Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4897658
Laatste artikelen
Immokantoor Lissens vindt ervaringsdeskundigen in woninghuur gevaarlijk.
Aarschot : Avonturier Patrick Van Loo gaat, via Pat-EM, ABX uitbaten.
UZ-Brussel neemt gevaarlijke dame als zorgverlener in dienst.
VRT Discrimineert en viseert Vlaams Belang; dat is niets nieuws.
MIVB nodigt uit voor viering 21 juli zonder file of parkeerproblemen.
Te koop in Rillaar : Vergiftigd geschenk en dus ook vergiftigde verkoop van pand-Update4
09 oktober 2018
Eigenaars willen alleen maar huur ontvangen maar geen kosten maken.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.391.200
Aarschot / Tielt- Winge 09 oktober 2018.

MM_280_03_Te_Koop.pdf

--- Update 4
Immoweb.

Aangezien de makelaar zelf niet over een website beschikt, verschijnt een annonce op Immoweb, als gevolg daarvan wordt MM_280_04 uitgebreid en asap online geplaatst. De eigenaar mag dat pand gerust verkopen maar moet de kandidaat kopers correct informeren over de staat en de stedenbouwkundige regels die werden overtreden waarvoor wellicht een regularisatie onmogelijk is en de situatie bij de patrimoniumdocumentatie na verbouwingen niet correct bekend werd gemaakt, onder meer de winkelruimte op de eerste verdieping. 

--- einde update 4 19:58 12/10/2018

--- Update 3
Misnoegde kandidaat -haakte af -

Een kandidaat koper heeft aan deze redactie bevestigd misnoegd te zijn over de gang van zaken en de desinformatie van de verkopers, al dan niet via de makelaar. De kandidaat koper is uit argwaan via de officiële kanalen zelf op zoek gegaan naar informatie over het pand. De argwaan werd nog versterkt door de feitelijke druk die werd gezet om het pand te kopen. Zelfs de eigenaar telefoneerde buiten de makelaar naar de kandidaat koper houdende betere voorwaarden. Zelfs de eigenaar heeft zich bij deze redactie over de makelaar beklaagd, uiteraard heeft deze redactie bewijsmateriaal, ook omtrent het feit, dat de makelaar in dit en ander-e- lopende verkoopdossiers uit de biecht klapte, bewijsmateriaal dat ingeval een juridische actie tegen deze redactie zal gebruikt worden.

--- einde update 3 20:15 11/10/2018

-- Update 2
Vastgoed Concept + dreigt. 

Vastgoed Concept+ laat weten dat wij de indruk geven dat zij een pand verkoopt dat niet in orde is, dat zij panden in opdracht verkopen in de staat waarin deze zich bevinden. Vastgoed Concept+ dreigt met een schadeclaim omdat hun naam zou zijn genoemd en kandidaat kopers zouden afhaken. Het is de taak van de makelaar om vooraleer te verkopen de historiek van hert pand na te gaan en de koper daarover te informeren. Het is de taak van de pers om de feiten te brengen zoals ze zijn en niets te verbergen. Dat kandidaat kopers voordien hebben afgehaakt was het gevolg van een bezoek aan de woning waarvan zij de staat en achteraf de administratieve problemen hebben kunnen achterhalen. Het lijkt evident dat een verkoper de kandidaat koper correct informeert over de staat van het verhuurde pand. 

Politiek.

De makelaar Peter Langelet heeft zich voor de komende verkiezingen van 14 oktober kandidaat gesteld op de N-VA lijst waarvan de lijsttrekker Annick Geyskens is. Annick is de zuster van Hans G, de zaakvoerder van Immo Micha bvba, dat het pand verkoopt.  Hans zit samen met Annick in de NV Geyskens - Seyen gevestigd in Aarschot. Hans G, is ook hoofd van de sportdienst van stad Aarschot. Dat de makelaar nu plotseling zijn roer 180° heeft gedraaid is dus niet te verwonderen, de -politieke- rangen sluiten zich.  

--- einde update 2 11:36 10/10/2018

-- Update 1
Ongeschikt.

In tegenstelling tot wat de eigenaar op Facebook beweert, is het geen ideaal pand voor een groot gezin, de vijf slaapkamers en mooie badkamer ten spijt, zelfs niet voor een klein gezin! Een inspectie van Wonen Vlaanderen van 4 september 2018 brengt aan het licht dat de burgemeester van Aarschot het pand ongeschikt moet verklaren. Ook de milieudienst van stad Aarschot stelde op 17 september 2018 ook milieu inbreuken vast die binnen een termijn van vijf weken moeten worden opgelost. Eerder werd op 13 juni 2018 door een erkend organisme ook al een negatief verslag van de elektrische installatie afgeleverd, dit laatste moet toegeschreven worden aan de ondeskundigheid van de eigenaar die radioamateur is en geacht is een minimum aan technische kennis te bezitten! 

--- einde update 1 10:44 10/10/2018

Dit artikel kadert in het algemeen belang en het behoeden van argeloze kopers voor verborgen gebreken en in het kader van de huisvesting en milieuwetgeving. 

De eigenaars van het pand aan de Tieltseweg zijn na het maanden rechtstreeks of via hun makelaar Vastgoed Concept tevergeefs leuren met het pand aan de Tieltseweg, duidelijk de pedalen kwijt en promoten nu via de fracebookpagina van Hans G, de dumpverkoop van het betreffende pand dat binnenkort door de burgemeester van Aarschot minstens ongeschikt worden verklaard. Recent is er ook een vernietigend rapport gemaakt door Wonen Vlaanderen waarbij de woning maar liefst 62 strafpunten scoorde terwijl er dat 15 mogen zijn. Dan is er nog de milieudienst van Aarschot die de eigenaar, Immo M, recent heeft aangemaand om de stookinstallatie in conformiteit te brengen met het VLAREM en de milieuwetgeving, zo is de stookolietank niet conform, etc.

Vergiftigd geschenk, vergiftigde verkoop.

Kopers die graag gebouwen slopen kunnen hier aan hun trekken komen, maar om niet helemaal voor verassingen te komen staan, toch beter eerst de stedenbouwkundige situatie, ook bij de patrimoniumdocumentatie, bekijken.

Geďnteresseerde kopers moeten in dat verband niet bij de huurders aanbellen.

Meer volgt asap.

Artikel n° : 10-7202  9/10/2018
Geplaatst op 8:01 9/10/2018
Gewijzigd op 14:44 10/10/2018

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur

Laatste update ( 21 oktober 2018 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.