Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5915465
Laatste artikelen
Gegevensbeschermingsautoriteit stuurt klacht tegen vastgoedmakelaar naar Geschillenkamer.
Jef Vermassen laat zich ook betalen om de mensenrechten te helpen schenden.
Bliksem komt eraan en de schade kan wel degelijk beperkt worden.
Europol: Fraude met schijnhuwelijken om verblijfsvergunningen te krijgen.
Wonen Vlaanderen moet zich onthouden van uitspraken over conformiteit elektriciteit.
Kiesplicht gedeeltelijk afgeschaft, en dan? - De Wever en Magnette
21 juli 2020
Bart Somers zou zich getooid hebben met de veren van een ander. 

Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 5.868.500
Aalst, 20 juli 2020.

De Wever en Magnette verloochenen hun kiezers.

Bij nieuwe verkiezingen zou het probleem het "Vlaams Belang" nog groter kunnen worden wat het nu al is, "jullie kunnen niet verder zei een kiezer al in oktober 2006 ", Morsum Magnificat bracht het al in MM-130 in oktober 2006.  Daardoor verloochenen Bart De Wever en Paul Magnette noodgedwongen hun kiezers, anderzijds zijn de huichelaars van de N-VA in Antwerpen toch al met de sp.a gaan samenwerken, dan kunnen ze dat ook op Nationaal vlak wel doen, politici zijn immers grote acteurs en de facto komedianten.

De familie Binon uit Deurne aan Filip De Winter in november 2006 : " jullie kunnen nie vejer " - zie link naar MM 130 - en dat is 16 jaar later nog steeds een feit.

De Kiesplicht onderuit.

Nadat het nieuws bekend werd over het afschaffen van de kiesplicht schieten de gazetten en de redacties in de gekende pulpstijl in gang, maar er loopt ook een reactie gericht aan heel wat redacties binnen van André-Emile Bogaert uit Aalst. Helaas lijkt de link naar de enquête niet veilig, u vindt wel op deze link de bijlage over de "enquête stemrecht of stemplicht". 

André hangt de vuile was op.

We geven hier de volledige tekst van het document dat gewezen VU-ID21 militant André-Emile Bogaert aan diverse redacties toestuurde, in feite de vuile was buiten hangt. We hebben het prille begin van ID21, het kaarterclubje van bleiter Bertje Anciaux dat aan de tafels van de VU mocht kaart spelen, aan het Barricadenplein meegemaakt, maar Bogaert viseert vooral Bart Somers, de poulain van Guy Verhofstadt, Bogaert:
"Geachte redactie,  Al trouw volg ik (als geïnteresseerde en gewezen mandataris) jaar en dag de papieren en digitale versie van kranten en media! Meestal ten goede, soms ten kwade, omdat het opvalt dat de media dikwijls te weinig historisch onderzoek doen, zelfs wanneer het nochtans voor de hand ligt.
 
Wat vandaag begon als een ondermaats bericht over een m.i. nochtans echt belangrijk item 'stemplicht weg'! Gelet op de reacties schoten kranten en media dan gedurende de dag digitaal in gang om ter zake pakken begeleidend nieuws te brengen. Spijtig zonder dat wat er m.i. ECHT toe deed en doet, nl. dat de allereerste wettelijke voorstellen van decreet tot opheffing van de opkomstplicht (invoeren van het stemrecht) in én de gemeentekieswet én de provinciekieswet door mij werden ingediend als ID21'er (lid van de fractie VU/ID) in het legislatuurjaar 2003, in de commissie Binnenlands Bestuur herhaaldelijk behandeld van 12/2003 t/m 03/2004. 
 
Cfr. de toenmalige partijprogramma's was er een ruime meerderheid, maar door de kadaverdiscipline van sommige partijen en chantage van CD&V en sp.a draaiden de meesten hun partijkar. In de bevoegde commissie werd een hartig woordje gewisseld (zie de parlementaire bescheiden ter zake). Ook tussen de 'experts' (zoals nu met corona)  met voorstanders (Maddens), tegenstanders (Devos) en twijfelaars (Elchardus). 
 
Finaal haalden de voorstellen het in het toenmalige 'kinderparlement' niet. Iedereen kwam me wel huichelachtig feliciteren met de getoonde moed en zeggen dat ze er eigenlijk wel voor waren, maar er niet mochten voor stemmen. De eeuwige ziekte van niet alleen de Belgische, maar spijtig genoeg ook meer en meer de Vlaamse politiek.
 
Bart Somers (toen lid van VU/ID!) haalde alles van onder het stof en stak de klassieke pluim(en) op de eigen hoed. Zo kende ik hem toen in zijn VU-periode nochtans niet. Ook anno 2020 doen media weinig moeite inzake historische kritiek, hetgeen spijtige genoeg steeds meer en meer gebeurt. Ik hoop dan ook dat uw redactie bij de verdere behandeling van dit item de moeite zal willen doen om dieper te graven dan 2 cm ministerieel nieuws!  Hoop doet hopelijk leven! - Met vriendelijke groeten", einde citaten.

André-Emile Bogaert
Gewezen Vlaams parlementair en dito commissievoorzitter
Keizersplein 55
9300 Aalst

NVDR.
Beste André, als reactie op uw relaas, kunnen wij enkel naar ons artikel over de " Vuist " verwijzen, velen zijn de politiek zat, maar weinigen durven het te uiten, het "volk" heeft immers schrik daardoor in eigen vingers te snijden en dat is door het corona circus nog meer toegenomen.
 
Wordt niet vervolgd, we zijn de gazet niet. 

Artikel 07-20-7750
Geplaatst: 8:21 21/07/2020

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur.
Verantwoordelijke uitgever.
Laatste update ( 21 juli 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.