Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16293603

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Lubbeek en elders : Nieuwste trend van gemeenten die, uit winstbejag, fusioneren.
19 april 2022
Heeft een fusie slechts voordelen of maakt de politiek ons iets wijs. 

Paginabezoekers oude website Morsum Magnificat: 11.518.800
Lubbeek 19 april 2022.

Onderstaand commentaar over de gepande gemeentelijke fusie;


Coverfoto:  Eddy Elyn " Politiek zegt mij niks - Politiek is smerig - Politici zijn allemaal dezelfde " - Nochtans is "de" politiek geen ver van uw bed show! Je krijgt er dagelijks mee te maken. Eerlijke oprechte politiek bestaat dat? Ja Wie het boek " De kracht van de Overtuiging " gelezen heeft zal dit volmondig beamen, einde citaat. 

Volgens een regelmatige bezoeker van de website, Eddy Elyn uit Lubbeek, is het fusioneren van twee gemeenten niet altijd rozengeur en maneschijn en heeft een dergelijke fusie ook nadelen, zelfs meer dan voordelen.

Herhaaldelijk worden we rond onze oren geslagen met de zogenaamde voordelen dat een fusie zal bieden. Vanzelfsprekend wordt zedig gezwegen over de nadelen ervan:
- Een gemeentelijke herindeling verzwakt de lokale democratie. 
- De schuldovername wordt enkel berekend op basis van de nieuwe fusiegemeente. Dus geen 500 euro zoals ze beweren. 
Hieronder het besluit van de Vlaamse regering van 29 januari 2021: 
200 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen de 20.000 en 24.999 inwoners telt;
300 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen de 25.000 en 29.999 inwoners telt;
400 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen de 30.000 en 34.999 inwoners telt; 
500 euro per inwoner als de fusiegemeente 35.000 of meer inwoners telt.
- Burgers krijgen geen inspraak noch medebeslissingsrecht door de zittende meerderheden.
- De toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening zal afnemen.
- Een fusie brengt extra kosten met zich.
- Een fusie draait alleen om centen.
- Steeds meer gemeenten fusioneren enkel en alleen om een gedwongen fusie van bovenaf te vermijden.
- Infoavonden of bevragingen via een lokaal politiek blaadje zoals nu in Lubbeek is enkel een pure propagandatocht waarbij de beslissing in feite al genomen is.
- De grootste leugen die ze trachten bewoners wijs te maken is het succes van de Nederlandse en Deense fusies.    
- De ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan dan het nu bestaande lokaal bestuur.   
- Vele burgemeesters en mandatarissen zullen hun mandaat verliezen, al is dat juist de bedoeling van deze kolder: Met het in 2021 verdwijnen van de stemplicht voor de lokale verkiezingen kiest men er nu voor om gemeenten af te schaffen. Het is een feit dat de meeste traditionele partijen in kleinere gemeenten hun aantal kandidaten om op een lijst te komen, jaarlijks zien verminderen. Een doorn in het oog van fusiegezinde mandatarissen zijn de kleinere lokale partijen die het goed doen, deze zullen door een fusie verdwijnen.  
- Burgerinitiatieven willen niet dat de eigen identiteit van hun gemeente zal verdwijnen.
- Steden azen zonder schroom om te fusioneren met goed boerende gemeenten. Tienen wilde bijv. Hoegaarden inlijven; Louis Tobback -Leuven- van de partij Vooruit kwijlt nog altijd om Linden en dan Pellenberg in te palmen.  Omdat dat die steden dan de mogelijkheid biedt tot uitbreiding zoals hoogbouw, mobiliteit, megalomane projecten, verstedelijking enz.    
- Anno 2019 gaf Bart De Wever te kennen dat, omdat de financiële stimulans niet werkte, de mogelijkheid moet onderzocht worden om sancties op te leggen aan gemeenten die een fusie weigeren. Volgens de N-VA zouden doordachte gemeentefusies een betere en meer betaalbare dienstverlening opleveren.  Dat is natuurlijk larie en apekool. Uit een Nederlandse studie blijkt overduidelijk dat men daar te maken kreeg met een negatieve uitslag van een meer kost van meer dan 1 -één- miljard euro per jaar.   
- Een bestuurskracht van een gemeente hangt niet af van de grootte van een gemeente.
En zo kan men nog vele zaken opnoemen die verzwegen worden.

Bron: Eddy Elyn  

NVDR.
Eddy Elyn heeft in het verleden ook al aan de lijve kunnen ondervinden wat politiek écht betekent en dat is niet de énige. Personen die tot de politiek toetreden en die denken écht voor het volk iets te kunnen betekenen, komen snel tot de vaststelling dat dat een utopie is! Politiek is alleen geld en macht, het mooiste voorbeeld daarvan is Jean- Marie Dedecker, om dat te weten moet jullie het boek - JMDd De Buffel lezen ! Het boek is nog steeds te koop o.a. bij Bolcom , bij Amazon is het zelfs de helft goedkoper. Het boek is wel geschreven door een linkse journalist, maar zij die JMDd en zijn Christine beter kennen zullen het beamen.  

Artikel: 04-22-8374
Geplaatst: 15:20 19/04/2022

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
Laatste update ( 18 mei 2022 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.