Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
8286659

Laatste artikelen
Itinera is niet meer wat het vroeger was.
Lotenhulle: Agentschap Wegen en Verkeer moet beter toezicht houden op de N409-Update1
Stookolietanks die lekken: Politiek en lokale besturen falen in handhaving.
Verhuurders wegen en blijven kandidaat huurders wegen-MM-307-03
Europol: Vier Arrestaties bij inbeslagname van platform op het darkweb.
Vlaams Parlement gaat nieuw parlementair jaar veilige opstarten.
14 september 2020
Ook hier mogen de "maatregelen" om zogenaamd veilig te werken niet ontbreken.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 5.982.600
Brussel 14 september 2020

Met het nieuwe parlementaire jaar 2020-2021 voor de deur, worden door het Vlaams Parlement de nodige maatregelen genomen om in coronatijden een veilige werking te kunnen garanderen. Ook hier wordt graag het woord veiligheid in de mond genomen. Misschien niet relevant met het coronacircus, maar wel met de veiligheid in het Vlaams Parlement wanneer wandelgangen door handtassen worden versperd, politici als Katrien Partyka moeten in het Vlaams Parlement óók dat aspect van de veiligheid respecteren en de Liesbeth Homans en de preventieadviseur moeten er op toezien.

Septemberverklaring.

De opening van het parlementaire jaar met de Septemberverklaring op 28 september zal gebeuren in aanwezigheid van maximaal 53 van de in totaal 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers, wie wat bepaalt of filtert is niet gezegd

Plenaire vergaderingen.

De wekelijkse plenaire vergaderingen op woensdag zullen doorgaan in afgeslankte vorm. Er zullen 53 Vlaamse volksvertegenwoordigers samen met de voorzitter en 5 Vlaamse ministers plaats kunnen nemen in de Koepelzaal. Dus ook de opening van het parlementaire jaar op 28 september met de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering, zal op deze manier plaatsvinden. Via de streaming op de website van het Vlaams Parlement of via vlaamsparlement.tv kunnen de andere leden de plenaire vergadering volgen. Ook de stemmingen zullen opnieuw van op afstand gebeuren. 

Commissies.

De Commissies kunnen zelf beslissen over de manier waarop hun vergaderingen zullen verlopen, fysisch aanwezig in het parlement of via digitale weg. Alle commissievergaderingen kunnen worden gevolgd via de streaming op de website.  

Bezoekers en evenementen.

Ook de plenaire vergadering kan, zoals vanouds, weer gevolgd worden door bezoekers maar hun aantal wordt beperkt tot maximaal 40 personen. In sommige zalen zijn evenementen in het parlement opnieuw toegelaten maar het aantal deelnemers zal, naargelang de grootte van de gebruikte zaal, beperkt worden om de afstandsregel te kunnen verzekeren. Ook rondleidingen van groepen zijn weer mogelijk. Iedere dag kunnen maximum 10 groepen van maximaal 14 deelnemers een rondleiding krijgen. Het dragen van een mondmasker is hierbij altijd verplicht.

Bron: Vlaams Parlement
Bewerking: jvds

NVDR.
Het coronacircus komt het "systeem" om bepaalde personen, zéker onafhankelijke pers zoals Morsum Magnificat goed uit om selectief geweerd te worden, Morsum Magnificat wil de verantwoordelijken voor de rechter dagen omdat bepaalde door de minister van Binnenlandse Zaken erkende journalisten, zoals politici automatisch toegang te verlenen, Vlaanderen erkent geen journalisten, de Vlaamse Regering moet dan ook aan federaal erkende journalisten niet bevoordelen tegenover freelance journalisten zoals Morsum Magnificat.
 
Bron: Vlaams Parlement
Bewerking: jvds

Artikel 09-20-7825
Geplaatst: 19:34 14/09/2020

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur
Verantwoordelijke uitgever

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.