Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4808775
Laatste artikelen
Morsum Magnificat sluit redactie in Rillaar.
Zakenkantoor uit Scherpenheuvel is geen baas over huurpand.
Steunpunt Wonen organiseert een studienamiddag rond "Sociale huisvesting in Vlaanderen".
MIVB Pakt in haar jaarverslag uit met veel nieuws-Update1
Vlaams Belang slachtoffer van eigen succes?-Update1
Kinderrechtencoalitie: Website in een nieuw jasje.
08 januari 2019
Contents van vorige website nog volop in de overzetfase.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.504.100.
Brussel  08 januari 2019.

Binnenkort zal iedereen die belangstelling en/of te maken heeft met kinderrechten, terecht kunnen op de gloednieuwe website van de kinderrechtencoalitie. Deze is al online maar nog niet alle content van de vorige site is al overgezet, daarmee is men momenteel druk doende.

Kinderrechtencoalitie.

De kinderrechtencoalitie is een vzw onder de vleugels van Vlaanderen, verbeelding werkt en de FOD Justitie. Zij zien erop toe dat de mensenrechten van kinderen, die meer nood hebben aan bescherming dan volwassenen, verzekerd zijn maar zorgen er ook voor dat kinderen als volwaardige burgers worden beschouwd met eigen beslissingsrecht over hun leven en de maatschappij.

Kinderrechtenverdrag.

In het kinderrechtenverdrag dat op 20 november 1989 door de Verenigde Naties werd goedgekeurd staan in 54 artikelen alle burgerlijke, sociale, politieke, economische en culturele rechten van het kind verzameld. Alle landen ter wereld, behalve de VS, hebben dit verdrag ondertekend, waarmee het het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag is. Ook België ondertekende het Kinderrechtenverdrag in 1991. Hiermee engageerde ons land zich om dit verdrag waar te maken via haar eigen wet- en regelgeving. Een gemakkelijke manier om te onthouden wat in het Kinderrechten verdrag staat, is de opdeling in de 3 p’s: protectie, participatie en provisie.

Protectierechten.

Protectierechten zijn rechten waarmee kinderen extra bescherming krijgen tegen geweld, oorlog, armoede, uitbuiting en ontvoering.

Participatierechten.

Participatierechten zijn de rechten die er voor zorgen dat het kind gehoord wordt als volwaardige burger: kinderen krijgen een stem in beslissingen die over hen genomen worden, bij de rechter, in het opstellen van beleid.  

Provisierechten.

Provisierechten zorgen er voor dat een kind alles krijgt dat nodig is om zich te ontwikkelen: onderwijs, rust, vrije tijd, zorg…

Kinderrechtencomité.

Om er voor te zorgen dat de landen die het Kinderrechtenverdrag hebben ondertekend en geratificeerd, hun verplichtingen naleven, werd het VN-kinderrechtencomité opgericht. Het Kinderrechtencomité moet toezien of de staten alle bepalingen van het verdrag nalezen en in praktijk omzetten.

Op de website van de kinderrechtencoalitie staan allerlei weetjes omtrent de goede aanpak van de kinderrechten en voor mensen die graag met kinderen werken is het zéker interessant temeer omdat men op zoek is naar jonge mantelzorgers. meer info is te vinden op: https://www.kinderrechtencoalitie.be/
 
Bron: Kinderrechtencoalitie
Bewerking: jvds

Artikel n° : 01-19-7279
Geplaatst : 20:17 8/01/2019

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
Laatste update ( 08 januari 2019 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.