Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
7605524

Laatste artikelen
Peer: Openbaar elektrisch net op de Meeuwerbaan gevaarlijk.
Morsum Magnificat: Activiteiten in februari 2021
Wolvenschrikdraad en de spreidingsweerstand van de aarding.
Aalter: Eerste inspecteur van politie moet voor eigen deur ook keren.
Aalter: Verkeershinder aan Steenweg op Deinze door inrichting Proximus.
Minister van Binnenlandse Zaken schendt rechten van verdediging.
22 februari 2021
Annelies Verlinden geacht om in te gaan op verzoek tot controle brandveiligheid.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 7.552.400
Brussel 22 februari 2021.    

De minister van Wonen Matthias Diependaele, laat tegenwoordig door de klassieke media met Vlaams belastinggeld campagne voeren over de woningkwaliteit, tezelfdertijd sluiten de lokale besturen die bevoegd zijn, de ogen. Deze redactie kan hier als betrokken partij nagels met koppen slaan en de werkelijkheid bloot leggen en publiek maken. De bijzondere wet van 08 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen bepaalt in een artikel -6 § 1,IV- dat de lokale besturen bevoegd zijn om er op toe te zien dat woningen geen gevaar opleveren voor reinheid, gezondheid en de specifieke regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan. 

Brandveiligheid.

In die bijzondere wet is letterlijk het volgende opgenomen:   
- " Elke woning moet voldoen aan de vereisten van brandveiligheid, met inbegrip van de specifieke en aanvullende veiligheidsnormen die de Vlaamse Regering vaststelt ". Dus ook wanneer het gaat over “vaststellen” of door de brandweer “laten vaststellen”, zoals voorzien in # 81 van het technisch verslag van Wonen Vlaanderen. De lokale besturen moeten dus ook oog hebben voor de brandveiligheid in de verhuurde woningen, echter, het bestuur van Aalter weigerde, zelfs wanneer de onveiligheid werd aangetoond hield Aalter het been stijf en een bezoek van de brandweer kwam er niet, de weigering werd ook niet gemotiveerd. Het lokaal bestuur van Aalter weigert artikel 6 § 1 van de bijzondere wet van 08 augustus 1980 toe te passen.   

Minister Binnenlandse Zaken.

Aangezien de minister van Binnenlandse Zaken de baas is over de brandweer, werd Annelies Verlinden op 15 november 2020 met een aangetekend schrijven gevat, de minister reageerde niet. Op 28 december 2020 werd aan minister Annelies Verlinden een aangetekende brief met ontvangstmelding met een "in gebreke stelling" toegestuurd, maar ook daarop is geen reactie gekomen. Niet reageren omdat de brieven aan de Leuvenseweg 1 zijn gericht, is geen excuus, op dat adres is de Civiele Veiligheid gevestigd en dat is ook een onderdeel van Binnenlandse Zaken, de ambtenaar Miguel B. die op 29 december 2020 de brief in ontvangst nam, zou moeten weten dat die brief voor de minister is bestemd en niet voor de prullenmand. Telefonisch contact met het kabinet van de minister leerde dat het ontbreken van een reactie te wijten zou zijn aan de niet correcte adressering van de brieven. Als dat zo is, dan wijzen we de Civiele Veiligheid met de vinger, de brieven werden nu via e-mail overgemaakt.

Meer volgt, we zijn de gazet niet en we worden ook door niemand financieel ondersteund, hoogstens af en toe een welgekomen donatie van lezers.   

Artikel: 02-21-7987
Geplaatst: 17:21 22/02/2021

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur
Verantwoordelijke uitgever

Laatste update ( 22 februari 2021 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.