Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
7605957

Laatste artikelen
Peer: Openbaar elektrisch net op de Meeuwerbaan gevaarlijk.
Morsum Magnificat: Activiteiten in februari 2021
Wolvenschrikdraad en de spreidingsweerstand van de aarding.
Aalter: Eerste inspecteur van politie moet voor eigen deur ook keren.
Aalter: Verkeershinder aan Steenweg op Deinze door inrichting Proximus.
Minister Diependaele moet veel meer weerstand krijgen, VRT informeert onvolledig.
18 februari 2021
Vlaamse Regering neemt huursubsidies af of maakt ze onmogelijk.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 7.536.900
Brussel 18 februari 2021.

De minister van Wonen mocht alweer reageren op en na de PANO-reportage over de problemen bij het vinden van een betaalbare en conforme huurwoning, het spel tussen de klassieke pers en de politiek was weer een feit. Diependaele verwijt PANO eigenlijk de mogelijkheden van de "huursubsidie" en de "huurpremie" in haar uitzending niet te hebben behandeld! De problematiek van de huursubsidie en de huurpremie is in de praktijk echter niet zo simpel. In het VRT Nieuws van 13u. mocht de minister, opnieuw zonder enige weerstand, zijn onvolledige waarheid over de subsidies komen poneren.

Quasi onmogelijk.

Met de uitzending werd het publiek geheim bevestigd dat panden uit de lagere prijsklasse meestal niet voldoen aan artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, dat feit is reeds bij herhaling door studies van het Steunpunt Wonen aangetoond, er zijn zowat 1,3 miljoen woningen die niet voldoen aan de minimumvoorwaarden en voor die woningen kan geen conformiteitsattest worden afgeleverd en dus ook geen huursubsidie worden toegekend. Elke aanvraag voor een huursubsidie betekent dat er automatisch een woning controle wordt uitgevoerd, een procedure die maanden aansleept. Ambtenaren van Wonen Vlaanderen geven zelf toe dat het bekomen van een subsidie moeilijker is geworden.


Een minachtend kijkende minister Diependaele.

Vier jaar.

Voor de toekenning van huurpremie is geen woningcontrole vereist -waarom niet??- die premies kunnen door een SVK -Sociaal Verhuur Kantoor- worden toegekend, de deur staat dan open voor fraude zoals de zaak Annie VH te Lanaken. Maar behalve dat is er ook nog een verplichting van inschrijving bij een SVK, op zich geen probleem, ware het niet dat men al minstens 4 jaar ononderbroken ingeschreven moet zijn op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in de gemeente waar men woont -item 5 van de voorwaarden Wonen Vlaanderen- Veronderstel dat iemand verhuist van Hasselt naar Gent dan wordt deze automatisch geschrapt van de wachtlijst in Hasselt. Bij inschrijving bij een SVK in Gent, start de wachttijd van 4 jaar opnieuw vanaf 0, dat heeft de minister, noch de VRT gezegd. We zouden van de openbare omroep die met belastinggeld wordt betaald, verwachten dat zij het "volk" correct informeren, het is dus weer van dat " politiek en pers; één pot nat".

Huurprijs.

Ook de huurprijs is van belang. De huurprijs voor een woning mag niet hoger zijn dan 618,25€ in gemeenten zonder 10% verhoging² en 680,07€ in gemeenten met 10% verhoging ², dat is dus de prijs waarvoor, volgens de PANO-reportage, 300-400 kandidaten zich aanmelden. Als iemand zich, zoals de mensen die in de PANO-reportage aan het woord kwamen, kandidaat stelt voor een dergelijke woning is het een lot uit de loterij om geselecteerd te worden, m.a.w. weinig tot geen kans. 

² Van de 300 Vlaamse gemeenten zijn er 72 waar, om in aanmerking te komen voor een huurpremie, de maximum huurprijs met 10% mag verhoogd worden, het gaat dan wel om gemeenten waar veelal extreem hoge huurprijzen worden gevraagd die mensen met een laag inkomen dus sowieso niet kunnen betalen.

Rijksregister.

Deze redactie heeft door haar dossiers bij de GBA een grote rol gespeeld in het feit dat de vastgoedmakelaars aan de kandidaat huurders geen recto-verso kopie van de EID mogen vragen, wat sommigen nog altijd eisen. Nu vragen ze het rijksregisternummer, op die manier zien ze ook meteen de ouderdom van de kandidaten en een pré selectie, bijvoorbeeld op ouderdom, is dan vlug gemaakt.   

Meer volgt, we zijn de gazet niet en we worden ook door niemand financieel ondersteund, hoogstens af en toe een welgekomen donatie van lezers.   

Artikel: 02-21-7982
Geplaatst: 13:20 18/02/2021

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur - ervaringsdeskundige 
Verantwoordelijke uitgever 
Laatste update ( 18 februari 2021 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.