Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
4741570
Laatste artikelen
DE-Islamisering van Europa een verkiezingsitem van Filip Dewinter
Rillaar : Auto uit de bocht aan de Tieltseweg.
Bliksemschade aan computerinfrastructuur Morsum Magnificat-Update1
Huurdersbond kiest weer de kant van de malafide verhuurders.
Vlaams Belang hield Nationale slotmeeting in Dock 3.
Tremelo : Dankzij Morsum Magnificat leert OCMW de noodzaak van arbeidsveiligheid-Update2
27 april 2016
IJveren voor veiligheid levert levensbedreigende reactie op OCMW Raadslid.


Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.473.200
Tremelo 27 april 2016.

Update 2
Fictief.

Voor de afkorting "G" -in verband met het dringend ontslag- hebben we tijdelijk voor een fictieve naam gekozen. uiteraard kennen we de echte naam en de feiten die zich in tegenstelling tot wat wij brachten, niet vorige maand, maar zich al in januari 2016 afspeelden. We brengen er eerstdaags een artikel over.
--- einde update1 21:43 28/04/2016

--- Update1
Geen haast.

Volgens de betrokken dienst bij de Provincie Vlaams Brabant is het dossier van de subsdiėring bij de Provincie nog niet voorgelegd, het is dus ook nog niet gestemd.Het komt daar vreemd over dat vzw Mobiel op deze wijze daarover al communiceert. Wij hebben inderdaad een nieuwe subsidieregeling waarbij nu een vergoeding van 0,10 euro per inwoner van de gemeente die een overeenkomst afsluit met DAV -vervoer rolstoelgebruikers- aan de vzw Mobiel wordt betaald, vroeger was dat inderdaad een forfaitair systeem. De mening van vzw Mobiel wordt door de Provincie niet gedeeld dat met dit nieuw systeem de vzw Mobiel zowat de helft van haar subsidie inkomsten zou verliezen omdat de vzw met zoveel mogelijk gemeenten een contract dient af te sluiten -ze krijgen daar drie jaar voor- met een maximum van 65 contracten en zij krijgen dan jaarlijks 0,10 euro per inwoner die de gemeente heeft. Dus hoe meer overeenkomsten er zijn met gemeenten, hoe meer subsidie ze krijgen. Daarenboven, zegt de heer Leysen, de vzw krijgt niet alleen van de provincie subsidies maar ook van de Vlaamse overheid die wel werkt op basis van de afgelegde kilometers.

Winst.

De vzw Mobiel boekt nog steeds behoorlijk winst en het kan niet de bedoeling zijn om deels op de kap van de rolstoelgebruikers en de belastingbetalers disproportionele winsten te boeken. Over de veelvuldige aanstelling van personeel dat volgens het in de RMI-wet voorziene Art.60 § 7 is te werk gesteld, hebben wij voor bepaalde functies toch vragen.
--- Einde update 1 10:05 28/04/2016   

--- wijziging 19:36 27/04/2016

De zitting van de open vergadering van het OCMW van Tremelo van dinsdag 26 april leverde voor de massaal afwezige burgers, interessante informatie op die eindigde met een niet mis te verstaan dreigement aan het adres van Morsum Magnificat : "zo'n mannen moesten ze de kop in slaan", zei Leo Van Win tegen "Jommeke" Claes, doelend op en in bijzijn van de auteur van dit artikel die betrokken is bij dit dossier. Raadslid Leo Van Win vindt ook, dat elke  asielzoeker in Tremelo er een te veel is, dat was een uitspraak van Leo op 19 december 2015 duidelijk een naar racisme ruikende uitspraak.

Eigenwijs.

Morsum Magnificat is over dat veiligheidsprobleem aanvankelijk in de vergaderzaal, maar later over de werken op het dak, in discussie gegaan met de Secretaris Wim Vandenbroeck, die nu zijn eigenwijsheid met klinkende munt dient te betalen. De Arbeidsinspectie -WASO- gaf nu duidelijke instructies zoals vermeld in de wet van 10 oktober 2012.

Vzw Mobiel in de problemen.

Een ander punt zijn de hangende problemen rond de vzw Mobiel waarmee Tremelo oktober 2014 een overeenkomst onderschreef en nu door de Provincie wordt gesommeerd om nieuwe overeenkomsten af te sluiten met een cluster  van gemeenten / OCMW's waarmee ze akkoorden afsloot waaronder Tremelo, Haacht, Boortmeerbeek, Begijnendijk en Keerbergen. Al deze contracten moeten, condito sine qua non, tegen 15 juni 2016 met de Provincie als partner, worden afgesloten. De vzw Mobiel moet minstens 0,19 euro per inwoner in kassa krijgen of ze kunnen de dienstverlening niet meer geven, dus "mes op de keel".

Dringend ontslag.

In de besloten vergadering werd gesproken over een dringend ontslag van G. dat al een maand geleden een feit zou zijn. De poetsdame zou een geschenk hebben aangenomen van een cliėnt. Het OCMW gaat daarvoor een advocaat aanstellen. Er is bij de Arbeidsrechtbank nog een andere zaak tegen het OCMW lopende over levering van stookolie, die zaak wordt op 2 mei 2016 bij de Arbeidsrechtbank behandeld.

Audit Vlaanderen.

Ook Tremelo dient zich in te laten met interne controle en organisatiebeheersing omdat, noch de gemeente, noch het OCMW, de vereiste competentie in huis heeft, is er nood aan externe consulting. De gemeente heeft reeds gekozen voor Deloitte en de OCMW raad zal dan ook, wars van enige kennis ter zake, in hetzelfde spoor lopen. De keuze diende voor einde april te worden gemaakt, dat werd door de financieel  beheerder opgelegd, het werd dus ook hier mes op de keel.

Meer volgt

Artikel n° : 04/16-6489
Geplaatst  : 7:44 27/04/2016

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck - Hoofdredacteur

Laatste update ( 28 april 2016 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.