Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4527522
Laatste artikelen
Elektrische auto's koop je in China voor vierduizend euro.
Veiligheid altijd en overal, ook in het Vlaams Parlement.
MIVB vestigt een nieuw record in 2018.
Klimaatbeheersing en de lijken van Live Nations.
Vlaams Belang maakt lijsttrekkers voor Vlaanderen, Federaal en Europees bekend-MM-283-05
Pro-Deo zoals blijkbaar ook de N-VA het gewild heeft -sic-
06 januari 2018
Het nieuwe systeem onder Koen Geens fnuikt de echte gerechtigden.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.111.900
Brussel / Rillaar 06 januari 2018.

Een persbericht van  de N-VA doet ons bij deze redactie met kennis van zaken in de pen kruipen een noot van de redactie -NVDR- kon dan ook niet uitblijven. De start van de hervormde tweedelijnsbijstand, de zogenaamde pro-Deo, was op 01 september 2016. Bij deze hervorming stond de responsabilisering van de advocaten ťn de rechtzoekenden centraal waarbij belangrijk was dat het systeem werd voorbehouden voor wie er ťcht nood aan heeft.

Krachtlijnen.

Dit waren de krachtlijnen:
- Het tegengaan van misbruik en overconsumptie. Werd vroeger alleen rekening gehouden met de maandelijkse inkomsten bij het bepalen of iemand aanspraak kon maken op een pro-Deo advocaat, na de hervorming tellen Šlle bestaansmiddelen. Bovendien wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd van maximum 50 euro per aangespannen zaak.
- De kwaliteit van de bijstand wordt gewaarborgd door meer controle- en sanctiemogelijkheden tegenover advocaten die tekort schieten.
- Eer wordt een correcte vergoeding voor de advocaten voorzien door een nieuwe nomenclatuur uit te werken op basis van de geschatte werkuren in plaats van forfaitaire bedragen.

Fonds.

Gelijktijdig met de hervorming werd ook, op voorstel van de N-VA, een fonds voor juridische tweedelijnsbijstand goedgekeurd dat gespijsd wordt met bijdragen van 20 euro van strafrechtelijk veroordeelden en van rechtszoekenden die een zaak inleiden voor een rechtbank, volgens het principe 'de gebruiker van Justitie draagt een stukje bij in de kosten'. Gedurende de eerste 4 maanden -mei/augustus 2017- werd in het fonds al een bedrag van 2,5 miljoen euro ontvangen, bedrag dat enkel betrekking heeft op de ingeleide burgerlijke zaken; de inkomsten uit strafzaken zijn nog niet bekend. Daarenboven worden er in de maanden juli en augustus traditioneel weinig nieuwe zaken ingeleid. Het is in elk geval een eerste positieve balans!

Cijfers.
 
Na een volledig jaar gewerkt te hebben met het nieuwe systeem gaf, op vraag van N-VA Kamerlid Goedele Uyttersprot, justitieminister Geens enkele cijfers en wat blijkt; 
- Er is een opvallende daling van het aantal nieuwe pro-Deodossiers van 17 procent. In Vlaanderen is de daling lichter -12 procent- dan in WalloniŽ -23 procent- wat het vermoeden doet rijzen dat in Vlaanderen, al vůůr de hervorming, strenger werd toegezien op de voorwaarden om een pro-Deo advocaat te bekomen dan in WalloniŽ. 

Er is nog werk aan de winkel.

De eerste evaluatie van de hervormde tweedelijnsbijstand lijkt dus positief maar er is nog werk aan de winkel. Destijds heeft N-VA, aanvullend op de hervorming, een aantal wetsvoorstellen ingediend met begeleidende maatregelen:
- Het automatiseren van de aanvraag voor kosteloze rechtshulp bij gedinginleiding. De voorwaarden zijn gelijk aan die van de tweedelijnsbijstand, maar er is toch een afzonderlijke aanvraag noodzakelijk wat onnodige werkbelasting bij de griffies en een verspilling van tijd en geld tot gevolg heeft.
- Het inschrijven van een wettelijk recht voor de bureaus voor juridische bijstand op toegang tot databanken van allerlei overheidsadministraties om controles te vergemakkelijken en misbruik beter en sneller te kunnen opsporen. Dat gegeven werd weliswaar meegenomen in de hervorming, maar de uitwerking, namelijk een vlotte en rechtstreekse digitale toegang, laat op zich wachten.

Bron: N-VA
Bewerking: jvds

NVDR :

Het is niet alleen 50 euro per aangespannen zaak die door de cliŽnt betaald moet worden, er wordt ook een bijdrage van 130 euro voor dossierkosten gevraagd. Daarenboven mag een cliŽnt niet assertief zijn want dan is de relatie pro-Deo / cliŽnt snel afgelopen en van cliŽnten die in staat zijn ook zelf hun besluiten opstellen, moeten ze al helemaal niets weten. Van de cliŽnt wordt verwacht dat hij luistert en zwijgt en zijn lot volledig in handen legt van de pro-Deo raadsman. 

Lange tenen.

Advocaten op zichzelf al lange tenen, als ze als advocaat op de koop toe ook politiek actief, dan worden die teentjes nog tweemaal zo lang.
De mogelijkheid dat rechtzoekenden gratis beroep kunnen doen op een pro-Deo advocaat is goed en waard te behouden. Rechthebbenden dienen er echter wel rekening mee te houden dat de door het BJB -Bureau Juridische Bijstand- toegewezen advocaten, vaak leerjongens/meisjes zijn zonder enige ervaring die nog van hun fouten moeten leren, fouten die zonder problemen gemaakt kunnen/mogen worden in pro-Deodossiers, de bevolkingsgroep die daarvan, noodgedwongen, gebruik maakt snapt er meestal toch niets van.

Stafhouder.

Voor klachten over advocaten kan men terecht bij de Stafhouder van de Balie, maar doorgaans weten hij / zij die beroep doen op een pro-Deo de weg naar zo'n stafhouder niet en als ze die al kennen is het nog maar de vraag of zij dan de klacht ook kunnen formuleren. Bij het BJB mogen ze gerust bij de toewijzing van een advocaat behalve het "Charter van de Advocaat"  een vragenlijst bijvoegen waar de "cliŽnt" met een meerkeuzemenu een beoordeling over de advocaat kan geven. Advocaten hebben ůůk een deontologische code en zelfs als hun cliŽnt dat toelaat, mogen ze aan derden geen informatie geven. Advocaten schenden als ze er beter van worden richting pers, maar al te graag hun beroepsgeheim, deze redactie heeft daarvan meerdere bewijzen en niet van de kleinsten! 

Artikel nį : 01/18-7016
Geplaatst : 15:23 6/01/2018

Redactie Morsum Magnificat ģ Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur
Laatste update ( 06 januari 2018 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ģ - Alle rechten voorbehouden.