Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5782878
Laatste artikelen
Klacht tegen Morsum Magnificat bij de Raad voor de Journalistiek ingetrokken.
Moerbeke RABA: Was het Federaal Agentschap Nucleaire controle daar op de koffie?
Vrederechter Aarschot door Rechter in Eerste Aanleg teruggefloten-Update1
Nieuw achterhaald AREI vandaag in voege, herwerking na rist opmerkingen ligt al op tafel.
Morsum Magnificat activiteiten in mei 2020.
CAW opvang Hasselt : Huisreglement te vergelijken met een gevangenisregime.
19 juli 2017
OCMW Genk miskent weer haar wettelijke verplichtingen en scheept hulp gerechtigden af.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.931.200
Genk / Hasselt 19 juli 2017.

CAW opvang betekent afnemen van grondwettelijke rechten.

Zelfs wanneer iemand officieel nog in een andere gemeente op hoofdverblijfplaats is ingeschreven maar zoals in huidig geval al een poosje in Genk verblijft en sinds 02 juni 2017 een als niet samenwonende -wat het ook de realiteit is- inschrijving vraagt in de bevolkingsregisters van Genk, is volgens artikel 1 van de wet van 2 april 1965 het OCMW van Genk bevoegd. Maar dat OCMW weigert, bij monde van iemand die zich sociaal assistente Nadia V. noemt -sic-, te erkennen dat zij bevoegd zijn en verwijst voor opvang naar Tremelo en het CAW te Hasselt.

Voorwaarden enkel ter plaatse te vernemen.

Wie alvorens een verplaatsing naar Hasselt te maken, wil weten wat de voorwaarden zijn om in een crisissituatie te worden opgevangen, is er bij het CAW van Hasselt aan voor de moeite. We komen in contact met "Ann" die zelfs na aandringen weigert om de voorwaarden bij een opvang en het huisreglement mede te delen. Wie wil weten waar hij / zij aan toe is en wat het kost om opgevangen te worden, moet zich verplaatsen naar Hasselt om bij het CAW "op de schoot " te komen en alvast een eerste staaltje van het autoritair gedrag te ontvangen. Het werd al zeer vlug een moeilijk gesprek, uiteraard zonder resultaat.

CAW Limburg.

Teneinde de voorwaarden voor opvang bij CAW Hasselt en het huisreglement vast te krijgen, werd contact opgenomen met de directie van CAW Limburg die gevestigd zijn aan de Stoffelbergstraat 4 te 3600 Genk. Via e-mail J17071516 van 17 juli 2017 werd op een officiële wijze, verwijzend naar het Decreet Openbaarheid van Bestuur van 26 maart 2004, om inzage gevraagd van de documenten die aan "Ann" van het CAW Hasselt werden gevraagd en geweigerd. CAW Limburg -Jan Gilissen- heeft het begrepen en met een e-mail van 18 juli 2017 om 09:30u werd de gevraagde informatie afgeleverd.

Pseudo gevangenis.

Uit het huisreglement van het CAW van Hasselt blijkt dat wie daar terecht komt zijn persoonlijkheid wordt afgenomen en wordt onderworpen aan een soort gevangenisregime. Het is in het kader van het algemeen belang noodzakelijk, dat iedereen die ooit in de problemen komt met huisvesting, kennis neemt van het huisreglement van het CAW te Hasselt en de Biehal te Lommel, ze zijn blijkbaar allemaal ziek hetzelfde bedje. Crisisopvang is dus een pseudo gevangenis waar mensen die worden opgevangen zelfs hun medicijnen moeten afgeven!!

Meer volgt asap en met meer details.

Artikel n° : 06/17-6904
Geplaatst : 9:16 19/07/2017

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur

 
 
Laatste update ( 19 juli 2017 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.