die eigenlijk het woord zouden moeten nemen, wel.


De "supervisor" van minister Lieten aan het werk .... óók wat die kabinetier in 2002 schreef mochten we uiteindelijk niets geloven, ook niet van Stevaert en ook niet omtrent de sanering van de gevaarlijke elektriciteitsnetten, die zijn vandaag twaalf jaar later, óók in Limburg nog levensgevaarlijk. 

Geleerde woorden.
Er was al een "Kick off", vandaag hadden ze het over :
- Werkplekinnovatie.
- Sociaal ondernemerschap.
- Brede ondersteunende sociale innovatie.
- Flanders Synergy.
- Randvoorwaarden voor succesvolle Sociale Innovatie.
- Nieuw industrieel beleid.
- Gazellesprong.
- Ambachtelijke task force en gevalideerd in het Politiek Stuurcomité.
- Knelpunteneconomie.
- Congestie vervoersysteem.
- Slimme mobiliteitskeuzes.
- Transitiepaden.
- Materiaalkringlopen.
- Wakkere samenleving.
- Onderbouwde retroplanning.
- Groenboek BVR.
- Bestaande transitiearena + gemeenschappelijke visie gedragen door ongeveer 300 actoren.
- Waterhuishouding.
- Eco-efficiëntie.
- Duwobo.
Etc.
Dergelijke taal begrijpen vele armen of personen uit de sociale klasse en zéker de allochtonen niet.

Een uurtje receptie moet kunnen.
Er werd -met koffie tussendoor- net geen drie uur gepalaverd, om dat allemaal met een armoedesausje te overgieten hebben ze
om af te sluiten één uur receptie gehouden. Op wat hadden ze dan te toasten mevrouw de minister van armoedebestrijding, het kampioenschap van hoogstaande vocabulaire? Dirk Van Melckebeke, die al jaren op dat rode kabinet zit vastgeroest, was de supervisor van het geheel. Aan Morsum Magnificat had Dirk niet veel te vertellen. Nogal wiedes, hij kent ons nog van 2002 omtrent zijn flaters over de liberalisering van de energiemarkt en Géry Vanlommel die in gemeenten de leugen ging vertellen dat door de liberalisering van de energiemarkt, de elektriciteit goedkoper zou worden!!

Als u hier kijkt gaan de hemelpoorten open : http://www.ewi-vlaanderen.be/

Meer en foto's in Morsum Magnificat 202 van mei 2012

Artikel n° : 04/12/4.649
Geplaatst : 22:15 27/04/2012

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck ©

 

Laatste update ( 12 augustus 2015 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.