Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4897702
Laatste artikelen
Immokantoor Lissens vindt ervaringsdeskundigen in woninghuur gevaarlijk.
Aarschot : Avonturier Patrick Van Loo gaat, via Pat-EM, ABX uitbaten.
UZ-Brussel neemt gevaarlijke dame als zorgverlener in dienst.
VRT Discrimineert en viseert Vlaams Belang; dat is niets nieuws.
MIVB nodigt uit voor viering 21 juli zonder file of parkeerproblemen.
Groen en de kick-off campagne voor Vlaams-Brabant vanuit het Capucienenklooster.
13 april 2019
Groen geeft toelichting over de zes speerpunten voor Vlaams-Brabant.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.680.800.
Aarschot 13 april 2019.

Deze namiddag werd om kwart voor drie in het Capucienenklooster te Aarschot, het startsein gegeven voor de campagne " Kick-off " van Groen Vlaams-Brabant voor de verkiezingen van 26 mei 2019. Eerder op de dag was dat om kwart na tien ook in het Streekproductencentrum te Halle het geval. Tijdens dit persmoment verzamelden de kandidaten, de vrijwilligers en de militanten. De speerpunten van de campagne werden met een perstekst door Jessika Soors en An Moerenhout toegelicht, daarna nog een foto en dat was het.


Het Groene team vandaag in het Capucienenklooster te Aarschot voor de Kick-off 

Tijdens de aftrap van de campagne van Groen Vlaams-Brabant in het Capucienenklooster in Aarschot, werden de 6 volgende speerpunten naar voor geschoven:

Vlaams Brabant: Groene long.

Groen zet in op schone lucht voor iedereen, ze doen dat met het KlimaatPakt 2030 en de aanleg van 2000ha bos. Om van Vlaams-Brabant opnieuw een échte groene long te maken worden de bossen van het Meerdaalwoud, Heverleebos, Hallerbos en het Zoniënwoud met elkaar verbonden. Zij stellen bovendien een ambitieus hitteplan op dat Vlaams-Brabant tegen droogte beschermt en ervoor zorgt dat zowel drink- als grondwater voldoende aanwezig blijven. Ook wordt Vlaams-Brabant een duurzame landbouwregio.

NVDR.
Het is onder Tie Roefs, dat Groen in de Provincie de milieuvergunning voor Rock- Werchter mee goedkeurde en de lozingsnormen naar richtwaarden in plaats van grenswaarden toeliet. Er werden in Werchter 52.000m² bomen gekapt en massa's beton gestort en een landbouw- en natuurgebied omzeep geholpen, foei Groen!

Klimaatneutraal Vlaams-Brabant.

Tegen 2050 wil Groen alle energie halen uit 100% hernieuwbare bronnen door bijvoorbeeld gebruik te maken van warmteoverschotten van bedrijven zoals Colroyt en KMO's. Ook door biomassa uit groenafval uit eigen streek te benutten, windmolens en zonnevelden. De kostprijs dient gedragen door de grootste vervuilers en niet de gewone burger waarnaar geluisterd zal worden. De burger neemt mee de touwtjes in handen met burgercoöperaties en collectieve projecten.

Voor iedereen écht gelijke kansen.

Vlaams-Brabant is welvarend en tóch wordt meer dan 8% van de kinderen geboren in een kansarm gezin, In Leuven is dat zelfs 20%. Groen wil een duidelijk sociaal armoedeplan opstellen én de minimumuitkeringen optrekken. Ze verlagen de energiefactuur en maken wonen opnieuw betaalbaar. Maar liefst 17.000 mensen wachten in Vlaams-Brabant op een sociale woning, de gemiddelde wachttijd is 3 jaar en 3 maanden. Groen wil die wachtlijsten aanpakken door op Vlaams niveau een huurtoelage in te voeren tot er effectief een sociale woning beschikbaar is voor mensen die daarvoor in aanmerking komen, bovendien wil groen de huurwaarborg opnieuw terugbrengen van 3 naar 2 maanden. Ook wil groen door krachtdadig optreden een einde maken aan de discriminatie bij huisvesting door praktijktesten in te voeren op de woon- en arbeidsmarkt.

NVDR.
Het is mede door Groen dat de energie duurder is geworden, Magda Aelvoet lag aan de basis van het feit dat Electrabel vier procent van diens productiecapaciteit in groene stroom diende om te zetten, het begin van de gigantische factuur rond de zonnepanelen. Geen enkele windmolen is zelfbedruipend en draait met uw centen. Groene stroom is veel te duur en dat hebben we aan Groen te danken. Groen stemde in de Commissie Wonen ook niet voor de invoering van het conformiteitsattest, volgens An Moereman omdat er dan nog meer huisgezinnen uit huis worden gezet! Groen had geen alternatief, toch bestaat het door eigenaars subsidie te geven om hun woningen te renoveren, maar dat op voorwaarde dat de huurprijs betaalbaar blijft.

Mobiliteitsrevolutie.

Doordat de files alle records breken komt alle fijn stof afkomstig van de voertuigen die naar de hoofdstad rijden, terecht in Vlaams-Brabant. In plaats van miljarden te investeren in de verbreding van de ring, wil groen investeren in een forse uitbreiding van het openbaar vervoer en in veilige fietsinfrastructuur. Het KlimaatPakt 2030 voor Vlaams-Brabant moet ervoor zorgen dat de huidige vervoersarmoede evolueert naar een echt recht op basismobiliteit.

NVDR.
Hoe meer elektrische auto's er bijkomen, hoe meer energie er om de batterijen op te laden, verbruikt wordt, de Groenen vergeten dat batterijen probleemafval is, idem dito met de zonnepanelen.

Groene economie.

In een groene economie wordt aandacht geschonken aan duurzame producten, werkbaar werk en een eerlijke bijdrage van iedereen, dat zorgt voor extra jobs en dus meer welvaart in Vlaams-Brabant. Handel, wonen en zorg dienen elkaar te vinden wat voor minder overbodige kilometers zorgt. De wergwerêconomie dient plaats te maken voor de kringloopeconomie. Te lang heeft men zich blindgestaard op productiviteit en had men te weinig ook voor mensen. Groen wil dat werknemers meer inspraak krijgen en met de welvaartsgarantie van Groen, bepalen zij zelf hoeveel uur zij werken.

Wachten op zorg.

Groen wil ook de wachtlijsten in de zorg aanpakken door erin te investeren. Ze willen de zorg laagdrempeligger maken en op maat waarbij de zorgvrager en diens omgeving zelf de touwtjes in handen houden. Groen ondersteunt daarom de netwerken en mantelzorgers. Ook wordt ingezet op een zorg die op verschillende domeinen preventief werkt zodat het aantal mensen die met psychische problemen langer dan een jaar thuiszitten, niet blijft stijgen. Groen wil dat doen door een persoonsgebonden budget, zonder omslachtige papierwinkel.

Bron: Groen Vlaams-Brabant 
Artikel n°: 04-19-7353
Geplaatst: 17:42 14/04/2019

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
Laatste update ( 14 april 2019 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.