Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4808892
Laatste artikelen
Morsum Magnificat sluit redactie in Rillaar.
Zakenkantoor uit Scherpenheuvel is geen baas over huurpand.
Steunpunt Wonen organiseert een studienamiddag rond "Sociale huisvesting in Vlaanderen".
MIVB Pakt in haar jaarverslag uit met veel nieuws-Update1
Vlaams Belang slachtoffer van eigen succes?-Update1
OVAM: Huishoudelijk afval blijft afnemen.
08 december 2018
Publiek kiest voor sluikstorten in plaats van de vuilniszak.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.466.700.
Brussel 08 december 2018.

Recent publiceerde de OVAM haar inventarisatierapport omtrent het huishoudelijk afval 2017 en daaruit is een positieve trend vast te stellen. Maar liefst 18,6 kg minder afval werd in 2017 door de Vlaming geproduceerd -469,4 kg pp- Bijna een kwart van de afname is toe te schrijven aan de hoeveelheid restafval. Verwacht wordt dat deze positieve trend zich de volgende jaren gaat verder zetten.

Meer selectieve inzameling.

Verschillende nieuwe maatregelen uit het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval, zoals meer selectieve inzameling van organisch afval, textiel en kunststoffen, zullen die trend de volgende jaren waarschijnlijk nog versterken. Ook de hoeveelheid zwerfvuil is in 2017 licht gedaald met 2,5% ten opzichte van de vorige meting van 2015. Een hoopvol resultaat, maar voorlopig onvoldoende om de totale hoeveelheid met 20% te doen dalen tegen 2022 zoals het plan voorziet. De inspanningen tegen zwerfvuil zullen de volgende jaren verder opgevoerd worden. 

Enkele cijfers -per inwoner-.

Totaal huishoudelijk afval in 2016 - 488,01 kg.
Totaal huishoudelijk afval in 2017 - 469,41 kg.
Selectieve inzameling in 2016 - 337,98 kg.
Selectieve inzameling in 2017 - 323,73 kg
Restafval in 2016 - 150,02 kg.
Restafval in 2017 - 145.68 kg.

Zwerfvuil.

Voor het eerst bevat het rapport ook de zwerfvuilcijfers in Vlaanderen. In 2017 bedroeg de hoeveelheid zwerfvuil 19.916 ton, een lichte daling van 2,5% t.o.v. 2015 toen dat nog 20.400 ton was. Deze daling is echter niet sterk genoeg om de doelstelling uit het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen van -20% tegen 2022 te behalen. -zie nvdr onderaan- 

De toekomst.

Voor de toekomst staan er bijkomende maatregelen op stapel om restafval en zwerfvuil terug te dringen en het sluiten van materiaalkringlopen te bevorderen.
 - Vanaf 1 januari 2019 veranderen de sorteerregels voor GFT. Vanaf dan mogen ook etensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas ... in de GFT bak.
 - De selectieve inzameling van kunststoffen wordt verder veralgemeend. Op 31 december 2019 uiterlijk, moet elke Vlaming de mogelijkheid hebben om folies, botervlootjes, yoghurtpotjes enz. selectief in te zamelen via hetzij een uitgebreide p+md-zak, hetzij via het systeem van roze zakken of andere mengvorm.
 - De inspanningen om meer textiel selectief in te zamelen worden verder gezet.
 - De lancering van een benchmarkttool zullen de lokale besturen meer middelen geven om een beleid op maat van hun stad of gemeente uit te tekenen.
 - De inspanningen van Vlaanderen Mooi en Mooimakers worden verder opgevoerd om de zwerfvuildoelstellingen te halen.

Genk De Kring altijd al een vuilnisbelt geweest.

Bron: OVAM
Bewerking: jvds

NVDR:
De cijfers ogen mooi en "lijken" inderdaad een positieve evolutie door te maken maar de realiteit is minder fraai. De afval inzameling/ophaling, vooral dan restafval en het GFT-afval, kosten handenvol geld en is voor velen nauwelijks nog betaalbaar. In dergelijke situatie verkerend is er dan maar n oplossing en dat is sluikstorten. Makkelijk zat, ga, als het donker is naar een afgelegen straat met weinig huizen, naar een bos of naar een in verval geraakt gebouw en dump gewoon dr je troep, ben je er vanaf en het kost je nits, de gemeente zal het wel opruimen. Meer en meer is vast te stellen dat mensen op die manier hun afvalprobleem oplossen. Waarom niet de ophaling betaalbaar maken zodat het afval weer aan de straat wordt gezet en de gemeentearbeiders niet om de haverklap gesluikstort afval moeten ruimen want ook zij moeten betaald worden. De eindafrekening zal uiteindelijk lager liggen.    

Artikel n : 12-18-7253
Geplaatst : 15:24 8/12/2018

Redactie Morsum Magnificat Professioneel
Erik Verbeeck Hoofdredacteur 

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.