Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4815157
Laatste artikelen
Uithuiszetting in Rillaar is onzinnig machtsmisbruik van Immo Micha bvba.
Tremelo opnieuw door Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur op de vingers getikt..
Morsum Magnificat sluit redactie in Rillaar.
Zakenkantoor uit Scherpenheuvel is geen baas over huurpand.
Steunpunt Wonen organiseert een studienamiddag rond "Sociale huisvesting in Vlaanderen".
Departement Omgeving analyseert Vergunningendatabank Vlaanderen.
30 augustus 2018
Nieuwe kantoorgebouwen steeds verder gelegen van treinstations.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.344.000
Brussel  / Rillaar 29 augustus 2018

Sinds 1962 bestaat er een vergunningendatabank die meer dan 3,5 miljoen stedenbouwkundige vergunningsaanvragen bevat. Indien verkavelingsaanvragen, planologische attesten en alle andere types van aanvragen worden meegeteld staan er zelfs 4,3 miljoen aanvragen. Om inzichten over decentralisatieprocessen, nieuwbouw vs renovatie en de impact van het beleid te krijgen was een kwantitatieve analyse van de gegevens nodig wat het Departement Omgeving dan ook deed. De gegevens voorkomend op de databank zijn afkomstig van de vergunningsregisters van de verschillende Vlaamse gemeenten.

Lange termijntrends.

Omdat de vergunningsdatabank de periode 1962-2016 bestrijkt, was het mogelijk om lange termijntrends in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat het aantal aanvragen voor "fietspad", "verharding" en "paardenstal" stijgt terwijl "koeienstal" de laatste decennia dalend is. Uiteraard moet bij deze bevindingen rekening gehouden worden met de gewijzigde regelgeving. In juli 2012 besliste de Vlaamse Regering immers dat voor bepaalde werken zoals tuinhuizen, schuilhokken, zwembaden, zonnepanelen, veranda’s en afsluitingen, onder bepaalde voorwaarden niet langer een stedenbouwkundige vergunning nodig was. Voor sommige van die kleine werken geldt nog wel een meldingsplicht. Dat heeft geleid tot een terugval van het aantal vergunningsaanvragen met zo’n 20.000 per jaar.     

Ruimtelijke decentraliseringsprocessen.

Om een zicht te krijgen op ruimtelijke decentralisatieprocessen werd ook de afstand tussen de locatie van een residentiële nieuwbouw en het dichtstbijzijnde station gemeten. In de jaren ’90 nam de afstand in vogelvlucht tot het dichtstbijzijnde treinstation en nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen toe tot respectievelijk meer dan vier km en bijna vijf km. In tegenstelling tot de aanvragen voor nieuwbouw eengezinswoningen -gemiddeld 4,2 km in 2016- en appartementen -gemiddeld 3,5 km in 2016- die niet langer steeds verder van stations zijn gesitueerd, werd vastgesteld dat de gemiddelde vogelvluchtafstand tussen het dichtstbijzijnde treinstation en een nieuw kantoor steeds maar toeneemt tot bijna 4 kilometer. Uiteraard is deze trend niet bevorderlijk voor het treingebruik voor woon-werkverkeer.

Oost/west.

Wat de gegevensdatabank eveneens duidelijk aantoont is dat er in verhouding meer aanvragen zijn voor renovaties in stedelijke gebieden dan daarbuiten. Er is ook een duidelijk oost/west patroon zichtbaar waarbij duidelijk wordt dat er relatief meer aanvragen voor nieuwbouw zijn in het oosten van Vlaanderen dan in het westen. Dat hangt samen met de beschikbaarheid van bouwgrond en met de ouderdom van het woningenbestand, dat gemiddeld genomen jonger is in het oosten.

Beslissingen en beroepen.

Iets meer dan 87% van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen werd door de gemeente vergund, een percentage dat constant blijft in de tijd. Er wordt voornamelijk tegen weigeringen in beroep gegaan nl. bij zo’n 22% van de dossiers die in eerste aanleg werden geweigerd. In bijna de helft van die gevallen wordt de weigering omgezet in een vergunning.

De volledige studie ‘Vergunningenbeleid in Vlaanderen - Kwantitatieve analyse van de vergunningendatabank’ is te vinden op https://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/Onderzoek/Vergunbeleid_Perceel1.pdf

Bron: Departement Omgeving
Bewerking: jvds

Artikel n° : 08/18-7163
Geplaatst : 116:56 30/08/2018

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur

Laatste update ( 30 augustus 2018 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.