Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5776188
Laatste artikelen
Vrederechter Aarschot door Rechter in Eerste Aanleg teruggefloten
Nieuw achterhaald AREI vandaag in voege, herwerking na rist opmerkingen ligt al op tafel.
Morsum Magnificat activiteiten in mei 2020.
Evergem : N-VA Burgemeester moet zijn DNB aan het werk zetten.
FOD Mobilit antwoordt niet meer op vragen van Morsum Magnificat.
Demervallei en de waterovelast : Provincie Vlaams-Brabant organiseert infomarkten.
10 februari 2017
Publiek kan kennismaken met de toekomst van Demer- en Laakvallei.


Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.762.800
Leuven / Tremelo 10 februari 2017.

Binnenkort organiseren de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke Demerpartners hun toekomstvisie over de Demer- en Laakvallei aan het grote publiek voor. Dit zal gebeuren met een infomarkt op 21 februari in Aarschot, op 23 februari in Werchter en op 15 maart in Zichem.


Tussen Diest en Werchter.

Met het -Sigma-project Demervallei werken de Demerpartners samen aan een veilige, natuurlijke en recreatief aantrekkelijke herinrichting van Demer en Laak tussen Diest en Werchter. Het project hoort bij het Sigmaplan dat ervoor moet zorgen dat de Schelde en haar zijrivieren, waaronder de Demer, meer ruimte krijgen om wateroverlast in kwetsbare gebieden te voorkomen en dat zeldzame natuur terug alle kansen krijgt.

Twee problemen.

De Demervallei kampt met twee hardnekkige problemen. Er is ten eerste de wateroverlast door hoge waterstanden in de winter en in de zomer is er de verdroging van de natte riviernatuur en een onaantrekkelijke Demer door de lage waterstanden. De voornaamste oorzaken daarvan zijn de rechttrekking, indijking en verdieping van de Demer, het gewijzigde landgebruik en de verregaande verharding van de oppervlakte door gebouwen en wegen.

Natuurlijke relatie herstellen.

"De bedoeling van het integraal project Demervallei is om de natuurlijke relatie tussen Demer en Laak en hun valleien te herstellen. De oplossing van de problemen bestaat eruit om  de 30 oude bochten van de Demer opnieuw aan te sluiten op de rivier. Deze semi-natuurlijke en gecontroleerde overstromingen worden gecombineerd met nieuwe veiligheidsdijken", zegt projectcoördinator Joost Eens. "De resultaten zullen er mogen zijn", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen en toerisme. "Uiteindelijk zullen we ervoor zorgen dat er een overstroombare oppervlakte komt die 11,5 miljoen m water, dat zijn 4.400 Olympische zwembaden, kan bufferen. We gaan de biodiversiteit van de regio herstellen en versterken door kansen te creren voor de dier- en plantensoorten. De meanders worden terug broed- en leefgebieden voor waterdieren en vogels. En we zetten in op nieuwe toeristisch-recreatieve mogelijkheden voor de regio. We denken dan onder meer aan bivakzones voor kampeerders en kanovaren op de Demer".

De infomarkten.

- Op dinsdag 21 februari van 16 tot 20 uur in CC Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22 in Aarschot
- Op donderdag 23 februari van 16 tot 20 uur in Jack-Op, Amerstraat 1 in Werchter
- Op woensdag 15 maart van 16 tot 20 uur in Hemmekes, Ernest Claesstraat 34 C in Zichem
De projectleiders van de Demerpartners zijn aanwezig voor toelichting bij specifieke infopanelen of concrete vragen.

Bron : Provincie Vlaams-Brabant
Bewerking : jvds

Artikel n : 01/17-6792
Geplaatst  : 14:34 10/02/2017
Redactie Morsum Magnificat Professioneel

Laatste update ( 10 februari 2017 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.