Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
7167191

Laatste artikelen
Aalter: Groen gaat vijf kilometer wandelen.
Moerbeke : Opgeruimd staat netjes!
Aalter: Politie schiet zichzelf in de voet-MM-303-04-Update1
Europol: Grootste illegale darkweb-marktplaats ter wereld offline gehaald.
Aalter en het disproportioneel gebruik van het RRN-MM-303-03-Update1
Morsum Magnificat : Hoe haar vijanden werden en worden vergaard: MM-299-08
24 september 2020
De overheid was de oorzaak van de installatie van 15000 illegale radioactieve tuigen
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 6.028.400
Redactie 24 september 2020  

MM_299_08_Vijanden_I.pdf    

Wie heeft er nog vertrouwen in dat Federaal Agentschap Nucleaire Controle? Morsum Magnificat bewijst hier - en dat gaat ze nog doen - dat de -p- overheid zelf geen knowhow in huis heeft en beroep moet doen op de bedrijven, de deur voor corruptie zelf open zet! 

- Update 3

Om aan te tonen dat ook het FANC gevaarlijke radioactieve besmettingen in de doofpot stopt, hadden hier makkelijk
nog tien bladzijden kunnen brengen, maar we hopen dat enkele lezers nu voldoende op de hoogte zijn van wat er
allemaal gebeurt en de klassieke pers daarover zwijgt zoals de grote -?- Faroek Özgunez van VTM. Hierna nog wat
informatie dat bij het artijkel hoort :
 - Afleveren radioactief besmet materiaal bij Belgopocess.
 - Artikel in " Vers L'Avenir " over de radioactieve bronnen in de tuin van een bejaardencentrum.
 - Heleblitz vervoerde diverse radioactieve opvangers zonder vergunning.
 - Heleblitz werd zelfs door de gemeente Damme gesommeerd, waarom niet door het FANC?
 - Helita's aan de buitenkant besmet die de dubbele rol van Controlatom bewijst. De invoerder van die tuigen, Heleblitz is nu nog de énige door het FANC erkende verwijderaar !!!!  

- Einde update 3
18:21 28/09/2020

- Update 2 

Contaminatie meten was niet de bedoeling, dat moest in de doofpot.

Het FANC sprak in haar opleiding aan de erkende verwijderaars wijselijk nooit over het meten van contaminatie en vooral niet welk toestel daarvoor volgens de ISO 7503 minimum is vereist. VEBO Electroadvies bvba had daarvoor een Berthold LB-124 en dat was niet naar de zin van het FANC en Belgoprocess - meer volgt daarover -.

- Einde opdate 2
11:01 28/09/2020

- Update 1
Het FANC had voor haar campagne zelfs geen foto's.

Tien jaar nadat het FANC werd opgericht, maar nog niet operationeel was, werden ze wegens de acties van Morsum Magnificat verplicht om werk te maken van de verwijdering van de illegaal geplaatste onnuttige, maar gevaarlijke radioactieve opvangers voor bliksem. Maar het FANC had geen knowhow en geen didactisch materiaal of erger, geen foto's. Kabinettier Jan Michiels werd door het FANC op de boer gestuurd om via VEBO Electroadvies bvba foto's te schooien die ze tegen een symbolische prijs van vijfhonderd euro betaalden! 

30 jaar na het vernietigend rapport : De ongelooflijke incompetentie van het FANC.

Ondanks het vernietigend rapport van 48 pagina's uit 1970 opgemaakt in opdracht van Euratom, rapport dat het gevaar en het onnuttig gebruik van die tuigen wetenschappelijk onderbouwd aantoonde, informeer het FANC 30 jaar later totaal verkeerd. Het kabinet van Aaelvoet stuurde op 22 december 2000 een e-mail naar Morsum Magnificat dat er dixit het FANC niets aan de hand was met die tuigen! Maar dat is niet de énige steek die het FANC heeft laten vallen. Morsum Magnificat heeft die incompetentie diverse keren bloot gelegd, daardoor in het kader van het algemeen belang, hopen vijanden gecreëerd.  

- Einde update 1
8:50 25/09/2020

We brengen enkele artikels met meer informatie hoe Morsum Magnificat er moeiteloos in slaagde, en er nog steeds in slaagt, om een legertje vijanden te verzamelen die nu massaal Morsum Magnificat volgen en gratis hun ogen komen spoelen. Morsum Magnificat heeft door haar knowhow en bewezen deskundigheid vele ambtenaren, zelfs experten in hun hemd gezet en vele politici tot razernij gebracht. De eerste waarmee wij te kampen hadden was het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle -FANC-. Het waardeloos agentschap dat wij toen het "Fantastisch Agentschap Nauwelijks Controle" hebben gedoopt, heeft wel haar macht misbruikt om Morsum Magnificat onder meer uit rancune  terug te pakken, maar ook dát hebben we overleefd. In Morsum Magnificat 299-08 geven we meer details over de oorlog met de DBIS, de politiek en het FANC. 

Twee grote dossiers.

Morsum Magnificat kreeg gedurende tien jaar regelmatig een forum in de klassieke pers als "gespecialiseerd medium", dat de "grote?" journalisten dat op GOPRESS maar nakijken. Vooral twee overheidsdiensten, waaronder het FANC en de Algemene Directie Energie, hebben met de deskundigheid van Morsum Magnificat kennis mogen maken, dat waren de twee grootste dossiers, maar ook de zogenaamde "spuitgasten" van de brandweer hebben die deskundigheid mogen ervaren, zelfs heel recent is er nog een zaak waarbij een "officier" van de brandweerzone Zuid-Oost in beeld komt. Wat Morsum Magnificat bijzonder stoort is de militaristische stijl die de brandweer zich aanmeet, het zijn géén militairen en ze moeten dan zich dan ook niet zo opstellen en geen militaire groet brengen, idem dito met de politie. Morsum Magnificat was drie jaar bij de Marine en genoot daar een zeer strenge opleiding, dát zijn militairen waar ook een perfecte militaire groet wordt aangeleerd. 

Afkalven.

Morsum Magnificat heeft nooit willen achterhalen hoe het komt dat ze bij de klassieke pers in ongenade is gevallen. We zijn wel regelmatig bij de BRT / VRT aan bod gekomen onder meer in "Schermen" bij Jan Van Rompaey waar we in discussie gingen met toenmalig RTT baas Bessel Kok, we legden Jean-Marie Dedecker het vuur aan de schenen in de 7e -zeverende- dag. We haalden "Recht van Antwoord" bij VTM en we hebben met de grote-??- Faroek Ozgunez in de gordijnen gehangen over de radioactieve opvangers, grote Faroek noemt dat "antennekes" zóveel kent die man van die gevaarlijke tuigen. Feit is dat de journalistiek stelselmatig is gaan afkalven en dat was wellicht ook de reden waarom de klassieke pers Morsum Magnificat is gaan ontwijken, via de Roddelgazet voor de Journalistiek is men in 2001 overgegaan tot boycotten en verder doodzwijgen.  

Meer volgt asap, we zijn de gazet niet, we worden niet gefinancierd en we hebben ook geen enkele politieke binding/kleur.

Artikel 09-20-7839
Geplaatst: 19:24 24/09/2020

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur
Verantwoordelijke uitgever
Laatste update ( 30 september 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.