Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6269144

Laatste artikelen
Aalter waar zelfs de verticaliteit erg veel afwijkt van het normale!
VTM levert bewijs van onveilig werken in Sint Truiden
Aalter: Pieter De Crem, alias Crembo, is back in town.
Coronawetten op 23 oktober gepubliceerd in het Staatsblad, zijn ze onwettig?
Morsum Magnificat maakt online donaties mogelijk.
Lanaken : N-VA Suggereert fnuiken democratie, maar is ziek in hetzelfde bedje-Update1
29 januari 2014
Geen gemeenteraad wegens het ontbreken van agendapunten beweert de kliek van Marino.


Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 2.397.500
Lanaken 29 januari 2014.

--- Update 1 21:25 29/01/2014
Reactie van Lanaken.
Naar aanleiding van artikel 21 van het gemeentedecreet dat op 1 januari 2014 in voege is gegaan,laat Wilfried Geraerts het volgende weten ; " Naar aanleiding van uw vraag deze voormiddag kan ik u meedelen dat het gemeentebestuur van Lanaken voldoet aan artikel 21 van het gemeentedecreet van 1 januari 2014. Onze gemeenteraadsleden ontvangen momenteel de dagorde en verslagen langs digitale weg én in papieren vorm. Vanaf het moment dat het reglement voor het gebruik van de tabletcomputers in voege zal treden -voorzien gemeenteraad Maart- , zullen de raadsleden de dagorde en verslagen van
de gemeenteraad enkel nog via digitale weg aangeboden krijgen
", einde citaat

NVDR.
Wij menen Wilfried Geraerts te moeten tegenspreken, zelfs verwijzen naar de website van de VVSG - zie link-. Lanaken heeft tablets ter beschikking gesteld om daarmee op de gemeentelijke site te kunnen inloggen en daar over de documenten te kunnen beschikken. Lanaken is met dat systeem duidelijk niet klaar en verwijst naar maart 2014. Nieuw in artikel 20 en 21 is vanaf 1 januari 2014 : " .. Indien een raadslid hierom verzoekt, worden de dossiers elektronisch ter beschikking gesteld -de wijze waarop dit gebeurt, bv. door in te loggen op een intranet, worden opgenomen in het reglement ...". Lanaken is met dat ICT gebeuren duidelijk niet klaar.

http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Documents/2013%20Model%20huishoudelijk%20reglement%20gemeenteraad.doc

--- einde update 1

Johan Pauly, N-VA Voorzitter en Provincieraadslid, trekt in een persbericht van leer tegen het bestuur in Lanaken en fulmineert over het feit dat er op 27 januari geen gemeenteraad werd gehouden. De bende rond Marino Keulen -Open Vld- zou hebben laten weten dat er onvoldoende agendapunten waren om een gemeenteraad te vullen. Die beslissing is eenzijdig en laat ook niet toe dat de oppositie vragen stelt.


Johan Pauly: " ... Blijkbaar is het voor de OVLD/SPa/Groen-meerderheid niet nodig om een democratisch verkozen orgaan elke maand uit te nodigen voor overleg. Door deze gemeenteraad af te lassen krijgt de oppositie ook geen mogelijkheid om vragen te stellen en problemen van de inwoners aan te kaarten. Daarnaast moest op 30/12/2013 nog snel voor het eindejaar de meerjaarbegroting goedgekeurd worden. Men zou denken dat dit bestuur nog voor eind januari dan met een aantal kant-en-klare dossiers naar voor zou komen. Maar dat is dan blijkbaar toch niet het geval geweest. Anderzijds blijven er nog heel wat vragen omtrent verschillende andere dossiers: uitbreiding Jocomo, RUP Gellik, RUP Rekem, leegstandsregister. Door de afgelasting van de gemeenteraad krijgen we, als oppositie, geen mogelijkheid om het gemeentebestuur in het openbaar vragen te stellen over al deze dossiers. Deze manier van werken is een democratie onwaardig. Is deze meerderheid, onder het gezag van Marino Keulen, dan zo vol van haar eigen gelijk dat ze geen inspraak meer dulden van de oppositie?".

ICT?
Niet bevestigde bronnen hebben het over het feit, dat Lanaken niet klaar is met de toepassing van art.21 van de nieuwe gemeentewet die op 1 januari 2014 in voege is gegaan en waarvan Raadsleden via elektronische weg dienen geďnformeerd. In Lanaken is de CD&V oppositie daarvoor al een poos vragende partij. Als er echt onvoldoende agendapunten zijn, dat is het om economische reden ook niet nodig om een gemeenteraad bijeen te roepen dixit CD&V.


NVDR.
Over het leegstandsregister heeft niet de N-VA of de rest van de fluwelen oppositie, maar deze redactie nog blootgelegd dat Marino Keulen diens eigen Besluit van de Vlaamse Regering fnuikt, het leegstandsregister is nog steeds niet klaar en inzage in de vordering is onmogelijk. De N-VA'ers Marcel Kerkhofs -overloper van CD&V- en Lizzy Veltjen -eigenaar van diverse panden- zijn tegen het dossier van de leegstand. Johan Pauly was tijdens de gemeenteraad, toen het over de meerjarenbegroting ging, niet aanwezig en ook Piet Van Berkel, alias Piet Van Beloven, stuurde zijn kat. Het was Luc Prevaes die de hete kolen uit het vuur diende te halen.
Ziek in hetzelfde bed.
De N-VA heeft recent nog getoond hoe zij de democratie met de voeten treedt, Morsum Magnificat werd van de perslijsten gegooid! De N-VA stelt als oppositie in Lanaken niets voor en zij kennen bovendien hun dossiers niet.

 
Artikel n° : 01/14/5276
Geplaatst : 11:23 29/01/2014

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck ©

Laatste update ( 29 januari 2014 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.