Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4815088
Laatste artikelen
Uithuiszetting in Rillaar is onzinnig machtsmisbruik van Immo Micha bvba.
Tremelo opnieuw door Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur op de vingers getikt..
Morsum Magnificat sluit redactie in Rillaar.
Zakenkantoor uit Scherpenheuvel is geen baas over huurpand.
Steunpunt Wonen organiseert een studienamiddag rond "Sociale huisvesting in Vlaanderen".
Aarschot moet domiciliefraude van bestuurder-s- meubelbedrijf onderzoeken-Update1
02 oktober 2018
Twintig jaar op een adres wonen maar er nooit op hoofdverblijfplaats ingeschreven. 
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.384.200
Rillaar / Aarschot 02 oktober 2018. 

Diverse personen en bedrijven.

Op het adres waar de uitbatingszetel van het meubelcentrum is gevestigd, zijn er jaren diverse personen gedomicilieerd, pas later na de oprichting van een ander bedrijf werd alleen MS daar uitgeschreven. Er zijn daar ook nog altijd vier bedrijven gevestigd, allemaal op hetzelfde huisnummer, dat huisnummer was oorspronkelijk zelfs geen woning maar een soort magazijn dat later werd verbouwd tot woning en de patrimoniumdocumentatie dat toch registreerde.

--- einde update 1 15:38 3/10/2018

Gwendolyn Rutten -Open Vld- heeft tijdens haar betoog in de gemeenteraad van Aarschot van 25 september 2018 iedere ambtenaar een fameus schot voor de boeg gegeven. Gwendolyn spelde iedereen de les in de toepassing van artikel 29 van het Wetboek voor Strafvordering, maar Gwendolyn paste dat artikel toen ze in 2009 op de hoogte was van de problemen en gesjoemel rond de SBGW en de Gijmelbergwijk, wijselijk niet toe, nu komt Gwendolyn selectief fanatiek uit de hoek, maar ze moet wat beter in haar kiesomgeving op zoek.

Domiciliefraude?!

Het moet blijken dat het Rijksregister -RRN- momenteel vragen stelt aan de dienst burgerzaken van Aarschot over domiciliefraude. Het gaat onder meer over een gewezen bestuurder MS van het bekende meubelbedrijf in Rillaar, MS had minstens twintig jaar de hoofdverblijfplaats in één van de vele bedrijfspanden van het bedrijf maar werd er nooit op hoofdverblijfplaats ingeschreven en MS was niet de énige, idem voor een ambtenaar van stad Aarschot. Ook de kersverse alias Jan van Serré, zou niet wonen waar zijn domicilie is geplaatst. We vragen ons af waarom de betreffende wijkagent dat allemaal niet zag / ziet? De Schepen van burgerzaken in Aarschot houdt de lippen stijf op elkaar maar Steven Omblets -CD&V- zal dra de hete adem van het RRN voelen, deze affaire heeft veel vertakkingen en mag niet in de doofpot. Wie in een bedrijfspand woont maar er officieel niet is ingeschreven geniet van extra voordelen zoals verbruik energie dat de fiscus wellicht niet kent en dat kan over zo'n periode heel wat financiële voordelen voor betrokken fraudeur opleveren. 

Wat Gwendolyn gemeenteraadsleden inwreef  :

17 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING - EERSTE BOEK. (Art. 8 tot en met 136ter) 
Art. 29. Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden gevonden, en aan die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, 
processen-verbaal en akten te doen toekomen.
-De ambtenaren van de Administratie der directe belastingen, de ambtenaren van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, de ambtenaren van de Administratie 
van de bijzondere belastinginspectie en de ambtenaren van de Administratie van de ondernemings - en inkomensfiscaliteit, kunnen echter de feiten die, naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering 
ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn, niet zonder de machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressorteren, ter kennis brengen van de procureur des Konings.- 
<W 1999-03-23/30, art. 10, 022; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
Dezelfde feiten kunnen door de ambtenaren van de Administratie der bijzondere belastingsinspectie niet zonder machtiging van de directeur-generaal van die administratie ter kennis van de procureur des 
Konings worden gebracht.) <W 04-08-1986, art. 107>

Artikel n° : 10-7196 2/10/2018
Geplaatst op 12:26 2/10/2018

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur 
Laatste update ( 03 oktober 2018 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.