Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
15227860

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Commissie Wonen over voorstel van Decreet rond inkomen vervangende tegemoetkoming-IVT-
23 januari 2020
Socialisten veranderen tijdens Commissie geweer van schouder over hoorzitting.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 5.414.100
Brussel 18 januari 2020. 


Er waren voor de Commissie Wonen van donderdag 23 januari 2020 slechts vijf vragen geagendeerd, de gebeurtenissen in die commissie zijn rechtstreeks -of in uitgesteld relais via videostreaming- op de website van het Vlaams Parlement te volgen, maar Morsum Magnificat brengt haar eigen verslag.  Er waren voor deze Commissie meer Volksvertegenwoordigers aanwezig dan voor andere commissies, de meeste  redelijk op tijd, behalve Mercedes van Volcem die om elf uur arriveerde.

Chaos door amendementen.

Tijdens de debatten en tot ongenoegen van Joke Schauvliege, het gekibbel tussen de partijen, doelend op sp.a en het Vlaams Belang, kwam het Vlaams Belang met een amendement rond artikel 93 § 1, tweede lid, 2°, van de Vlaamse Wooncode aandraven, een amendement dat Guy D’Haeseleer later  wilde intrekken. Daarop reageerden sp.a en Groen op hun beurt met een amendement over artikel 99 § 1 van hetzelfde decreet met nog meer verwijzingen naar het decreet van 15 december 2006 en de wet van 27 februari 1987. Het amendement van de sp.a was duidelijk bedoeld om dat van het Vlaams Belang onderuit te halen, waarin ze ook duidelijk geslaagd zijn. Vreemd dat minister Diepedaele in zijn wederwoord eveneens verwees naar dat artikel 99, eraan toevoegend dat de regering hen -doelend op de politici, in casu Vlaams Belang- juridisch bijstaat om een deftig amendement in te dienen! 

Weggestemd.

Na een schorsing van tien minuten op verzoek van Mercedes van Volcem -Open Vld-, drukte de voorzitter er uiteindelijk toch een artikelsgewijze stemming door, het ingediende voorstel van decreet van Maxim Veys en Conner Rousseau tot wijziging van art. 93 van het decreet van 15 juli 1997 -Vlaamse Wooncode- werd weggestemd. We hebben hier nog eens een voorbeeld hoe politieke partijen boven de hoofden van hun kiezers mekaar bevechten, er is in feite een ganse voormiddag voor niets vergaderd. Open Vld, CD&V en N-VA sloten de rangen tegen de sp.a en het Vlaams Belang.

Meer en meer details volgen, we komen op de juridisch / technische kant nog terug, we zijn de gazet niet.

Artikel n°: 12-19-7550
Geplaatst: 13:15 23/01/2020

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
Laatste update ( 24 januari 2020 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.