Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5776196
Laatste artikelen
Vrederechter Aarschot door Rechter in Eerste Aanleg teruggefloten
Nieuw achterhaald AREI vandaag in voege, herwerking na rist opmerkingen ligt al op tafel.
Morsum Magnificat activiteiten in mei 2020.
Evergem : N-VA Burgemeester moet zijn DNB aan het werk zetten.
FOD Mobilit antwoordt niet meer op vragen van Morsum Magnificat.
Justitie : Het "Volk" verdient de leiders die het verkoos-Update1
07 mei 2019
Justitie is het slechtst werkend ministerie, maar mag dat wel goed werken?
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.719.500.
Brussel, 07 mei 2019.

NVDR.
Als we zien op welke ijzig kalme wijze Koen Keens op een zeer berekende en nederige manier het debat voor de camera voert, dan hebben wij voor de minister een hint ; stop uw politiek mandaat en wordt priester in het hol van pluto.

-- Update 1 

Luc Lamine vervolgt :

Vandaag verklaarde een persrechter dat de vermoedelijke moordenaar van Julie in 2017 na zijn veroordeling tot 4 jaar effectief, niet onmiddellijk kon aangehouden worden omdat de wet op de voorlopige hechtenis de onmiddellijke aanhouding alleen toelaat indien er vluchtgevaar is, maar niet wanneer de veroordeelde een gevaar is voor de samenleving. 
 
Artikel 33, § 2, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis bepaalt inderdaad : “Wanneer de hoven en de rechtbanken de beklaagde of de beschuldigde veroordelen tot een hoofdgevangenisstraf van drie jaar of tot een zwaardere straf, zonder uitstel, en voor veroordelingen wegens feiten bedoeld in titel Iter van boek II en in de artikelen 371/1 tot 387 van het Strafwetboek - verkrachting is artikel 375 -, tot een hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf, zonder uitstel, kunnen zij, op vordering van het openbaar ministerie, zijn onmiddellijke aanhouding gelasten, indien te vrezen is dat de beklaagde of de beschuldigde zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken - einde, n.v.onderget.-. Die beslissing moet nader aangeven welke omstandigheden van de zaak die vrees bepaaldelijk wettigen.”
De hoven en rechtbanken kunnen bijgevolg de onmiddellijke aanhouding niet bevelen, indien de veroordeelde –  van wie niet blijkt dat hij zou willen vluchten  –  toch een gevaar is voor de maatschappij. 

Minister Koen Geens, die nochtans grootse plannen had met alles en nog wat, heeft deze leemte niet opgemerkt. Daarom is hij de hoofdschuldige aan de dood van Julie.  Minister Geens (“wie gaat mij opvolgen ?”) heeft daarom zijn beschamende internetcampagne stopgezet. 

Getekend Luc Lamine - Rotselaar.

--- einde update 1 17:35 7/05/2019

Stel dat de Justitie écht goed zou werken, misschien komen dan ook heel wat politici in de gevangenis terecht! Al jaren is er kritiek op de werking van justitie, óók Bart De Wever, Jean Marie Dedecker hadden in de periode dat ze nog betere contacten onderhielden met deze redactie , kritiek op justitie. Diverse ministers volgden elkaar op, zoals Jo Vandeurzen, Stefaan De Clerck, Annemie Turtelboom en last but not least Koen Geens -CD&V-, de grootste wolf in schapenvacht die we rijk zijn en stichter van het grootste advocatenkantoor in Brussel "Eubelius".

De witteboorden criminelen.

Er zijn in België ministers geweest die voor minder zijn afgetreden, dus Koen Geens moet dat zeker nu ook doen, maar de volgende zal het weer niet anders doen omdat het systeem niet wil dat justitie goed werk levert, dat zou voor veel politici nefaste gevolgen kunnen hebben, onder meer voor de vele burgemeesters witte boordencriminelen die, om hun politiek blazoen op te poetsen, strafbare feiten in stand houden en dat is nog maar een heel summiere zienswijze, er is in dit land veel meer aan de hand.

