Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
9241086

Laatste artikelen
Huurzaak Lotenhulle: Cassatieverzoek nu ingediend.
Europol: Inbeslagname van nepkleding en luxeartikelen in Spanje.
Redactie Morsum Magnificat overbelast.
Watersnood: Federale Overheid geeft extra steun aan de OCMW's.
Rampen werden in 1960 al door geleerden voorspeld, maar politici luisteren niet.
Gestoorde RIZIV ambtenaar blijft Morsum Magnificat belasteren en belagen-Update4
12 september 2020
Twaalf jaar na het verliezen van vier rechtszaken is het een obsessie geworden.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 5.984.000
Bekkevoort 12 september 2020

12 jaar zijn voorbij vier rechtszaken tegen Morsum Magnificat verloren  
maar de obsessie van ambtenaar Patrick is alleen maar groter geworden 

-- Update 4
Geweer van schouder veranderen.

Telkens wanneer Morsum Magnificat met bewijsmateriaal de leugens weerlegt, haalt Bruynseels de teksten weg, past ze aan door het geweer van schouder te veranderen. De essentie van de klacht die zij hadden is hij wijselijk vergeten, het "Vals" BTW nummer - wat niet klopte - en de oplichting van Hissie ten laste Rita en Patrick, wat evenmin klopte. Daar begon "hun" verhaal dat Morsum Magnificat snel doorprikte, waardoor ze zich tegen Morsum Magnificat keerden.

- Einde update 4
7:51 15/09/2020

- Update 3
Laf en onzeker.

Op 12 september om 13:33 schreef Patrick Bruynseels dat Morsum Magnificat pas na publicatie in MM 157 S - September 2009 - bij Judy op zoek ging naar de bevestiging van zijn verhaal, maar toen Morsum Magnificat het bewijs van het tegendeel publiceerde - zie mail aan Judy van 14 februari 2009 hieronder - haalde Patrick zijn leugens weg! Zijn Rita van weleer schreef dat Patje onzeker was, dat klopt inderdaad, maar "laf" is hij ook.

-Einde update 3
8:59 14/09/2020

-- Update 2

Zelfs tot in de USA - 2

Het RIZIV ambtenaarke is compleet de pedalen kwijt en schopt op een Nederlandse website dagelijks over Morsum Magnificat wild om zich heen. Ondertussen heeft hij 350 bladzijden belasterende schrijfsels geproduceerd. Patrick Bruynseels kakelt als een kip zonder kop, maar heeft geen bewijsmateriaal, wat Morsum Magnificat wel heeft en had en het is daarom dat de rechter Morsum Magnificat ook nooit veroordeelde. In zijn recent gezever beweert Patrick dat Morsum Magnificat pas na de productie van MM 157 S met Judy in Amerika contact had, alweer een flagrante leugen van het ambtenaarke, zoals we er in dit land te veel hebben. 

De Raad voor de Journalistiek daverde op haar grondvesten.

Het koppel was ook de reden van de rechtszaak van Morsum Magnificat tegen de Raad voor de Journalistiek die in die zaak wel degelijk twee keer door de rechtbank werd teruggefloten, onder meer met een tussenarrest van 5 november 2013, rechtszaak waarin Wuyts trouwens werd vernoemd. Die rechtszaak is de RvdJ nog niet vergeten, daarom is elke klacht tegen Morsum Magnificat bij de RvdJ welkom. Helaas kon Morsum Magnificat in 2013, wegens gebrek aan financile middelen, niet naar Cassatie, zo ja, was de RvdJ wellicht toen van de kaart geveegd. 

Wel degelijk vr de publicatie.

Morsum Magnificat had op 27 augustus 2008, dus vr het afsluiten van MM 157 S in september 2008, mr dan n telefonisch gesprek met Judy in de USA, onder meer een interview op 27 augustus 2008. Judy heeft echter de beloofde schriftelijke bevestiging niet kunnen brengen wegens een orkaan die na dat interview plaats had waardoor zij, begrijpelijk, andere zaken aan haar hoofd had, dat heeft zij in een andere e-mail nog bevestigd. 

