Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6252722

Laatste artikelen
Aalter: Pieter De Crem, alias Crembo, is back in town.
Coronawetten op 23 oktober gepubliceerd in het Staatsblad, zijn ze onwettig?
Morsum Magnificat maakt online donaties mogelijk.
Aalter : Een staaltje onveilig werk bij plaatsing zonnepanelen-update1
Europol: Bende voor seksuele uitbuiting via internet, opgerold.
Nieuwe procedure afhandeling schulden is pure misvatting van de N-VA
30 augustus 2017
Schuldeisers worden nog steeds geconfronteerd met torenhoge advocaat en deurwaarderskosten 

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.975.100
Brussel / Rillaar 30 augustus 2017. 

Omdat de rechtbanken van koophandel overstelpt worden met procedures die strekken tot de veroordeling van wanbetalers om onbetaalde facturen te betalen bestaat sedert 2 juni 2016 een nieuwe invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden tussen ondernemers. Schulden van ondernemers waarover geen betwisting bestaat, kunnen, buiten de rechtbank om, makkelijk worden ingevorderd via de gerechtsdeurwaarder. Dergelijke procedure is sneller, eenvoudiger en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Enkele cijfers.

Tussen 02 juli 2017 en 31 mei 2017 werden 20.690 dossiers opgestart.
Tussen 02 juli 2017 en 15 april 2017 werden 17.159 dossiers afgehandeld.
In die periode zijn ook volgend aantal dossiers geregeld:
- Vanaf de opstart van deze procedure tot en met de aanmaning tot betaling: 2.254 dossiers, dit is 13% van het totaal.
- Na de betekening van de aanmaning tot de betaling: 4.564 dossiers wat neerkomt op 27% van het totaal.
- Afbetalingsplannen: 856 dossiers, gelijk aan 5% van het totaal.
In bijna de helft van de gevallen werd binnen de maand een regeling getroffen tussen schuldeiser en schuldenaar, bij de andere helft werd binnen de maand en 8 dagen, 9.090 keer een PV van niet-betwisting opgesteld, wat neerkomt op 53 procent van het totaal. Bij 395 van de dossiers, dat is 2,3 procent, werd de procedure gestopt omdat er een betwisting werd geregistreerd.

Grote verschillen.

Wat wel opvallend is, is dat er in de toepassing van de nieuwe procedure in de verschillende gemeenschappen grote verschillen worden vastgesteld: 87 procent van de dossiers komt uit Vlaanderen t.o.v. 13 procent uit Brussel en Walloniė. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders gaat dan ook bijkomende informatie sessies organiseren in het zuiden van het land om deze procedure te promoten.

nvdr : Wellicht goedkoper maar nog steeds dient door de schuldeiser een advocaat te worden ingeschakeld die moet beoordelen of het inderdaad een onbetwiste schuld betreft. Concreet komt het er op neer dat de gerechtelijke fase wordt overgeslagen maar ook deze nieuwe procedure leidt tot een uitvoerbare titel waarmee de gerechtsdeurwaarder nog steeds bijvoorbeeld uitvoerend beslag kan leggen, een grote kostenpost in dossiers waar het veelal draait om relatief kleine bedragen. De nieuwe procedure kan bovendien enkel in een relatie tussen 2 ondernemingen worden toegepast. Het zijn dus opnieuw en nog steeds de grote slokoppen -gerechtsdeurwaarders- die langs de kassa gaan passeren waarmee ze zich nog grotere en duurdere "bakken" kunnen veroorloven. De ondernemer die op die wijze een schuld van bijvoorbeeld honderd euero wil invorderen moet minstens vijf keer meer investeren aan advocaat of deurwaarder en is dan nog niet zeker van het resultaat.

Artikel n° : 08/17-6921
Geplaatst : 18:04 30/08/2017

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.