Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
11871311

Laatste artikelen
Op avontuur met Infrabel / NMBS : Waarom reed treinbestuurder door rood sein?P1
Geneeskunde voor het volk: Balans na 2 jaar corona.
Open-Vld en de Sihame El Kaouakibi affaire.
CD&V : Ook een Katrien Partyka zou beter opstappen.
Burgemeester van Molenbeek geeft gen toelating voor wandeling Vlaams Belang en Wilders-Update1
Tienen: Bodemverontreiniging in omgeving brandweerkazerne.
20 januari 2022
Omwonenden in een straal van 100mtr. wordt gevraagd voorzorgen te nemen.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 10.571.200
Tienen 19 januari 2022 

Een onderzoek van OVAM in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft aangetoond dat de grond bij de brandweerkazerne vervuild is omwille van het gebruik van PFAS-houdend blusschuim. Stad Tienen vraagt daarom aan omwonenden in een straal van 100mtr. rondom de kazerne, een aantal voorzorgsmaatregelen na te leven. Bewoners van het gebied ontvangen een brief in de bus met meer uitleg en de maatregelen die ze best in acht nemen. Ook organiseert het stadsbestuur een infovergadering.

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de site van 3M in Zwijndrecht, staat onderzoek naar PFOS -perfluoroctaansulfonzuur- en PFAS -perfluoralkylstoffen- , de ruimere groep van producten) in Vlaanderen hoog op de agenda. Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar door de mens zijn gemaakt. Ze hebben zowel water-, vuil- als vetafstotende eigenschappen en zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar. PFAS wordt vooral via voeding en grondwater opgenomen en kan bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten hebben op de gezondheid. 

Dringende vraag van Vlaamse regering.
Net zoals alle andere lokale besturen in Vlaanderen, kreeg ook de stad Tienen de dringende vraag om mee te werken aan de inventarisatieronde van de Vlaamse regering, met het oog op het verder verzamelen van meetgegevens en informatie. De Vlaamse overheid wil op die manier de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid zo snel mogelijk in kaart brengen.

Omwille van blusschuim.
Uit een inventarisatiestudie van OVAM bleek dat de grootste kans op PFAS-verontreiniging o.m. voorkomt bij oefenterreinen van de brandweer omwille van het gebruik van PFAS-houdend blusschuim. Na een eerste verkennend onderzoek, blijkt dit in het Tienen het geval. De stad neemt nu zo snel mogelijk maatregelen om de omwonenden te informeren over de voorzorgsmaatregelen, in afwachting van verder onderzoek en gerichte acties. Zo wordt o.m. afgeraden putwater te gebruiken als drinkwater of om de moestuin water te geven en geen eieren van eigen kippen of groenten en fruit van eigen kweek te eten. 


Voor lokale info en maatregelen kan men terecht bij de dienst leefmilieu van de stad Tienen, tel 016 80 57 92,

Bron: Stad Tienen
Bewerking: jvds

Artikel: 01-22-8286
Geplaatst: 17:31 19/01/2022

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur


© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.