In deze e-mail van 14 februari 2009 heeft Morsum Magnificat het over dat interview van 27 augustus 2008, we hebben uiteraard nog meer bewijsmateriaal over dat interview van 27 augustus 2008 dat voor MM 157 S werd gebruikt. Het feit dat Morsum Magnificat in de mail het woord "again" gebruikte bewijst dat zij de feiten bij Judy mr dan n keer had gecheckt! 

Genoeg.

Morsum Magnificat heeft nu een recapitulatie opgemaakt van het aantal pagina's en de data van de lasterlijke berichten die Patrick Bruynseels ondertussen over die periode met een rist valse namen heeft geproduceerd, hij slaagde er ooit in om, zoals zijn gewoonte is, onder een valse naam een betalend abonnement bij Morsum Magnificat af te sluiten. Aangezien het bewijs ondertussen is geleverd dat die lasterlijke berichten, de hoofdredacteur in een huurzaak schade hebben berokkend, is de maat vol en worden juridische stappen gezet.

-- Einde update 1
20:39 13/09/2020

Zelfs tot in de USA- 1

Als hondenfokster die voor de belastingen zogenaamd twee nestjes per jaar fokte, had Rita W. professioneel ogende websites met ronkende namen onder meer " Von Heksterhort ". Het is via die publiciteit dat de  Amerikaanse Judy er in trapte en bij Rita een hond kocht, een avontuur dat de Amerikaanse zuur opbrak. Morsum Magnificat had in februari 2009 zowel telefonisch als via e-mail contact met Judy die haar ongenoegen uitsprak over de handel en wandel van Rita in haar e-mails van 14 en 15 februari 2009. Judy was al gerriteerd als ze de naam Rita nog maar hoorde uitspreken. Morsum Magnificat toont hiermede aan, haar werk meer dan behoorlijk te hebben gedaan en bewijsmateriaal voor haar publicaties had verzameld, we werden dan ook over gans de lijn in de verschillende rechtszaken, tot Hoger Beroep inclusief de KI te Brussel van 23 september 2010, vrijgesproken. Ze dreven gewoon handel, maar kweekten zogezegd maar twee nestjes, waardoor ze als handelaar en de BTW buiten schot bleven. Toen het koppel in de hondenwereld een hoop ruzie hadden gemaakt, in Meerhout oorzaak waren van slaande slaande ruzie,  begon Rita met katten te kweken en te verhandelen. 

Alleen de Raad voor de Journalistiek -RvdJ-

Dat het koppel bij de RvdJ gelijk kreeg is nogal wiedes, Morsum Magnificat had toen een rechtszaak tegen de RvdJ lopende, de rechtbank veroordeelde de RvdJ op 24 juni 2009 tot een verbod om een beslissing te publiceren. Sindsdien, en tot op heden, is voor de RvdJ alles goed om Morsum Magnificat aan de schandpaal te kunnen nagelen, wat bewijst dat de RvdJ niet onafhankelijk is.

--- Einde update 1
15:00 12/09/2020

Het duidelijk gestoord koppel uit Bekkevoort had op allerlei manieren, met handen en voeten de redactie van Morsum Magnificat van hun obsessies willen overtuigen, maar toen Morsum Magnificat hun grieven, zoals dat betaamt, begon te onderzoeken vielen ze zelf door de mand. Rita genoot van steun en had diverse bijverdiensten die de belasting, en zeker de RVA, niet mocht weten, anderen dan openlijk van oplichting beschuldigen is dan zeer ongepast. Patje gebruikte, om indruk te maken, een e-mail adres van het RIZIV. Morsum Magnificat noteerde in hondenkringen een hoop klachten over het koppel, zelfs van Judy vanuit America die ook bij Morsum Magnificat getuigde en dat met e-mails bevestigde. Het koppel gebruikt bij haar internetstrooptochten om anderen te belasteren een rist valse namen, Billie is Rita en Justi is Patrick Bruynseels, de RIZIV ambtenaar. 

