Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5273755
Laatste artikelen
VOKA’s Dag van de Ondernemer op de rechtbank-P1-Update2
Infrabel / NMBS reageren niet op te moeilijke vragen van Morsum Magnificat.
Infrabel : Weer miserie met spoorovergang in Begijnendijk-Update1
Europol: Wereldwijde actie tegen het witwassen van geld.
Morsum Magnificat is geen gazet, die hanteren de pen van het systeem -MM-290-01
Belgische Unie brengt eveneens harde kritiek op het onverbeterlijk particratisch geklungel.
25 maart 2016
Of er nu echt orde op zaken zal gesteld worden gelooft Morsum Magnificat niet.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 3.432.800
Brussel / Tremelo 25 maart 2016.

Morsum Magnificat aanziet de BUB als een redelijk onafhankelijke partij die met kennis van zaken de handel en wandel van onze politici volgt en er met de nodige juridische knowhow over kan berichten. Zo verspreidde de BUB naar aanleiding van de door terroristen aangerichte slachtpartijen en de daarop volgende chaotische toestanden, vandaag een persbericht. Hier de link naar het persbericht van de BUB waarin woorden als incompetentie niet worden geschuwd.

Corruptie,incompetentie,machtsmisbruik.

Al minstens tien jaar heeft Morsum Magnificat in de materie waarin zij gespecialiseerd is, aangetoond dat het Belgisch systeem, regelmatig -p-Overheid genoemd, vooral incompetent en corrupt is en de kleinste garnaal in het systeem zijn/haar macht misbruikt. We bestempelden het ministerie van Justitie meermaals als het slechtst werkend ministerie, gevolgd door Binnenlandse Zaken waaronder de civiele veiligheid, de brandweer en politie ressorteren. Te veel hooggeplaatste politieambtenaren zijn in het verleden op een negatieve wijze genoemd, onder meer Fernand Koekelbergh die nog steeds, op kosten van de burger, zijn broek blijft verslijten op de stoelen van de federale politie waarvoor hij op de koop toe nog een toelage voor kledij ontvangt.

Politie.

Morsum Magnificat beschikt over voldoende bewijsmateriaal dat aantoont dat er bij de lokale politie heel veel fout gaat. Diverse korpschefs, die Morsum Magnificat als politici in uniform aanziet, zijn eveneens voor onfrisse praktijken in de picture gekomen, maar slechts een deeltje daarvan zijn in de klassieke pers verschenen, de zaak Hazodi is daarvan een schrijnend voorbeeld. Ernstige aanwijzingen van criminele feiten werden niet eens onderzocht. Ook over korpschefs zoals deze van GAOZ en PZ BRT werden feiten vastgesteld die aan het Comité P werden gemeld, maar nooit aanleiding waren om tuchtmaatregelen te nemen. In Genk werd een inspecteur die al een tuchtstraf kreeg wegens intrafamiliaal geweld, ook genoemd in de mogelijke levering van het moordwapen in de zaak Velioglu. Ook andere korpsen zijn wegens laakbare feiten, gepleegd door politieagenten, zoals recent in Antwerpen, in opspraak gekomen. Een burgemeester als administratief hoofd van de lokale politie is onaanvaardbaar en dat moet veranderen.


De man met de AK 47 -Kalashnikov- woonde in Genk en werkte daar in een carwash waar om de haverklap door TSW - sociale inspectie - zwartwerkers werden ontdekt. Over die carwash zijn er meer vragen dan antwoorden over de Afghaanse uitbater -s-. 

Justitie.


In het kader van de malfunctie van het FANC heeft de afdeling Ecosoc een hoop concrete informatie ongemoeid gelaten waardoor de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van radioactieve besmetting ruimschoots onvoldoende is. Morsum Magnificat heeft trouwens aan een federaal magistraat, in bijzijn van een commissaris van de federale politie, ongezouten haar mening gegeven over de werking van het FANC. Andere klachten van personeel over de gang van zaken en de werking bij Justitie kwamen deze redactie ter ore.

Economische Zaken.

Reeds twintig jaar legt Morsum Magnificat de slechte werking van het ministerie van Economische Zaken bloot, het toezicht op de conformiteit van de elektrische installaties is quasi nul. Sinds Marie-Pierre Fauconnier op dat departement verscheen ging het van kwaad naar erger, recent was die dame ook bij de CREG de oorzaak van commotie.

Op deze wijze kunnen we nog lang doorgaan,    

Artikel n° : 03/16-6435
Geplaatst  : 14:07 25/03/2016

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck – Hoofdredacteur
Laatste update ( 25 maart 2016 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.