Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4903055
Laatste artikelen
De Lijn neemt aan loket te Aalst een loopje met de privacy_Update1.
Immokantoor Lissens vindt ervaringsdeskundigen in woninghuur gevaarlijk.
Aarschot : Avonturier Patrick Van Loo gaat, via Pat-EM, ABX uitbaten.
UZ-Brussel neemt gevaarlijke dame als zorgverlener in dienst.
VRT Discrimineert en viseert Vlaams Belang; dat is niets nieuws.
Fiscale en sociale fraudeurs : Goe bezig, brave burgers : Goe zot.
04 augustus 2018
Door het politiek gedoogbeleid worden sjoemelaars om electoraal gewin ontzien. 

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.312.400
Rillaar 04 augustus 2018.

Leve de Belgische Staatsschuld en de 260 miljard op de spaarboekjes van de sjoemelende Belgen ! 

Tientallen concrete dossiers die deze redactie in handen had of heeft onderzocht, bewijzen dat het politieke gedoogbeleid en een onder politiek gezag staande politie en zelfs magistratuur, de financiën van het land meer en meer omzeep helpen. Strafbare feiten en fraudeurs worden ongemoeid gelaten. Anderzijds staat de politie met de camera verdekt opgesteld om automobilisten stiekem te flitsen die enkele kilometers te snel rijden, ook dáárover kan Morsum Magnificat oordelen. We kregen onlangs in Houwaart een boete van 63 euro voor vijf kilometer te snel te rijden waar vijftig mocht. Voor andere, zware, systematische verkeersovertredingen enkele kilometers verder, worden de ogen gesloten, daar moeten de boetes open en bloot uitgedeeld en dat is minder interessant.

Fraudeurs.

Wie fraudeert en bijvoorbeeld zwart werkt, kan zich meer veroorloven dan de eerlijk werkende mens. De zwartwerker, een fiscaal en sociaal fraudeur kan door de extra zwarte inkomsten het uiterlijk vertoon hoog houden, het "volk" kijkt op naar zo'n individu. Alles wat met handhaving te maken heeft faalt wegens gebrek aan middelen. Wie zo'n fraudeur aangeeft riskeert zelf, omdat de ambtenaren werden lastig gevallen, als eerste gecontroleerd te worden.

Inspecties.

Enkele dagen geleden verzamelden we bewijzen van sociale fraude, de sociale inspectie kan niet meteen optreden en vraagt ons zelf de politie op de hoogte te brengen!! Dat is de wereld op zijn kop, het is de taak van de ambtenaren om op te treden en niet wij maar "zij" moeten de smurfen inschakelen.   

Vragen aan de minister.

Omtrent het feit dat de sociale inspectie van Leuven -TSW- zelf niet in staat is om vliegende controles te doen en de politie niet wenst in te schakelen, stellen wij vragen aan de minister. Over fraudebestrijding daar -s-preekt men veel over maar écht bestrijden is wat anders. 

Artikel n° : 08/18-7140
Geplaatst : 16:41 4/08/2018

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur


© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.