Kortgeding en resem klachten.

Na heel wat onderzoekswerk bracht Morsum Magnificat 157S en vanaf toen was in Bekkevoort het hek van de dam. Noch na het kortgeding, noch na het beroeps diende Morsum Magnificat het artikel te verwijderen. Niettegenstaande het koppel toen reeds met financile problemen te kampen had, spendeerden ze een hoop geld aan het "aanpakken" van Morsum Magnificat. Ze dienden op 17 september 2008 een strafklacht in met burgerlijke partijstelling, daags nadien, op 18 september 2018, was er een klacht bij de Raad voor de Journalistiek, de nige waar ze gelijk kregen was de Raad voor de Journalistiek waar de zwangere Rita, Filip Voets, de toenmalige ombudsman van de RvdJ, blijkbaar kon charmeren. Frappant is wel dat alle klachten tegen Morsum Magnificat bij de Raad voor de Journalistiek door vrouwen werden ingediend!? 


Zelfs als Morsum Magnificat het bewijs van fraude zwart op wit levert, durft Patrick dat nog ontkennen! De RVA was trouwens schuldeiser bij de schuldbemiddelaar.

Ook met kaartleggen verdiende Rita 35 / uur in 't zwart, terwijl de RVA "dop" betaalde! Patje de RIZIV ambtenaar was op de hoogte van de fraude maar hij lachte er mee, Morsum Magnificat tot grote frustratie van Patrick Bruynseels niet!

Alle rechtszaken verloren, schulden nooit betaald.

Ook het kortgeding dat op 22 april 2009 door hen tegen Morsum Magnificat te Leuven werd ingediend, verloren ze met glans, maar geen nood, hun advocaat Mr. Maes van Nelissen Grade, kreeg de schuld en werd voor de zaak in beroep opgevolgd door Marc Decat. Ondertussen smeekte Decat met een brief van 24 juli 2009 om het vonnis -de rechtsplegingsvergoeding- niet uit te voeren, er werd immers tegen het vonnis van 14 mei 2009 beroep aangetekend. Maar ook in beroep kreeg het duivels koppel, waarvan een RIZIV ambtenaar, mede het Arrest van het Hof van beroep te Brussel van 02 februari 2010, k ongelijk, daardoor steeg hun schuld tegenover Morsum Magnificat en MORSE-Press Vof tot 2400 euro plus nog kosten van betekening. 

Toen Patrick ging "quizzen" sprak zij af met haar minnaar, Morsum Magnificat kan dus niet de schuld zijn dat het koppel uiteen is!

Raad voor de Journalistiek. 

Het is niet toevallig dat het koppel alleen bij de Raad voor de Journalistiek, lees Roddelgazet, gehoor kreeg. Daarmee hebben ze waarschijnlijk gedacht wereldnieuws te hebben vergaard en dat is Patrick Bruynseels, alias Justi - en nog vele andere valse namen -  nu al een decennialang bij herhaling aan het uitbazuinen op twijfelachtige websites. Aan Morsum Magnificat, diens hoofdredacteur en MORSE-Press Vof hebben ze nog geen eurocent van hun schuld betaald maar toch heeft het ambtenaarke nog het lef om dagelijks op het internet Morsum Magnificat en haar hoofdredacteur te belasteren, bekladden en te belagen en teksten over te nemen waarvoor hij nooit toelating verkreeg, die teksten uit hun verband te rukken om de hoofdredacteur te beschadigen en in een verkeerd daglicht te plaatsen. Het is nu genoeg geweest, er worden juridische stappen tegen Patrick Bruynseels ondernomen. Na 12 jaar en na verschillende waarschuwingen is het geduld van belaagden, die de op de koop toe schuldeisers zijn, op.  

Meer volgt wellicht nog, we zijn de gazet niet en we worden ook door niemand financieel gesteund 

Artikel 09-20-7821
Geplaatst: 11:34 12/09/2020

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur
Verantwoordelijke uitgever

Laatste update ( 15 september 2020 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.