Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
7606046

Laatste artikelen
Peer: Openbaar elektrisch net op de Meeuwerbaan gevaarlijk.
Morsum Magnificat: Activiteiten in februari 2021
Wolvenschrikdraad en de spreidingsweerstand van de aarding.
Aalter: Eerste inspecteur van politie moet voor eigen deur ook keren.
Aalter: Verkeershinder aan Steenweg op Deinze door inrichting Proximus.
Controleorgaan op de politionele informatie geeft geen inzage in informatieverwerking.
18 februari 2021
U mag niet weten wat de politie in haar database over u laat noteren!
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 7.549.100
Redactie 18 februari 2021.

Correctie : artikel n° 7983
8:42 21/02/2021

Assertieve personen of journalisten, zoals de hoofdredacteur van Morsum Magnificat, lopen in de "picture" en dat heeft zo zijn gevolgen. Zo diende Bert M., een slippendrager van het systeem, in maart 2015 een valse aangifte in tegen de hoofdredacteur van Morsum Magnificat wegens vermeende bedreiging met een stroomstootwapen "Teaser". Alhoewel bij het parket werd aangetoond dat het om een valse aangifte ging, werd dat feit in de database van de politie geplaatst, het zou blijken dat, alhoewel daarvoor niet veroordeeld, die melding nog steeds niet uit de database van de politie is verwijderd en bij een controle tevoorschijn komt.

Controleorgaan.

Er bestaat aan de Leuvenseweg 48 te 1000 Brussel een Controleorgaan op de politionele informatie dat toegang heeft tot de persoonlijke gegevens die de politiediensten verwerken en bijhouden, zij controleren, zoals bepaald in artikel 42 van de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018, of de verwerking van die persoonsgegevens door de politie correct verloopt. Dat orgaan kan de eventuele door de politie ten onrechte verwerkte gegevens wissen of verbeteren, maar de betrokkene krijgt daar geen inzicht van! Zo kan door de betrokkene niet worden nagegaan of de meldingen die in de politiedatabase voorkomen, al dan niet correct zijn! We gaan het verder onderzoeken.

Wet van 30 juli 2018.

We drukken hieronder dat artikel 42 af, een typisch voorbeeld van hoe onze wetten, zoals een mes dat langs alle kanten kan snijden, in mekaar steken, het is van de wetgever nooit de bedoeling dat wetten klaar en duidelijk, lees- en interpreteerbaar zijn, de wetten worden immers door een legertje advocaten opgesteld en die bouwen er voldoende achterpoortjes in. Feit is, dat de politie al te gemakkelijk pesonen in hun database verdacht kunnen maken zonder dat er een veroordeling is.

Art. 42. Het verzoek tot uitoefening van de rechten bedoeld in dit hoofdstuk voor wat betreft de politiedienst in de zin van artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geļntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus of de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie, wordt aan de toezichthoudende autoriteit bedoeld in artikel 71 gericht.
In de in de artikelen 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, en 62, § 1, bedoelde gevallen deelt de toezichthoudende autoriteit bedoeld in artikel 71 uitsluitend mee aan de betrokkene dat de nodige verificaties werden verricht.
Niettegenstaande het tweede lid kan de toezichthoudende autoriteit bedoeld in artikel 71 aan de betrokkene bepaalde contextuele informatie verstrekken.
De Koning, na advies van de toezichthoudende autoriteit bedoeld in artikel 71, bepaalt de categorieėn van contextuele informatie die door deze toezichthoudende autoriteit aan de betrokkene kunnen worden medegedeeld.

Gelijkaardig artikel

Controleorgaan op de politionele informatie.
Leuvenseweg 48
1000 Brussel
02 549 94 25
https://www.controleorgaan.be/nl/contact#

Meer volgt, we zijn de gazet niet en we worden ook door niemand financieel ondersteund, hoogstens af en toe een welgekomen donatie van lezers.   

Artikel: 02-21-7983
Geplaatst: 8:42 21/02/2021

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur
Verantwoordelijke uitgever

Laatste update ( 21 februari 2021 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.