Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4523454
Laatste artikelen
Elektrische auto's koop je in China voor vierduizend euro.
Veiligheid altijd en overal, ook in het Vlaams Parlement.
MIVB vestigt een nieuw record in 2018.
Klimaatbeheersing en de lijken van Live Nations.
Vlaams Belang maakt lijsttrekkers voor Vlaanderen, Federaal en Europees bekend-MM-283-05
OVAM: Nieuwe innovatieve recyclagemogelijkheden voor grofvuil.
20 februari 2018
Europees HORIZON 2020-project geeft tussentijdse resultaten.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.155.700
Mechelen  / Rillaar 20 februari 2018.

Vlaanderen hanteert een streng sorteerbeleid maar ondanks dat bestaat het restafval nog altijd voor meer dan 15% uit gemengd grof vuil zoals kapotte tuinmeubelen, versleten matrassen, enz. waarvan het overgrote deel wordt verbrand of op de stortplaats terechtkomt. In de zomer van 2016 traden de OVAM, IMOG, Centexbel, ACR+, Procotex en Vanheede Environment Group partners toe tot het HORIZON 2020-project Urbanrec dat als doel heeft om nieuwe recyclage- of hergebruikmogelijkheden te verkennen voor grofvuil. Inmiddels is het project halfweg en vn 19 tot en met 23 februari worden tijdens de Europese Consortium Meeting in Kortrijk en Mechelen enkele opvallend recyclagemogelijkheden voorgesteld.

Innovatieve oplossingen.

Textiel, hout en kunststoffen komen nog veelvuldig voor in de grofvuilfractie en om deze te recycleren zoekt Urbanrec naar innovatieve oplossingen om deze te recycleren. Het project sluit naadloos aan bij het Vlaamse uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval waarin specifieke acties zijn vastgelegd voor onder andere hergebruik van meubels, matrassen en harde kunststoffen. Deze voorgestelde oplossingen zijn zowel technologisch als niet-technologisch of logistiek van aard. Er werd in de eerste helft van het project bijvoorbeeld gefocust op het optimaliseren van geavanceerde fragmentatie-installaties voor grofvuil waarna vervolgens voor deze herwonnen grondstoffen nieuwe recyclagetoepassingen werden uitgeprobeerd. Zo werd bijvoorbeeld de lange vezelfractie van het textielafval toegepast in de productie van non-wovens, voornamelijk voor isolatietoepassingen. De korte vezelfractie werd dan weer ingezet als versteking van kunststof voor spuitgiettoepassingen. Behalve dat werd ook de toepasbaarheid van textielafval afkomstig van tapijten, autobanden en kunstgras geėvalueerd.

Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen.

Gelijktijdig werd in een nauwe samenwerking tussen het kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en afvalintercommunale Imog de inboedelservice van de Kringwinkel geoptimaliseerd. Zij startten samen een netwerk op onder het motto "een tweede kans voor tweedehands" dat beoogt om niet verkochte kringloopgoederen, tegen een verlaagd tarief, aan verenigingen, scholen enz. aan te bieden alvorens deze bij het grofvuil belanden. Beide diensten zijn verwerkt in een applicatie die de burger moet helpen bij het zoeken naar de beste manier om zich te ontdoen van zijn grote, al dan niet herbruikbare, huisraad.

Urbanrec en HORIZON 2020.

De Vlaams-Belgische expertise is cruciaal in het Europees onderzoeksproject HORIZON 2020, over de aanpak van grofvuil, waarbinnen Urbanrec kadert. Nog steeds worden uit diverse afvalstromen te weinig materialen en grondstoffen gerecupereerd zoals schuimen, textiel, kunststoffen en hout. De focus in het project ligt dan ook vooral op deze vier afvalstromen. HORIZON 2020 is het financieel instrument van de EC tot ondersteuning van activiteiten op het vlak van onderzoek en innovatie binnen de EU. Het onderzoeksprogramma heeft als doel bij te dragen tot de creatie van groei en werkgelegenheid binnen Europa. HORIZON 2020 richt zich tot private en publieke actoren zoals o.a. onderzoekers, bedrijven, kmo's, NGO's en overheden die samenwerken op het vlak van onderzoek en innovatie rond EU prioritaire thema's. Urbanrec loopt nog tot november 2019 en heeft een budget van 10 miljoen euro. Alle projectinformatie is terug te vinden op www.ovam.be/urbanrec.

Bron: OVAM
Bewerking: jvds

Artikel n° : 02/18-7050
Geplaatst : 14:15 20/02/2018

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur


© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.