Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4526697
Laatste artikelen
Elektrische auto's koop je in China voor vierduizend euro.
Veiligheid altijd en overal, ook in het Vlaams Parlement.
MIVB vestigt een nieuw record in 2018.
Klimaatbeheersing en de lijken van Live Nations.
Vlaams Belang maakt lijsttrekkers voor Vlaanderen, Federaal en Europees bekend-MM-283-05
OVAM: Vlaming zamelde in 2016 iets meer afval in dan het jaar voordien.
30 oktober 2017
Productie restafval stabiliseert, selectief ingezameld afval neemt opnieuw toe.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 4.041.200
Brussel / Rillaar 30 oktober 2017.

De Vlaming zamelde in 2016 iets meer afval in dan in 2015. De hoeveelheid restafval bleef nagenoeg gelijk maar per Vlaming werd er 5 kg meer selectief ingezamelde stromen opgehaald. Dit alles blijkt uit het nieuwe inventarisatierapport voor huishoudelijk afval dat met een nieuwe meetmethode de doelstellingen van het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen opvolgt.  

Nieuwe berekeningsmethode.

De Vlaamse Regering keurde op 16 september 2016 het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dat plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein met als doel dat de Vlaming tegen 2022 per jaar 16 kg minder restafval produceert.  Om alle acties en doelstellingen op te volgen publiceert de OVAM voortaan een nieuw inventarisatierapport dat op enkele vlakken verschilt van de vroegere meetmethoden. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat voortaan ook het vergelijkbaar bedrijfsafval dat ingezameld wordt door lokale besturen, mee opgeteld wordt bij de cijfers van het huishoudelijk afval. 

Vanaf 2013.

Ook de manier van meten is gewijzigd en daardoor is het niet langer mogelijk om de cijfers voor huishoudelijk afval te vergelijken met de jaren vr 2013. De OVAM heeft wel de moeite gedaan om de afvalcijfers vanaf 2013 volgens de nieuwe methode te herberekenen zodat de evolutie sinds 2013 in kaart kan worden. Deze zien er voor het huishoudelijk afval als volgt uit:

    - Restafval: 
2013: 160 kg 
2014: 157 kg
2015: 152 kg
2016: 152 kg
 - Selectief ingezameld afval:
2013: 364 kg 
2014: 354 kg
2015: 333 kg
2016: 338 kg
 - Totaal huishoudelijk afval:
2013: 524 kg 
2014: 511 kg
2015: 485 kg
2016: 490 kg

Belangrijkste vaststelling.

Dat de hoeveelheid restafval ongeveer gelijk blijft is de belangrijkste vaststelling maar ook dat de hoeveelheid selectief ingezameld afval licht is gestegen. Dat laatste is wellicht te verklaren door het natte voorjaar van 2016, in tegenstelling tot het droge jaar 2015, wat maakte dat er in 2016 aanzienlijk meer plantengroei was in de tuinen en bijgevolg dus ook meer tuinafval. Ook werden meer kunststoffen selectief ingezameld. Waar die vroeger nog vaak bij het huisvuil belandden, zamelen steeds meer recyclageparken, conform het nieuwe uitvoeringsplan, kunststoffen apart in.  

Maar wat gebeurt er met al dat afval?

Huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval wordt voor 69% selectief ingezameld waarvan het leeuwendeel in een recyclage- of composteringsinstallatie terechtkomt. Slechts een kleine fractie van het selectief ingezameld afval gaat naar een verbrandingsinstallatie -bijv. kga- of naar een stortplaats -bijv. asbesthoudend afval-

Voor wie nog meer wil weten: Het volledige inventarisatierapport kan u raadplegen op: http://www.ovam.be/inventarisatie-huishoudelijke-afvalstoffen
 
Bron: OVAM
Bewerking: jvds

Artikel n : 10/17-6968
Geplaatst : 11:13 30/10/2017

Redactie Morsum Magnificat Professioneel
Erik Verbeeck Hoofdredacteur
Laatste update ( 30 oktober 2017 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.