Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
7167916

Laatste artikelen
Aalter: Groen gaat vijf kilometer wandelen.
Moerbeke : Opgeruimd staat netjes!
Aalter: Politie schiet zichzelf in de voet-MM-303-04-Update1
Europol: Grootste illegale darkweb-marktplaats ter wereld offline gehaald.
Aalter en het disproportioneel gebruik van het RRN-MM-303-03-Update1
Lotenhulle: Wellicht de meest door verhuurder in 't oog gehouden huurders.
15 november 2020
Filmen door Mobotix camera vervangen door filmen met GSM via dakvenster.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 6.478.400
Lotenhulle: 15 november 2020

Met het artikel van 30 december 2019 hebben wij helaas dienen te berichten, dat niet alleen een deel van het openbaar domein werd gefilmd met een gesofistikeerde bewakingscamera Mobotix, maar ook de huurders die 24/24 door die camera in het oog werden gehouden. De politie van Aalter zette met haar partijdig onderzoek de huisdokter -die ook erkend is door de politie- uit de wind, uiteindelijk werd de Mobotix dan toch maar naar beneden gericht zodat de verhuurde woning, tot groot ongenoegen van de verhuurder, niet meer gefilmd werd, dat was voor de huurders ook het punt.

Internet.

Alles draait over informatie - lees laster - die de dominante partner van de verhuurder -Erna- op het internet over de huurder - de auteur van dit artikel- , heeft gevonden. Als gevolg daarvan besliste Erna negen - 9 !! - dagen na het ingaan van het negenjarig huurcontract, dat het contract stante pede diende verbroken en spande daarvoor -zoals zij iedereen voor haar kar spant-vastgoedmakelaar De Vos voor de kar. Omdat Erna niet meteen haar zin krijgt, is er een ongelooflijke actie op het getouw gezet, daarvoor werd in de huurzaak zelfs advocaat Jef Vermassen ingeschakeld, de rechtszaken krijgen pas in februari 2021 hun afwikkeling wat blijkbaar té lang duurt voor verhuurder en partner. De verhuurder is om de verbreking van het huurcontract te rechtvaardigen afgegaan op de door derden op het internet geplaatste belasterende berichten, de beschuldigde is daarvoor door de verhuurder nooit geïnterpelleerd, er werd zelfs, zoals dat bij verhuring gebruikelijk is, nooit met de huurders kennis gemaakt.

Ja "OK" dat moeten we dan bespreken.

Dat zei Erna over de tuin en de antenne op 27 september 2019, maar op 9 oktober 2019 had Erna op het internet over de huurder - hoofdredacteur Morsum Magnificat - zaken gelezen die voor gevolg had, dat het contract eenzijdig  diende verbroken, de tuin er niet "bij" hoorde en voor de antenne de politie werd opgetrommeld!  

 
15 november 2020 11:15u huurders worden door verhuurder -Erna- via het dakvenster gefotografeerd / gefilmd 

Mobotix vervangen door GSM.

De verhuurder heeft ook via twee dakramen inkijk op het verhuurde, bij één van die ramen is onder de afscherming permanent een spleet gelaten vanwaar het verhuurde  -in plaats van de camera- permanent in 't oog kan worden gehouden en er vanachter dat raam gefilmd of gefotografeerd kan worden. Die ramen zijn feitelijk strijdig met de wetgeving op de erfdienstbaarheid, onder meer de artikels 675 tot 680 bis B.W. lichten en zichten. De huurders worden nu door de verhuurder niet meer via de Mobotix maar via dat raam in de gaten gehouden, gefotografeerd of gefilmd, dat was ook het geval op 15 november 2020 omstreeks 11:00u - zie foto inzet -, ook de bezoekers van deze redactie kunnen via dat raam, gezien worden.


Vroeger was het Mobotix, nu wordt er via het dakvenster - gele pijl - gefilmd.

27 september 2019.

Op 2 september 2019 werd er via de Vastgoedmakelaar een huurcontract opgemaakt, over de tuin dienden voor het onderhoud de details met de verhuurder nog besproken te worden, ook dat de huurder als radio amateur in die tuin een kleine antenne zou plaatsen. Op 27 september 2019 telefoneert "Erna van het fermetje" om 11:39u. naar de huurder die Erna nog nooit gezien heeft. De verhuurder wil al op 1 oktober 2019, de dag dat huur in gaat, een firma sturen die komt nagaan of er nog isolatie in de muren moet worden geplaatst, op dag één worden de huurders in hun rustig huurgenot reeds gestoord door een aannemer die in de ganse woning komt neuzen, dat belooft. Tijdens dat telefoongesprek gaat het onder meer over de tuin, de antenne en het internet dat niet is binnen gebracht. Alleszins was de tuin mee verhuurd, de huurders dienden deze dan uiteraard  wel te onderhouden en de verhuurder zou een afscherming plaatsen langs de kant van de dokterspraktijk. Dat was dus voor beide partijen duidelijk.

Akkoord met tuin en antenne.

Wij hebben uit dat telefoongesprek dat 20 minuten duurde, enkele hier relevante passages gehaald die bewijzen dat Erna wel degelijk wist dat de tuin, mits onderhoud, mee verhuurd was en ook de antenne, waarvoor achteraf de dienst Omgeving en de politie werd ingeschakeld, werd tijdens dat gesprek besproken en niet door Erna geprotesteerd ...  De huurders komen ten gepaste tijde nog op de proppen met de volledige inhoud van dat telefoongesprek. Dit is onaanvaardbaar machtsmisbrik van een kapitaalkrachtige verhuurder. Het pand voldeed bij de verhuring en zelfs na diverse herstellingen, nog niet aan de wettelijke voorschriften van artikel 12 § 1 van de nieuwe huurwet.     

Niet afgezet, maar afgepakt ..

Plotseling op 9 oktober was zogezegd ook de tuin niet mee verhuurd, werd die ook, in tegenstelling tot de tuin van hun andere aanpalende huurwoning  niet afgezet, maar "afgepakt". De toekomende patiënten van hun praktijk kunnen zich wel aan de huurders vergapen, sommigen begeven zich tot vlak tegen het verhuurde en de onder de carport geparkeerde auto. 

Meer volgt met bewijzen asap, we zijn de gazet niet, worden nergens financieel gesteund en hebben evenmin een politieke kleur. 

Artikel: 11-20-7897
Geplaatst: 12:18 15/11/2020

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur
Verantwoordelijke uitgever
Laatste update ( 16 november 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.