Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4469761
Laatste artikelen
Liga reikte de jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten uit aan Globe Aroma.
OVAM: Huishoudelijk afval blijft afnemen.
Elektrische auto in China voor minder dan vijfduizend euro!
Voka in de "Dag van de onderneming op de rechtbank"-MM-282-02
Sinterklaas morgen hele dag op het MIVB-net
Woonbureau Lokeren ontsnapt na klacht toch aan een tuchtsanctie.
07 september 2018
Beroepsvereniging van Vastgoedmakelaars BIV vermaant Woonbureau Lokeren.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.356.300
Lokeren / Rillaar 07 september 2018

In het kader van de 225e huurpoging in gans Vlaanderen om een betaalbare en conforme woning te vinden werd, behalve een poging tot verzoening bij de Vrederechter, ook een klacht geplaatst bij de beroepsvereniging voor vastgoedmakelaars - BIV -. Woonbureau Lokeren neemt, in ruil voor de sleutel van de woning die de kandidaat huurders zonder begeleiding van het verhuurkantoor zelf dienden te bezoeken, een identiteitskaart in onderpand, wat onder meer strijdig is met de aanbevelingen van de Privacycommissie. In een brief van 3 september 2018 bevestigt het BIV dat er tegen de makelaar geen tuchtstraf wordt uitgesproken, maar dat het vastgoed kantoor wel een vermaning ontvangt.

Geen wet?

De zaak werd ondertussen op 6 september in verzoening voor de Vrederechter te Lokeren opgeroepen, de gedupeerden wensen hun kosten terugbetaald te zien, Woonbureau Lokeren stuurde een advocaat die aan de Vrederechter kwam uitleggen dat de aanbevelingen van de Privacycommissie geen wet zijn. De aanbevelingen van de CPBL zijn dat inderdaad niet, maar de wet van 8 augustus 1983 is dat wel en in die wet wordt uit de doeken gedaan wie paspoorten mag opvragen, lezen, etc.

Tergend en roekeloos?

Aangezien er geen verzoening mogelijk bleek, was de teneur van de verzoening duidelijk dat het hierbij niet zou stoppen en de gedupeerden verdere juridische stappen zouden zetten, de advocaat van het Woonbureau gaf al meteen te kennen dat zij dan een tegeneis wegens tergend en roekeloos geding zouden vorderen.

Huurdersbond.

De huurdersbond te Leuven laat haar lid in de kou staan, zij doen niet mee aan een dergelijke juridische actie omdat zij geen slaagkans zien. De huurdersbonden van Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg strijken per jaar samen meer dan honderd miljoen euro aan subsidie op van de Vlaamse -p-Overheid! 


Wordt dus vervolgd. 

Artikel n 09-18-7173
Geplaatst : 11:27 7/09/2018

Redactie Morsum Magnificat Professioneel
Erik Verbeeck Hoofdredacteur

Laatste update ( 07 september 2018 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.