Geens moet aftreden.

In een persbericht van vandaag vraagt het Vlaams Belang het ontslag van Koen Geens "Iemand die er niet in slaagt een beleid te voeren dat gevaarlijke monsters als Steve B. van straat houdt, faalt als minister van Justitie ", kopt het Vlaams Belang in haar persbericht dat niet begrijpt dat zo'n groot gevaar voor de samenleving niet van de straat kon gehouden worden.

Steekvlampolitiek?

Doctor in de Rechtsgeleerdheid -PhD- Luc Lamine laat weten dat "Wanneer de wantoestanden pas na een drama aangepakt worden, mag men na een drama in actie komen", Lamine wijst Koen Geens met de vinger de wet betreffende de voorlopige hechtenis niet te hebben toegepast. Aangezien de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog niet ontbonden is, kan ieders voornemen via de pers kenbaar worden gemaakt, bijgevolg lanceert Luc Lamine volgend wetsvoorstellen :

WETSVOORSTEL

tot wijziging van artikel 33, § 2, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om te bepalen dat de onmiddellijke aanhouding kan gelast worden indien zij volstrekt noodzakelijkheid is voor de openbare veiligheid
 
TOELICHTING

Dames en Heren,
De tragische dood van een jonge studente, op 6 mei 2019 teruggevonden in het Albertkanaal, en slachtoffer van een recidivieke psychopaat die voor verkrachting veroordeeld was maar vrij rondliep, roept een aantal vragen op naar schuld en verantwoordelijkheid.
Dat een rechter twee jaar geleden na zijn veroordeling het niet nodig vond om hem ter plekke aan te houden, ondanks de vraag van het parket, is een feit waardoor de beroepsprocedure als ‘niet dringend’ ook op de lange baan werd geschoven.
Artikel 33, § 2, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis bepaalt:
“Wanneer de hoven en de rechtbanken de beklaagde of de beschuldigde veroordelen tot een hoofdgevangenisstraf van drie jaar of tot een zwaardere straf, zonder uitstel, en voor veroordelingen wegens feiten bedoeld in titel Iter van boek II en in de artikelen 371/1 tot 387 van het Strafwetboek, tot een hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf, zonder uitstel, kunnen zij, op vordering van het openbaar ministerie, zijn onmiddellijke aanhouding gelasten, indien te vrezen is dat de beklaagde of de beschuldigde zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken. Die beslissing moet nader aangeven welke omstandigheden van de zaak die vrees bepaaldelijk wettigen.”
De hoven en rechtbanken kunnen evenwel de onmiddellijke aanhouding niet bevelen, indien de veroordeelde –  wanneer er geen vluchtgevaar is –  toch een gevaar is voor de maatschappij. 
Deze leemte in de wet moet dringend weggewerkt worden. 

WETSVOORSTEL
Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Artikel 2
In artikel 33, § 2, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de wet van 21 december 2017, worden na de woorden “indien te vrezen is dat de beklaagde of de beschuldigde zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken” de woorden  “of indien zijn onmiddellijke aanhouding volstrekt noodzakelijkheid is voor de openbare veiligheid” ingevoegd. 

Getekend Luc Lamine 
Doctor in de Rechtsgeleerdheid -PhD-
3110 Rotselaar.
-----

Eerder artikels door deze redactie over dit onderwerp: 

Het Belgische systeem : de "Pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet".
04 januari 2017 
Horen, Zien en Zwijgen bij strafonderzoeken,de VVJ en de Raad voor de Journalistiek.
15 oktober 2016 

Belgische Unie brengt eveneens harde kritiek op het onverbeterlijk particratisch geklungel.
25 maart 2016 

Sociale fraude en de controle ervan is een wassen neus.
31 januari 2016 

Gevangenis en zinvolle detentie : De Liga voor Mensenrechten en MM spreekt-MM-224-06
06 maart 2014 

Artikel n° : 05-19-7379
Geplaatst : 16:18 7/05/2019

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur 

Laatste update ( 07 mei 2019 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.