Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6315229

Laatste artikelen
Aalter: Huurzaak escaleert tot op niveau van Pieter De Crem.
Coronamaatregelen in Staatsblad zijn dixit Rechtsgeleerde, Prof -em- Luc Lamine,onwettig.
ABC Gezondheid: Waarom wordt er gelogen over de Covid-cijfers?
Vlaams Parlement: Pers niet toegelaten voor hoorzitting VRT
Morsum Magnificat in de clinch met het Aalter van De Crem.
Tremelo : Beginnende brand met elektrische oorzaak in winkel Jappeke-Update1
16 november 2014
Halogeenspot -HMI- in houten lattenplafond had vuur gevat.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 2.841.100
Tremelo 16 november 2014.

--- Update 2 9:20 17/11/2014
HMI Lampen.
Een lezer wijst er ons op dat het om HMI lampen zou gaan en het zwart geblakerde voorwerp dat nog aan het plafond hangt, de transformator is. Het zou ook blijken dat de uitbaters, een koppel waarvan de moeder van de vrouw boven de winkel woont, dat allemaal zelf geplaatst hebben. We menen aan de summiere foto waarover we beschikken, toch te zien dat de armatuur die aan bekabeling hangt, niet van voorschakelapparatuur, ballast, of transformator afkomstig is, maar van het laagspanningsnet.

Brandbare ondergrond.

Hoe dan ook, is het duidelijk dat zowel de armaturen als transformator, ballast -of wat dan ook- in het uit houten latten bestaand plafond werden ingebouwd en dat daar de brand is ontstaan. In het artikel 104.4.d van het AREI is vermeld dat elektrisch materiaal voor opbouw NIET mag worden bevestigd op brandbare delen en dat is hier wel degelijk gebeurd. Het omhulsel moet uit onbrandbaar materiaal bestaan wat hier ook niet het geval was.

Schrijnend?
Onze bron beweert ook dat er aan de Schrieksebaan nog heel wat oude panden als handelspand in dienst zijn die nog een oude elektrische installatie in gebruik hebben en waar zelfs geen differentieel aanwezig zou zijn. Eens te meer een reden dat burgemeester Dams de brandweer op pad moet sturen om de veiligheid in die zaken na te gaan. Na het voorval bij Jappeke moet dat ook gebeuren en ook nagegaan worden hoe het staat met het verhuurde boven de winkel. Is daarvoor een conformiteitsattest afgeleverd?
--- einde update 2
--- einde update 2

--- Update 1 13:22 16/11/2014
Burgemeester Dams nogmaals op verantwoordelijkheid gewezen.
Morsum Magnificat heeft burgemeester Dams tijdens een telefoongesprek van vandaag nogmaals in het kader van artikel 135.1 van de Nieuwe gemeentewet op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Dams probeerde er zich weer met een kwinkslag vanaf te maken, maar Morsum Magnificat trapt daar ook nu niet in. De burgemeester moet de handelspanden en zeker de Horeca bedrijven, door de brandweer laten controleren op veiligheid, vooral de conformiteit van de elektrische installaties moet, zoals dat bij wet is bepaald, gecontroleerd worden en er moet zker nagegaan worden of artikel 271 van het KB van 10 maart 1981 is gerespecteerd.

Nieuwe uitnodiging?
Burgemeester Dams nodigde ons uit om daarover volgende week met hem te komen praten. Als het over de veiligheid gaat, praten we altijd, over de politiek willen we het niet hebben.

Politie bevoegd.
De politie van Tremelo is na de brand ter plaatse geweest en ze hebben foto's gemaakt. Indien de elektrische installatie niet voldoet aan de wettelijke voorschriften van het KB van 10 maart 1981, wat een keuringsverslag moet aantonen, moet de politie overeenkomstig artikel 15 op het politieambt een PV opstellen.


De politie van Tremelo deed de nodige vaststellingen, welke?

Grootheidswaanzin.
Tremelo wil hoog scoren met de winkels die er aan de Schrieksebaan gevestigd zijn, onder andere BoBo, maar het is er, zo te zien onveilig, wat minder decadentie zou niet misplaatst zijn. Alle handelszaken blijken zich te spiegelen aan de glamour en glitter van de bekede kledingzaak BoBo. 
--- einde update 1

Deze morgen, zondag 16 november 2014, diende de brandweer van Aarschot rond elf uur uit te rukken voor een brand in een winkel aan de Schrieksebaan te Tremelo. Het ging in feite om rookontwikkeling en de brandweervoorpost en een bluswagen mochten snel weer vertrekken.

Oververhitting.
Er is kortsluiting en begin van brand ontstaan na oververhitting van een halogeen -HMI- spot die in het plafond is ingebouwd. Twee ervan zijn in een houten lattenplafond ingebouwd en n ervan is beginnen branden en heeft quasi zeker een kortsluiting veroorzaakt. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat hier artikel 104.2 van het AREI niet gerespecteerd werd. Dergelijke lampen moeten voldoende kunnen afkoelen en dat kan in een houten plafond niet. Wij zouden het keuringsverslag van deze elektrische installatie wel eens willen zien.

Niet te verwonderen dat hier brand ontstaat.


Drie halogeen spots -HMI- in een houten plafond plaatsen is om problemen vragen en is trouwens strijdig met artikel 104.02 van het AREI en gevaarlijk voor brand zoals hier nog maar eens bewezen is!

Politie.

De lokale politie was er bij, ze fotografeerden de schade, de vraag is nu wat gaan ze er mee doen? Heeft de politie het keuringsverslag van de elektrische installatie van een erkend organisme opgevraagd? Waarom wordt er niet meteen een deskundige gevorderd die professioneel kan nagaan of de installatie in orde is? Wordt het weer een doofpotoperatie?

Conformiteit elektrische installaties.
Ook hier wijzen wij met de vinger naar de verantwoordelijkheid van burgemeester Paul Dams, hij moet toezien op de veiligheid in openbare en publiek toegankelijke gebouwen. Het is de taak van de burgemeester om door de brandweer een inspectie te laten uitvoeren, zeker in de Horeca zaken, maar ook in winkels waar publiek komt. In Morsum Magnificat 229-11 hebben wij al bij drie handelspanden aangetoond dat er problemen zijn met de conformiteit van de elektrische installatie.

Geluk.

De winkel waar er begin van brand en toxische rookontwikkeling was, wordt uitgebaat door de dochter wiens moeder boven woont, deze laatste deed aan omstanders haar emotioneel verhaal. De dame beseft niet, dat ze heel veel geluk heeft gehad.     

Artikel n : 11/14/5668
Geplaatst  : 11:23 16/11/2014

Redactie Morsum Magnificat Professioneel
Erik Verbeeck
Laatste update ( 17 november 2014 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.