Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5782576
Laatste artikelen
Klacht tegen Morsum Magnificat bij de Raad voor de Journalistiek ingetrokken.
Moerbeke RABA: Was het Federaal Agentschap Nucleaire controle daar op de koffie?
Vrederechter Aarschot door Rechter in Eerste Aanleg teruggefloten-Update1
Nieuw achterhaald AREI vandaag in voege, herwerking na rist opmerkingen ligt al op tafel.
Morsum Magnificat activiteiten in mei 2020.
Vlaamse huurwetgeving is staaltje onkunde van het kabinet Homans
20 juli 2017
Uitbreiding gemeentelijke bevoegdheden en verhoging huurwaarborg in voordeel verhuurders.


Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.932.300
Genk 20 juli 2017.

De hopen opdrachten aan de UGent, de KU-Leuven en de UAntwerpen, bijeenkomsten, overlegplatformen en karrenvrachten studierapporten ten spijt, heeft minister van Wonen, Liesbeth Homans, recent in de schoot van  van de Vlaamse Regering, naar drie jaar een muis gebaard. Een ontwerp van de huurwetwetgeving die als gevolg van de 6e staatshervorming een Vlaamse materie is geworden, is een feit. Het document bevat een schamele 32 bladzijden en er zijn ten opzichte van de federale huurwet van 20 februari 1991 en het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 weinig nieuwe regels die nochtans echt nodig waren geweest, zoals de ontegensprekelijke verplichting om voor een te huur aangeboden pand, over een conformiteitsattest te beschikken.

Huurdersbond, huurderssyndicaat en al de rest.

Het ontwerp van de nieuwe huurwet wordt nu voorgelegd aan de huurdersverenigingen, maar die verenigingen ontvangen, net zoals de KU-Leuven, de UAntwerpen en de RUGent, subsidies van de Vlaamse -p-Overheid! Hoeveel kritiek gaan de huurdersbonden over hun broodheer kunnen spuien? 

Juridisch, technisch ondermaats.

De opvatting van het geheel is alle studies van de universiteiten ten spijt, van bedenkelijke juridische kwaliteit en op het technische vlak, kunst- en vliegwerk, iets wat wij van de rapporten van de cel Wonen van de KU-Leuven en de UGent niet kunnen zeggen. Homans maakt er weer een zootje van.  

Nooit gebeurd in Vlaanderen?

Hetzelfde koppel dat op twee maanden evenveel keer op evenveel adressen een bevel tot uitdrijving ontvangt is wellicht nog nooit gebeurd ... een schrijnend voorbeeld van een falend huisvesting- en sociaal beleid.

Meer volgt 

Artikel n : 06/17-6906
Geplaatst : 19:42 20/07/2017

Redactie Morsum Magnificat Professioneel
Erik Verbeeck Hoofdredacteur


2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.