Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
9241256

Laatste artikelen
Huurzaak Lotenhulle: Cassatieverzoek nu ingediend.
Europol: Inbeslagname van nepkleding en luxeartikelen in Spanje.
Redactie Morsum Magnificat overbelast.
Watersnood: Federale Overheid geeft extra steun aan de OCMW's.
Rampen werden in 1960 al door geleerden voorspeld, maar politici luisteren niet.
Hoge Raad Justitie noteert klacht tegen Magistraat ondernemingsrechtbank Dendermonde.
12 september 2020
Brandweerofficier van de hulpverleningszone Zuid-Oost faalde met brandweerverslag. 

Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 5.977.500
Brussel 12 september 2020

De 45 assistentiewoningen -in de praktijk 43 en mede veel perikelen aan de Nedermolenstraat te Meldert -Aalst- gebouwd-,  hebben dankzij een verslag van de brandweer van de hulpverleningszone Zuid-Oost -Aalst- van het Agentschap Zorg en Gezondheid op 06 januari 2018 een voorafgaande vergunning verkregen, u leest het goed "een voorafgaande vergunning"! In haar brandweerinspectieverslag van 10 januari 2018 heeft brandweerofficier D.K., wat de laagspanningsinstallatie betreft, aangenomen dat een keuringsverslag van ACEG van 04 oktober 2017, dat van de elektrische -algemene- laagspanningsinstallatie was, wat absoluut flagrant onjuist is. Dat elektrisch bordje dat in de aanvraag voor het Agentschap Zorg en Gezondheid voorkomt, was een klein bordje van de cafetaria, privé eigendom van één van de vele eigenaars, maar wel iemand die de drijvende kracht achter het project was en die de brandweerofficier ook van een ander project goed kende. 

Zweeg rekeningcommissaris wegens belangenvermenging?

Feit is dat de door de VME aangestelde rekeningcommissaris Robert D.P. op de hoogte werd gebracht dat er gesjoemeld is, maar eigenaardig genoeg maakte deze zogenaamde integere rekeningcommissaris, er zich met een kwinkslag vanaf dat dat probleem van dat niet gekeurd hoofdbord hem niet interesseerde, dat zou pas bij de definitieve oplevering aan bod komen. Maar uiteraard wringt het schoentje elders, de vergunning zou, mede de tussenkomst van een politicus, bij het Agentschap geforceerd zijn, bovendien is de rekeningcommissaris zelf ook mede-eigenaar en is hier dus sprake van een belangenvermenging. Mede de vergunning van Zorg en Gezondheid profiteren de kopers van een goedkoop BTW tarief van 12 in plaats van 21 procent. Hoe kan die rekeningcommissaris controles uitvoeren op de financiële operaties van de VME waar hij zelf inzit, erger, is is er uit hoofde van zijn functie sprake van machtsmisbruik?

Pas in oktober 2019.

Door de rechtszaak die MORSE-Press Vof helaas tegen de VME Nedermolen op het getouw heeft moeten zetten, is de rechter in Dendermonde van het feit dat het kwestieuze elektrisch bord niet gekeurd was, tijdens de debatten, op de hoogte gebracht, de rechter begreep dat dit van openbare orde was en vroeg een keuringsverslag. De VME kwam met een keuringsverslag op de proppen dat door ElectroTest op 03 oktober 2019, in opdracht van de aannemer Wijckaert, werd afgeleverd, rijkelijk laat, dat bord is immers al sinds 2017 in dienst en had vóór indienstelling al moeten gekeurd worden -art. 270 AREI- en dat is duidelijk niet gebeurd, er kon dan ook bij een correcte controle van de brandweer nooit een positief brandweerinspectieverslag voor die doeleinden worden afgeleverd, er is dus "gefoefeld". Of dat gebeurde wegens incompetentie van de brandweerofficier of wegens invloed, maakt niet uit. 

Hoge Raad Justitie.

De rechter van de ondernemingsrechtbank had, wanneer zij in kennis was gesteld van de strafbare feiten, zoals voorzien in artikel 29 van het Wetboek voor Strafvordering, tot actie moeten overgaan, maar dat deed die rechter niet, erger, ze vroeg zich af, of ze wel bevoegd was en liet die beslissing over aan de Arrondissementsrechtbank in Gent die bevestigde dat Dendermonde wel degelijk bevoegd was. Rechter M.N. werd nu bij de Hoge Raad Justitie -HRJ- daarvoor aangeklaagd en de HRJ heeft nu bevestigd het dossier te hebben ontvangen. 

Meer volgt nog, we zijn de gazet niet en we worden ook door niemand financieel gesteund 

Artikel 09-20-7822
Geplaatst: 20:50 12/09/2020

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur
Verantwoordelijke uitgever
Laatste update ( 12 september 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.